Nicolai Madsen og Marie Jørgensdatter Lind.

2 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans mormors mormors forældre)

Nicolaj Madsen blev født i januar 1753 som ældste barn af boelsmand Mads Christensen og hustru Kirsten Nikolajsdatter i Elstrup ved Guderup i Egen sogn på Als, og han blev døbt søndag d. 28. januar 1753. På et ukendt tidspunkt fik Nikolaj en søster, som fik navnet Kirsten Madsdatter, men hun døde som barn.
Da Nikolaj var 14 år gammel døde hans mor i en alder af kun 34 år, og hun blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 15. marts 1767. Senere på året fik han så en stedmoder, idet hans far giftede sig igen, denne gang med en Sophie Jesdatter, der var datter af boelsmand Jes Torre i Stevning.

I en alder af 22 år, blev Nicolaj Madsen gift i Egen kirke lørdag d. 22. april 1775 med den 4 år yngre Maria Jørgensdatter Lind. Hun var født i 1757 som barn nummer 5 ud af en kendt søskendeflok på i alt 8, og som datter af Jørgen Jørgensen Lind og hustru Eleonore Elisabeth Pedersdatter i Dyndved ved Guderup i Egen sogn på Als, og hun var blevet døbt onsdag d. 2. februar 1757. Maria havde en 10 år ældre storesøster ved navn Marie Jørgensdatter, der var født i oktober 1747, men hvorvidt hun var død siden hun havde det samme navn, er ikke kendt. Sandsynligheden derfor er dog stor. Hun havde endvidere en storesøster der hed Dorthe Sophie Jørgensdatter, som var født i maj måned 1749, en storebror der hed Jørgen Jørgensen, som var født i marts 1751, og endnu en storebror der hed Per Jørgensen, og søn var født i august 1754. Da Maria var 2 år gammel fik hun en lillebror i marts måned 1759, som kom til at hedde Hans Jørgensen, og da hun var knap 5 år fik hun en lillesøster i januar 1762 der fik navnet Elisabeth Jørgensdatter. I september 1764 fik hun så sin sidste lillesøster der fik navnet Mette Jørgensdatter.

Nikolaj og Maria levede altså på den tid hvor Danmark fik ny konge, idet Frederik V døde i januar 1766, og blev efterfulgt af sin søn Christian VII, der blev sindssyg, og som i januar 1769 gjorde Johann Friedrich Struensee til sin livlæge. Han fik efterhånden større og større magt og indflydelse i landet, og han blev sågar også dronning Caroline Mathildes elsker, hvilket der så kom et barn ud af. Senere blev Struensee, der nu næsten var enehersker i Danmark, arresteret ved et hofbal i januar 1772, og efter at være blevet kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev han henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Struensee kom op på skafottet, og fik sit adelige skjold sønderbrudt, hvorpå den højre hånd blev afhugget og derefter hovedet. Liget blev derefter parteret i fire dele, og den mishandlede krop blev derefter lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Hele den ståhej har Nikolaj og Maria givet vis intet mærket til.

De bosatte sig i Elstrup, og 4½ måned efter deres bryllup fik de deres første barn. Det blev en pige og hun blev døbt Anne Christine Nikolajsdatter ved dåben søndag d. 3. september 1775. Derefter gik det helt frem til 1780 inden de fik deres næste barn. Om der har været andre imellem skal være usagt, men de fik altså en dreng denne gang. Han blev døbt Mads Nikolajsen ved dåben søndag d. 9. januar 1780. Godt 2½ år senere fik Nikolaj og Maria atter en pige. Hun blev døbt søndag d. 29. september 1782, og hun fik navnet Eleonore Elisabeth Nikolajsdatter. På et tidspunkt herefter gik Nikolajs far og stedmor på aftægt, og Nikolaj overtog det gamle fæsteboel. Året efter om søndagen d. 30. november 1783 sad Nikolaj Madsen så sammen med en Peer Moos som forstandere hvor regnskabet blev gjort op med de forskellige kådnere og inderster i Elstrup.

Tiden gik nu frem til 1784, hvor Nikolaj og Maria fik deres fjerde barn. Det blev en dreng, der blev døbt Jørgen Nikolajsen ved dåben søndag d. 18. april 1784, og året efter fik de så deres sidste barn, der blev en pige, og som fik navnet Marie Nikolajsdatter ved dåben søndag d. 20. november 1785.

Kong Christian VII, udstedte d. 8. juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og denne fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse. Bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og endelig blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt. Året efter, i 1788, blev stavnsbåndet under stor offentlig bevågenhed ophævet, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800, samtidig med at udskrivningen af soldater overgik til et statsligt sessionsvæsen.

I 1788 måtte Nikolaj betale 2 skæppe rug, 6 ¾ skæppe byg og 11 skæppe havre i tiende til kirken

I 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoverigørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Nikolajs far Mads Christensen døde i en alder af 61 år i 1792 på aftægtet og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 7. oktober 1792.

I julen 1793 døde Nicolai Madsen derhjemme i Elstrup i en alder af kun 41 år, og Marie stod nu tilbage som enke. Nicolai blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 29. december 1793.

Et halvt års tid senere blev Maria om lørdagen d. 14. juni 1794 trolovet med ungkarl Frederik Christensen, der var søn af boelsmand Christen Moos på Bjerget i Elstrup, og de blev så gift i Egen kirke lørdag d. 12. juli 1794. Nu var det så Frederik Moos der var boelsmand på den gamle gård.

Marias ældste datter Anne Christine, der nu var blevet 23 år, blev lørdag d. 28. april 1798 trolovet med ungkarl Christen Pedersen fra Helved ved Fynshav og lørdag d. 19. maj 1798 blev de så gift i Egen kirke. Datteren Eleonore Elisabeth Nikolajsdatter blev endvidere konfirmeret i 1798 i Egen kirke.

I 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Marias søn Mads, der nu var omkring de 29 år, blev lørdag d. 28. oktober 1809 gift i Egen kirke med den omkring 4 år yngre pige Anna Jenses fra Sjellerup, og året efter døde hendes søn Jørgen Nikolajsen på Plymouth Hospital i England i september 1810 i en alder af 27 år. Han var matros og har formodentlig været i engelsk fangenskab.

Marias far, Jørgen Jørgensen Lind, der på et tidspunkt var flyttet fra Dyndved om til hendes søster og svoger Mette og Jørgen Pedersen der boede på ”Anholtgård” ved Helved i Notmark sogn, døde i en alder af 88 år, tirsdag d. 14. april 1812, efter at have levet som enkemand i 19 år, og han blev derefter begravet på Notmark kirkegård søndag d. 19. april 1812.

Marias søn og svigerdatter Mads og Anna fik en datter i 1814. Det er det første kendte barn af dem, men da de jo blev gift i 1809, kan der meget vel have været nogen ind imellem. Den lille pige blev født onsdag d. 21. september og derefter døbt søndag d. 25. september 1814 i Egen kirke, hvor hun fik navnet Anna Kirstine Madsdatter. Maria havde i hvert fald nu fået et barnebarn.

Mads og Anna fik deres næste barn i 1818. Det blev en dreng, og han blev født mandag d. 6. april og døbt i Egen kirke søndag d. 12. april, hvor han blev opkaldt efter sin afdøde farfar og fik navnet Nikolaj Madsen.

To år senere fik Maria igen et barnebarn, da Mads og Anna fik deres næste barn. Hun blev født tirsdag d. 25. april 1820, og fik navnet Anna Maria Madsdatter ved dåben søndag d. 30. april 1820. To år senere kom der igen en pige, og hun blev født fredag d. 23. august 1822 og døbt Anna Madsdatter ved dåben søndag d. 1. september 1822. Det gik bare ikke så godt med de to sidst fødte piger, og i 1823 mistede Maria begge de to sidst fødte børnebørn. Først døde Anna Maria Madsdatter i en alder af kun næsten 3 år om torsdagen d. 13. februar 1823 og blev så begravet på Egen kirkegård onsdag d. 19. februar, og senere døde også Anna Madsdatter om tirsdagen d. 24. juni kun 10 måneder gammel og også hun blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 29. juni 1823.

Året efter døde Marias svigerdatter Anna, og hendes søn Mads stod så tilbage som enkemand med børnene Anna Kirstine Madsdatter og Nikolaj Madsen. Anna døde om fredagen d. 9. april 1824 kun 40 år gammel og blev derefter begravet på Egen kirkegård skærtorsdag d. 15. april 1824. Mads var dermed hårdt ramt af skæbnen, men han var ikke længe om at finde sig en ny kone, og kun ½ år senere blev han så gift i Egen kirke med den omkring 4 år yngre Ingeborg Marie Hansen fra Svenstrup. Maria havde nu fået sig en ny svigerdatter, men for hende blev det et kort ægteskab. Marias søn Mads døde nemlig i en alder af kun 46 år om søndagen d. 21. maj 1826, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 28. maj 1826. Svigerdatteren Ingeborg stod nu tilbage med stedbørnene Anna Kirstine og Nikolaj på henholdsvis 11½ år og 8 år.

Marias datter Eleonora Elisabeth blev lørdag d. 7. juni 1806 gift i Egen kirke med den 3 år yngre Hans Jørgensen, der var søn af kådner Jørgen Hansen Dam og hustru Charlotte Cathrine Jacobsdatter i Elstrup, og som var født i maj 1785. Eleonora Elisabeth og Hans havde samme oldeforældre, idet hendes morfars forældre var de samme som hans farmors forældre. Hans Jørgensen var blevet indkaldt som landsoldat, men om det var før eller efter deres bryllup er ikke helt klart. Hjemme i Elstrup fødte Eleonora Elisabeth sit første barn 4 måneder efter brylluppet og det blev en pige, der fik navnet Charlotte Cathrine Hansdatter ved dåben søndag d. 12. oktober 1806. Maria havde fået endnu et barnebarn. Hans Jørgensen Dam kom hjem på orlov og kort tid derefter ventede Eleonora Elisabeth sit næste barn. Det blev en dreng, som blev døbt Jørgen Hansen ved dåben søndag d. 25. oktober 1812. Efter et par år fødte Eleonora Elisabeth sit tredje barn, en pige, der ved dåben søndag d. 2. april 1815 fik navnet Maria Hansen.

Livet gik videre, og i 1819 fik Maria igen et barnebarn, idet Hans og Eleonora Elisabeth fik deres fjerde barn. Det blev en pige, og hun blev døbt Anna Elisabeth Hansen ved dåben søndag d. 5. september 1819. I 1824 ventede de deres femte barn, men det gik ikke så godt, idet Eleonora Elisabeth fødte et dødfødt drengebarn.

I 1833 døde Frederik Christensen Moos og han blev så begravet på Egen kirkegård søndag d. 13. januar 1833, og Maria stod igen tilbage som enke.

Efter at have levet i 6½ år som enke, døde Maria så i en alder af 83 ¾ år om onsdagen d. 17. juli 1839, og hun blev så efterfølgende begravet på Egen kirkegård søndag d. 21. juli 1839, efterladende sig sine to døtre Anne Christine og Eleonore Elisabeth.

 

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk