Peder Strange Nielsen og Birthe Cathrine Nielsdatter.

2 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farfars mormors forældre)

På Strynø i det sydfynske Ø-hav, på Christian VII’s tid, fandt Danmarkshistoriens første folketælling sted om søndagen d. 1. juli 1787. Som Strynø sogns 18. familie, boede der en gårdmand ved navn Peder Strange Nielsen. Han var 40 år på folketællings tidspunktet og må derfor være født omkring 1747, men helt præcist hvornår og hvem han var søn af vides ikke. Det er heller ikke muligt at efterspore dette, da kirkebøgerne fra Strynø fra før 1776 efter sigende er brændt. Han var gift med den da 34 årrige Birthe Cathrine Nielsdatter, der altså må være født omkring 1752. Ligesom ved sin mand, er det ikke muligt at finde ud af hvem hun er datter af, eller hvornår hun er født. Peder Strange Nielsen og Birthe Cathrine Nielsdatter havde to børn. En datter ved navn Karen Pedersdatter, der ved folketællingen var 12 år gammel og derfor født omkring 1752, og en søn ved navn Rasmus Pedersen på 7 år. Han var født i foråret 1780 og døbt i Strynø kirke søndag d. 30. april 1780. Claus Dam havde dengang båret barnet, og Marie Josephsdatter, Rasmus Axelsen, Lars Larsen og Rasmus Andreasen stod fadder.

I 1788, under stor offentlig bevågenhed, blev stavnsbåndet ophævet, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800, og samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen.

Peder og Birthes ældste datter Karen blev konfirmeret i Strynø kirke i foråret 1789.

Hvordan livet på Strynø har formet sig for Peder og Birthe vides ikke, men de har jo nok levet af det afkast som gården har kunnet give.

I 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder ar revse hoverigørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Ligeledes på Strynø boede der en Rasmus Axelsen, der i 1794 var blevet enkemand. Om det er den samme Rasmus Axelsen der stod fadder ved deres yngste søn, Rasmus Pedersens dåb, vides ikke. Han var blevet forelsket i Peder og Birthe’s ældste datter Karen, og hun har muligvis været ude at tjene hos ham efter at han var blevet alene. Karen var i øvrigt kommet galt af sted i en kærligheds affære med en ungkarl ved navn Jens Madsen fra Lindelse, og hun havde d. 15. september 1797 født en datter ved navn Anne Marie, og som altså blev et såkaldt uægte barn. Der var meget stor aldersforskel på Rasmus og Karen, men det har ikke gjort kærligheden mindre, og søndag d. 30. december 1798 blev de så trolovet i Strynø kirke. En måned senere om onsdagen d. 30. januar 1799 var der så bryllup på Strynø.

Peder og Birthe fik deres andet barnebarn om tirsdagen d. 22. oktober 1799, da datteren Karen igen fødte en lille pige. Hun blev navn givet og døbt Anne Rasmusdatter om søndagen d. 10. november i Strynø kirke.

Søndag d. 1. februar 1801 var der så igen folketælling på Strynø, og da boede den nu 54 årrige Peder sammen med sin 5 år yngre kone Birthe Cathrine og deres søn Rasmus Pedersen, der nu var 21 år.

Peder og Birthe fik deres tredje barnebarn om fredagen d. 9. oktober 1801, da datteren Karen igen fødte en lille pige. Hun fik navnet Birthe Rasmusdatter ved dåben i Strynø kirke søndag d. 11. oktober.

Kun syv dage efter barnedåben om søndagen d. 18. oktober døde Peder Strange Nielsen kun 54 år gammel, og efterlod sig sin hustru Birthe som enke. Han blev begravet onsdag d. 21 oktober 1801 på Strynø kirkegård.

Ovenpå at miste sin mand, havde Birthe også den sorg at hendes datter Karen i en alder af kun 27 år, døde efter en svær fødsel. Det var om lørdagen d. 5. december, og hun blev begravet på Strynø kirkegård tirsdag d. 8. december 1801. Hendes svigersøn Rasmus Axelsen stod nu alene med 3 små piger.

Birthe levede derefter som enke, og hvordan hendes liv har formet sig kan naturligvis ikke vides. Hun oplevede i 1808 at Danmark fik en ny regent, idet Kong Christian VII døde og Frederik VI overtog tronen.

Tiden gik nu hen til 1824 hvor Birthe Cathrine Nielsdatter, som nu havde levet som enke de sidste 23 år, døde om fredagen d. 3. december 1824 i en alder af 72 år. Hun blev begravet på Strynø kirkegård mandag d. 6. december.

til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk