Hans Christensen (Attesen) og Anna Maria Peders.

2 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors farmors forældre)

Hans Christensen må være født omkring 1722, men hvor han er kommet fra vides ikke. Han blev lørdag d. 31. oktober 1761 trolovet med Anna Maria Peders, der menes at være født omkring 1731, og som boede i Brandsbøl. De blev gift i Havnbjerg kirke fredag d. 20. november 1761.

Hans Christensen menes at være den samme mand som Hans Attesen, der ved udskiftningen i 1772 havde kådnerstedet der lå ved siden af den gamle smedje, og som blev nedlagt i 1933. Om hans kone Anna Maria Peders vides der intet. Om hun var fra Brandsbøl, eller om hun er kommet som tilflytter, vides ikke.

I 1768 fik de en datter der ved dåben fik navnet Dorothea Sophia, men om hun var deres eneste barn er ikke til at finde ud af. Formodentlig er der flere, da det er 6 år efter deres ægteskab, så der kan sagtens være født børn i 1762, 1764 og 1766 før Dorothea Sophia. Efter hende kan der også sagtens være flere.

Hvornår Hans og Anna Maria er kommet væk fra stedet vides ikke, men i april kvartal 1787 modtog de fattighjælp fra Havnbjerg sogn, så det må være lidt før den tid.

Danmarks konge, Christian VII, udstedte d. 8. juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og denne fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse. Bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og endelig blev træhest, hundehul og halsjern fremover forbudt.

Deres datter Dorothea Sophie havde haft et uheldigt kærlighedsforhold til en karl fra Brandsbøl ved navn Peder Johansen, og dette resulterede i en graviditet. Hun fødte en lille pige, der fik betegnelsen uægte, og som ved dåben i Havnbjerg kirke søndag d. 26. september 1790 fik navnet kaldet Ane Sophie Kierstine Johansen. Det var bolsmand Thomas Christensens hustru Anne, der bar barnet til dåben, og bolsmand Thomas Christensen, bolsmand Peder Christiansens hustru Anne, ungkarl Christian Andresen og pigen Catrine Marie Thomesen der stod fadder. Hans og Anna Maria var nu blevet bedsteforældre.

Efterfølgende havde Dorothea Sophie truffet på den jævnaldrende Christian Samuelsen, der var fra Holm ved Nordborg, og de blev så trolovet søndag d. 16. marts 1794. Efter dette blev de om lørdagen d. 26. april gift i Oksbøl kirke, og de bosatte sig derefter i Holm.

Her fik de om torsdagen d. 17. september 1795 en lille pige, der ved dåben om søndagen d. 20. september i Nordborg kirke fik navnet Maren Samuelsen. Hans og Anna Maria havde nu fået endnu et barnebarn.

Hans Christensen, eller Hans Attesen som han jo også blev kaldt, døde i en alder af 73 år om tirsdagen d. 27. oktober 1795 efter at er have levet af fattighjælp de sidste 8 år. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård lørdag d. 31. oktober 1795, og efterlod Anna Maria som enke.

Hvordan tiden derefter har formet sig for Anna Maria, der kun levede af fattighjælp, er ikke til at sige. Hendes datter og svigersøn i Holm fik om søndagen d. 17. september 1797 en dreng, der ved dåben i Nordborg kirke om søndagen d. 24. september fik navnet Hans Christian Samuelsen, og godt to år senere fik de på et af årets sidste i året 1799, nærmere betegnet om søndag d. 29. december 1799, en pige, der ved dåben i Nordborg kirke om søndagen d. 5. januar 1800 gik navnet Kirsten Samuelsen.

Anna Maria havde nu 4 børnebørn af sin datter Dorothea Sophie, men desværre gik det ikke så godt med den ene, nemlig den nu 3½ år gamle Hans Christian Samuelsen. Han døde torsdag d. 25. juni 1801, og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 28. juni.

Året efter om søndagen d. 7. februar 1802, fødte datteren Dorothea Sophie tvillinger, og Anna Maria fik atter et par børnebørn. Det var 2 drenge som begge blev døbt straks efter fødslen. De fik navnene Samuel Christiansen og Hans Christian Samuelsen. Det gik imidlertid ikke så godt for den lille Samuel, og i en alder af kun 2 uger døde han om onsdagen d. 24. februar og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 28. februar 1802.

To år senere på juleaften lørdag d. 24. december døde Anna Maria i en alder af 72 år, efter at have levet som enke i 8 år. Hun blev så begravet på Havnbjerg kirkegård torsdag d. 29. december 1803. 

 
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk