Jens Christensen Bierman og Anna Catharina Jørgensdatter.

2 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farfars farmors forældre)

Jens Christensen var født i Sottrup i 1723 som søn af bolsmand Christen Nissen og hustru Birgitha Hanses i Sottrup. Han blev døbt fredag d. 2. juli 1723 i Sottrup sogn. Hvor mange søskende han havde er ikke kendt. Han er kaldet Bierman, Bergmand eller Bjergmand, man hvor han har fået dette navn fra vides ikke. Han var altså født på Frederik IV’s tid, og han regerede Danmark indtil sin død torsdag d. 12. oktober 1730. Hans efterfølger blev Christian VI, der d. 30. oktober 1730 ophævede landmilitsen. Dette var ikke populært blandt bønderkarlene. Både hæren og godsejerne var ved at miste kontrollen over bondebefolkningen, og man begyndte at bearbejde kongen for at opnå et middel til af skaffe både soldater og fæstere. Det næste årti blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget. Kornpriserne var helt i bund, og mange bønder måtte gå fra gården. Kong Christian VI regerede indtil sin død lørdag d. 6. august 1746, hvorefter Frederik V blev Danmarks konge.

Jens Christensen var gift med Cicilia Hedevig Peters, og med hende havde han i hvert fald 3 børn, men om de havde haft flere børn vides ikke. Det var en datter ved navn Birgitte, der var født i 1757 og døbt i Sottrup sogn torsdag d. 14. april. Derefter var der en søn ved navn Peter, og han var født i 1758 og døbt i Sottrup sogn fredag d. 2. juni 1758. Endvidere var der Anna Elisabeth, der var født i 1760 og døbt i Sottrup sogn søndag d. 15. juni 1760.

I 1763 ventede de igen et barn, men dette gik ikke så godt. Cicilia fødte en dødfødt dreng, og hun døde også selv efter dette. De blev begge to begravet i den samme kiste om tirsdagen d. 5. april 1763 på Sottrup kirkegård.

Jens var kommet i en trist situation, sådan at stå alene med sine små børn, og han fandt sig derfor hurtigt en ny livsledsager. Det var den omkring 12 år yngre Anna Catharina Jørgensdatter fra Ullerup. 

Anna Catharina Jørgensdatter var datter af Jørgen Jørgensen Schmidt og hustru Maria i Ullerup, og hun må være født omkring 1736, men hun har ikke været til at finde i nogen kirkebog, så det er lidt usikkert. Hun skulle således have haft en række søskende. en bror ved navn Jørgen der var født i 1735, en søster ved navn Ingeborg der var født i 1737, en bror ved navn Thomas der var født i 1738, en søster ved navn Ingeborg der var født i 1739, hvilket indikerer at den første Ingeborg må være død. Derefter en bror ved navn Thomas der var født i 1743, og igen her må den første Thomas være død. Derefter en bror Jørgen, og det samme må gøre sig gældende med den første Jørgen. Om hendes opvækst og færden vides intet indtil hun havde mødt Jens, og de fandt sympati for hinanden. 

Søndag d. 23. oktober 1763 blev Jens og Anna Catharina gift i Sottrup kirke, og livet kunne nu gå videre for Jens, der nu havde en ny mor til sine børn. Anna Catharina ventede sit første barn, og året efter brylluppet fødte hun en søn, der fredag d. 29. juni 1764 blev døbt og fik navnet Jørgen. Året efter ventede de igen småfolk, og Anna Catharina fødte en pige, der om søndagen d. 20. oktober 1765 i Sottrup kirke fik navnet Cicilia Hedewig.

I 1768 fik de en søn, og han kom til at hedde Chresten. Han blev døbt onsdag d. 20. april 1768, og rundt omkring samme tid fik de også en datter, der fik navnet Anna Maria. Hun er ikke opført noget steds, og dette kan godt undre. Har præsten glemt det eller hvad er det sket?, alt sammen spørgsmål der ikke kan besvares.

I 1771 fik Jens og Anna Catharina en søn, der blev opkaldt efter sin far og fik navnet Jens. Han blev døbt i Sottrup kirke søndag d. 27. oktober 1771. Det gik blot ikke så godt med den lille Jens, og i en alder af 2½ år døde han og blev begravet på Sottrup kirkegård tirsdag d. 25. maj 1773.

Jens og Anna Catharina fik også en datter ved navn Margrethe, men hende har det heller ikke været muligt at finde noget steds. Derfor vides det præcist om hun var deres sidste barn.

Deres første barn Jørgen og deres næste datter Cicilia Hedewig, blev i foråret 1780 konfirmeret i Sottrup kirke.

Jens og Anna Catharina boede i Snogebæk i Sottrup sogn, og Jens var på et tidspunkt blevet kirke ottemand i sognet. I en alder af 59 år og 10 måneder, døde han om mandagen d. 7. april 1783 og blev derefter begravet på Sottrup kirkegård fredag d. 11. april. Ved sin død efterlod han sig sine tre børn fra første ægteskab Peter, Birgitte og Anna Elisabeth samt sin hustru Anna Catharina og deres fælles børn Jørgen, Christen, Cicilia Hedewig, Anna Maria og Margrethe Jenses. 

Anna Catharina var nu blevet enke, og hun levede nu livet videre i Snogebæk. Året efter i foråret 1784 blev hendes tredje barn, sønnen Christen Jensen, der nu var 16 år gammel, og hendes datter Anna Maria der var næsten 16 år gammel, konfirmeret i Sottrup kirke. 

Anna Catharina havde truffet sig en ny livsledsager. Det var en enkemand og skrædder i Snogebæk ved navn Lorenz Petersen, og han var søn af afdøde grevelig kådner Peter Lorenzen og Maren Peters i Sottrup. De blev gift i Sottrup kirke fredag d. 1. august 1788.

Stavnsbåndet blev under stor offentlig bevågenhed ophævet i 1788, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800. Samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen. I 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd. 

Anna Catharina’s datter Anna Maria var blevet gravid efter et uheldigt kærlighedsforhold til en bondekarl på Avnbølgård ved navn Peter Jessen, og lørdag d. 17. september 1791 fødte hun så en lille dreng. To dage efter fødslen om mandagen d. 19. september blev drengen så døbt og fik navnet Peter Jessen.

I 1803 kom der en ny fattiglov som gav alle fattige ret til at få understøttelse, hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis. Rundt omkring i alle sogne, blev der oprettet en fattigkommission, hvor præsten var født medlem samt tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Anna Catharina’s datter Anna Maria havde truffet på en mand ved navn Jørgen Christensen Johnsen, der var fra Holm ved Nordborg på Als, og med ham blev hun forlovet og indskrevet til ægteskab om lørdagen d. 5. juli 1806. De blev derefter gift i Sottrup kirke om onsdagen d. 3. september 1806.

Anna Maria ventede sig, og knap 6 måneder efter brylluppet nedkom hun om fredagen d. 21. februar 1807 med en dreng, der om fredagen d. 27. februar blev døbt Jens Christensen.

Kort tid herefter på palmesøndag d. 22. marts 1807 blev Anna Catharina’s barnebarn Peter Jessen konfirmeret i Sottrup kirke, og kort tid derefter rejste Anna Catharina’s datter og svigersøn fra Sundeved til Nordals, hvor de slog sig ned i Holm.

I en alder af 72 år døde Anna Catharina om søndagen d. 21. februar 1808. Hun blev begravet på Sottrup kirkegård onsdag d. 24. februar, og ved sin død efterlod hun sig et barnebarn ved navn Maria, der var datter af hendes afdøde søn og svigerdatter Jørgen Jensen og Christina Hansen. Hendes datter Cicilia Hedewig der var gift med Jens Lund på Lolland, og som havde 3 børn. Hendes søn Christen Jensen. Hendes datter Anna Maria der var gift med Jørgen Johnsen og som havde børnene Peter og Jens, og hendes datter Margrethe der var gift med Jens Wollesen og som havde børnene Christen, Jens og Margrethe, samt sin mand Lorenz Petersen.

Året 1808 var også året hvor Danmark fik en ny konge idet Kong Christian VII døde og Frederik VI kom på tronen.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk