Hans Hansen Nymand og Helene Margrethe Christiansdatter.

2 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors morfars forældre)

Hans Hansen Nymand blev født først i april måned 1733 som søn af Hans Christensen Nymand og hustru Kirsten Rasmusdatter i Pøl ved Nordborg på Als. Han blev døbt i Nordborg kirke 2. påskedag mandag d. 6. april 1733.
Hans havde haft to tvillinge søskende der hed Hans og Maren, som var født i september 1727, men som var døde kort tid efter, men han havde en storebror der hed Jørgen, som var født i februar 1730.
Da Hans var 2½ år gammel, fik han en lillesøster som fik navnet Maren Hansdatter, da hun blev døbt søndag d. 18. december 1735, men 1½ år senere døde hans lillesøster og hun blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 16. juni 1737. Da Hans var omkring de 7½ år gammel fødte hans mor igen tvillinger, så Hans fik både en lillebror og en lillesøster. De blev begge døbt onsdag d. 17. august 1740, og drengen fik navnet Christen og pigen fik navnet Maren. Det gik bare ikke så godt med den lille pige, og et halvt års tid senere døde hun, og blev begravet på Nordborg kirkegård onsdag d. 22. februar 1741. Hun var dermed hans tredje søster med navnet Maren, der ikke fik lov til at leve.

Danmark fik en ny konge i 1745, idet Christian VI døde d. 6. august 1746. Han blev efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet, og den nye stærke mand i Danmark blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins.

Hans voksede op og da han var blevet 15 år, blev han konfirmeret i Nordborg kirke søndag d. 11. april 1748.
Da Hans var 20 år gammel, døde hans lillebror tvillingen Christen, der nu var blevet godt 12 år gammel, i foråret 1753, og han blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 1. april 1753. Hans havde nu kun sin storebror Jørgen Hansen Nymand tilbage.

Danmarks konge Frederik V døde tirsdag d. 14. januar 1766, og han blev efterfulgt af sin søn Christian VII.

Hvordan tiden er gået for Hans er ikke til at sige, men han blev forelsket i den 17 år yngre pige Helene Margrethe Christiansdatter, der også var fra Pøl, og de blev så gift i Nordborg kirke fredag d. 10. november 1775.

Helene Margrethe Christiansdatter var født i februar 1750, og døbt onsdag d. 11. februar 1750. Hun var datter af skrædder Christian Nielsen og hustru Dorothea Jørgensdatter i Pøl, men hvor mange søskende hun havde er ikke kendt, da deres slægtsforhold er lidt usikkert. Hun havde dog en lillesøster ved navn Anna Dorothea Christiansdatter, der var født omkring 1753.
Helene Margrethe voksede op og søndag d. 14. april 1765 blev hun konfirmeret i Nordborg kirke.

Hans og Helene fik deres første barn engang i sommeren 1776. Det blev en dreng, og han blev døbt Hans Christian Hansen ved dåben torsdag d. 29. august 1776. Tiden gik derefter frem til 1779, hvor Hans og Helene om torsdagen d. 11. november igen fik en dreng, der ved dåben søndag d. 14. november fik navnet Christen Hansen. Det var Hans Christian Dominicus, Nis Fridrichsen, Rasmus Hansens hustru Maren, Bertel Hansen og Maren Jesdatter, der alle var fra Pøl, der stod faddere til ham.

Stavnsbåndet, der var blevet indført i 1733, og som gik du på at godsejerne skulle stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård, og ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods, blev under stor offentlig bevågenhed ophævet i 1788, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800. Samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen.

Tiden gik, og i 1792 blev deres ældste søn Hans Christian konfirmeret i Nordborg kirke. Og i 1795 var det så den yngste søn Christens tur til at blive konfirmeret.

Hvordan livet og tilværelsen ellers har været for Hans og Helene er ikke til at sige, og som tiden gik blev deres sønner voksne og klar til at stifte familie og hjem. Deres ældste søn Hans Christian havde truffet den knap 2 år yngre Ellen Sandvej, der var datter af bolsmand Andreas Pedersen Sandvej og hustru Kirsten Christensdatter i Holm, og de havde besluttet sig for at det skulle være dem, og om søndagen d. 2. september 1798 blev de trolovet, og derefter gift i Nordborg kirke lørdag d. 29. september 1798.

Hans Christian og Ellen ventede deres første barn, og det blev en pige, der blev født lørdag d. 24. juli 1802. Hun blev døbt Helene Margrethe Nymand ved dåben onsdag d. 28. juli 1802. Hans og Helene havde nu fået sit første barnebarn, og de kunne kalde sig bedsteforældre.

Hans og Helene var gået på aftægt, og her boede de så ved folketællingen søndag d. 13. februar 1803 som den 28. familie i Pøl, nærmere betegnet i Gammelskov, sammen med deres søn Hans Christian, deres svigerdatter Ellen og deres barnebarn Helene Margrethe. Desuden boede deres søn Christen og Helene’s søster Anna Dorothea Christiansdatter, der var ugift spinderske også i huset.

Der kom en ny fattiglov i 1803, og den gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Hans og Helene’s yngste søn Christen havde truffet på den 13 år ældre pige Margrethe Marie Berg, der var datter af afdøde skovfoged Hans Berg og hustru Anne Sophie Berg i Asserballe på Midtals, og lørdag d. 19. november 1803 blev de gift i Nordborg kirke

Hans og Helene fik deres næste barnebarn da svigerdatteren Ellen om tirsdagen d. 21. februar 1804 fødte en pige, der fik navnet Kirsten Nymand ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 26. februar 1804, og året efter fik sønnen Christen og svigerdatteren Margrethe deres første barn, der blev født tirsdag d. 13. august 1805, og døbt Hans Hansen Nymand ved dåben søndag d. 18. august 1805. Hans og Helene havde nu 3 børnebørn.

Hans Hansen Nymand døde som inderste aftægtsmand i sit hjem i Pøl i en alder af 76 år lørdag d. 7. december 1805, og han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 12. december 1805, efterladende sig sin hustru Helene som enke.

Helene fik sit fjerde barnebarn i 1806, da svigerdatteren Ellen om søndagen d. 27. april 1806 fødte en pige, som blev døbt Dorthe Nymand ved dåben store bededag fredag d. 2. maj 1806.
Året efter fik Helene yderligere 2 børnebørn. Først var det svigerdatteren Margrethe der fødte en pige lørdag d. 18. april 1807, som blev døbt Helene Margrethe, ligesom hendes ældste barnebarn, ved dåben søndag d. 26. april 1807, og dernæst i august, da svigerdatteren Ellen fødte sit fjerde barn om
tirsdagen d. 4. august 1807. Det blev en dreng, der ved dåben søndag d. 9. august fik navnet Hans Hansen Nymand.

Danmark fik en ny konge i 1808, idet Kong Christian VII døde søndag d.13. marts og derefter kom Frederik VI så på tronen.

Hos Christen og Margrethe fik det ikke så godt med deres ældste søn Hans, og i en alder af kun 3 år døde han torsdag d. 21. april 1808 og blev derefter begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 24. april 1808.
Christen og Margrethe forsøgte sig igen året efter, men det blev skæbnesvangert for Margrethe, idet hun døde i barselseng mandag d. 9. oktober 1809 i en alder af kun 43 år, og hun blev derefter begravet torsdag d. 12. oktober 1809 på kirkegården i Nordborg, efterladende sig Christen sammen med sin datter på 2½ år. Svigerdatteren Ellen fødte en dødfødt søn, som blev begravet om søndagen d. 22. oktober 1809 på Nordborg kirkegård.

Helenes søn Christen blev lørdag d. 16. juni 1810 gift i Nordborg kirke med pigen Cecilie Tonesen, der var datter af afdøde boelsmand Hans Thonesen og hustru Anne Dorthe Jacobsdatter i Holm ved Nordborg.

Kort tid derefter døde Helene, der havde levet som enke i de sidste knap 5 år, i en alder af 59 år tirsdag d. 18. september 1810 og hun blev så derefter begravet mandag d. 24. september 1810 på Nordborg kirkegård. Hun efterlod sig sine 2 sønner samt sine 5 børnebørn. 

 
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk