Samuel Christiansen og Maren Jørgensdatter.

2 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors farfars forældre)

Samuel Christiansen blev født i august 1745 som søn af Christian Hansen og hustru Anne Marie Christensdatter, der boede i Holms gamle skole i Holm ved Nordborg på Als. Han blev døbt søndag d. 22. august i Nordborg kirke. Samuel havde en storebror der var født i juli 1743, og som hed Christian Christiansen, og da Samuel var blevet 3 år fik han i september 1748 en lillebror , der fik navnet Johannes Christiansen.

Da Samuel var blevet 13 år, døde hans far i oktober 1758, og han blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 22. oktober 1758. Hans mor stod nu tilbage som enke.
Langfredag d. 4. april 1760 blev Samuel konfirmeret i Nordborg kirke.

Samuel var nu blevet 22 år, og han havde forelsket sig i den jævnaldrende pige Maren Jørgensdatter, og søndag d. 8 november 1767 blev de trolovet i Nordborg kirke, og de blev derefter gift om lørdagen d. 28. november 1767 i Nordborg kirke.

Maren Jørgensdatter var datter af Jørgen Thonesen og hustru Anna Marie Jesdatter i Holm, og hun var født i januar 1745 og døbt i Nordborg kirke søndag d. 10. januar 1745. Maren havde en bror der var født i 1738 og som hed Hans Jørgensen, og så havde der været en dreng der var født i 1737 som hed Peder Jørgensen, men som døde kun 1 år gammel, og en pige der var født i 1742 som hed Anna Margrethe Jørgensdatter, men som også var død kun 1 år gammel. De var alle børn af hendes fars første ægteskab med en Maren Peders.

Da Maren var 2 år gammel fødte hendes mor en dødfødt pige, men året efter fik hun i oktober 1748 en lillebror, der blev døbt Jes Jørgensen, men han levede kun omkring 14 uger, idet han døde og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 22. januar 1749.

Maren var efterhånden blevet 5 år da hun fik en lillesøster. Hun blev født i Marts 1750, og hun fik navnet Anna Maria Jørgensdatter ved dåben i Nordborg kirke 2. påskedag mandag d. 30. marts 1750.

Maren var kun knap 8 år gammel, da hendes mor døde i en alder af kun 35 år. Hun blev begravet på Nordborg kirkegård 1. nytårsdag mandag d. 1. januar 1753. Marens far sad nu tilbage som enkemand med sin søn fra 1. ægteskab, Hans på 14 år, og sine 2 døtre fra andet ægteskab Maren på knap 8 år og Anna Maria på knap 4 år.

Marens far fandt sig hurtigt en ny kone, og fredag d. 23. november 1753 blev han gift i Nordborg kirke med en Catharina Madsdatter fra Holm. Maren havde nu fået en stedmor, og da hun var blevet 9½ år gammel, fik hun en lillebror, der blev Thone Jørgensen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 25. august 1754. Da hun var blevet 11 år fik hun en lillesøster, der blev døbt Anna Jørgensdatter da hun blev døbt søndag d. 4. april 1756, men det gik ikke så godt med den lille pige, og knap et år gammel døde hun og blev begravet på kirkegården i Nordborg onsdag d. 23. marts 1757. Senere på året fik Maren en lillebror, der blev døbt Anthoni Jørgensen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 2. oktober 1757, og da maren efterhånden var blevet 15 år fik hun igen en lillebror, der fik navnet Mads Jørgensen ved dåben onsdag d. 7. november 1759.
Langfredag d. 4. april 1760 blev Maren konfirmeret i Nordborg kirke, men hvordan hendes liv ellers har formet sig er ikke til at sige.

Samuel og Maren blev altså begge to født året før kong Christian VI døde i august 1746. Danmarks nye konge derefter blev Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet, så i stedet for ham blev hans kammerpage og opdrager mens han var kronprins, A. C. Moltke, nu Danmarks nye stærke mand. Da Frederik V døde 14. januar 1766, blev han derefter efterfulgt af sin søn Christian VII.

Året efter at Samuel og Maren var blevet gift, fik de deres første barm. Det blev en dreng der ved dåben søndag d. 13. marts 1768 fik navnet Christian Samuelsen. På et ukendt tidspunkt fik Samuel og Maren en datter, der døde og som blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 16. april 1769. Det var også i 1769 at kong Christian VII havde gjort Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, og han tog efterhånden større og større magt og indflydelse, og han tog sågar dronning Caroline Mathildes som elskerinde, hvilket der også kom et barn ud af. Da Struensee efterhånden havde gjort sig til enehersker i Danmark, blev ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 arresteret, og efter at være kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev han henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Struensee kom op på skafottet, og fik sit adelige skjold sønderbrudt, hvorpå den højre hånd blev afhugget og derefter hovedet. Liget blev derefter parteret i fire dele. Den mishandlede krop blev derefter lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Alt dette har Samuel og Maren givet vis intet mærket til.

Tiden gik nu frem til januar 1774, hvor Maren fødte sit tredje barn. Det blev en dreng, og han fik navnet Jørgen Samuelsen ved dåben søndag d. 16. januar 1774.
Tirsdag d. 1. juli 1777 fødte Maren deres fjerde barn, og det blev en dreng, men på grund af svaghed blev den nyfødte dreng døbt derhjemme og fik navnet Hans Samuelsen. Fødslen tog hårdt på Maren, og den stod hun ikke igennem. Hun døde samme dag i en alder af kun 33 år, og hun blev derefter begravet på Nordborg kirkegård fredag d. 4. juli 1777. Samuel stod nu tilbage som enkemand med den lille nyfødte. Søndag d. 20 juli blev den lille dreng så fremstillet i Nordborg kirke, og hans faddere var Hans Thonesen, Christen Steg, Claus Gertsens søn, Johann Hinrichs hustru og Jørgen Gadmands datter Dorthe. Alle var de fra Holm. Det gik ikke så godt med den lille dreng, og kun 8 uger gammel, døde han om onsdagen d. 27. august 1777 og han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård. Det må have været en hård tid for Samuel. Han fandt sig dog hurtigt en ny kone, og allerede om lørdagen d. 15. november blev han gift i Nordborg kirke med den omkring 2 år ældre Sønnet Petersdatter fra Holm.

Samuel og hans nye kone fik deres første barn i 1780. Det blev en pige, og hun blev født lørdag d. 4. marts. Tirsdag d. 7. marts blev hun så døbt og hun fik navnet Maren Samuelsen. Det var Anna Mads Clausensdatter, Jens Lauritsen, Christen Pedersens søn Christen, Mads Jensens kone og Niels Bondsens kone, der stod faddere til hende,

Samuels mor, der nu havde levet som enke i næsten 25 år, døde derhjemme i Holm i 1783 i en alder af 78 år om torsdagen d. 21. august 1783 og hun blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 24. august 1783. Året efter mistede Samuel også sin søn Jørgen Samuelsen, idet han døde kun 10 år gammel om mandagen d. 29. deccember 1783 og blev derefter begravet på Nordborg kirkegård 1. nytårsdag torsdag d. 1. januar 1784.

Danmarks konge, Christian VII, udstedte d. 8. juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og denne fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse. Bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og endelig blev træhest, hundehul og halsjern fremover forbudt. I 1788 blev det forhadte stavnsbånd under stor offentlig bevågenhed ophævet. Den skulle herefter afvikles over en årrække frem til 1800, og samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen. I 1791 blev det endvidere forbudt for godsejerne og deres fogeder ar revse hoverigørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt. Samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Samuels søn Christian Samuelsen blev et søndag d. 16. marts 1794 trolovet med pigen Dorothea Sophie Attesen, der var datter af Hans Christensen og hustru Anna Maria Peders i Brandsbøl i Havnbjerg sogn, og senere hen om lørdagen d. 26. april blev de så gift i Oksbøl kirke. Christian blev hermed far til hendes såkaldte uægte barn, idet hun efter et uheldigt kærlighedsforhold til en karl fra Brandsbøl ved navn Peder Johansen, havde fået sig en lille pige i 1790 der havde fået navnet Ane Sophie Kierstine Johansen.

Hvordan tiden er gået for Samuel er ikke til at sige, men skærtorsdag d. 2. april 1795 døde hans kone Sønnet Pedersdatter i en alder af kun 52 år, og hun blev derefter begravet på Nordborg kirkegård 2. påskedag mandag d. 6. april 1795. Samuel stod igen tilbage som enkemand, men han var ikke længe om at finde sig en ny kone. Allerede lørdag d. 11. juli 1795 blev han gift for tredje gang, denne gang med Mette Festers enke fra Holm.

Samuels søn og svigerdatter Christian og Dorothea, bosatte sig i Holm, og ventede de deres første barn, og torsdag d. 17. september 1795 fødte hun en pige, der ved dåben søndag d. 20. september i Nordborg kirke fik navnet Maren Samuelsen.

Året efter blev Samuels datter af andet ægteskab Maren Samuelsdatter konfirmeret i Nordborg kirke.

I 1797, nøjagtig på 2 årsdagen for deres sidste barn fødte svigerdatteren Dorothea om søndagen d. 17. september 1797 en dreng, der blev døbt Hans Christian Samuelsen ved dåben i Nordborg kirke om søndagen d. 24. september 1797. Sidst på året 1799 søndag d. 29. december 1799 fik Samuel atter et barnebarn, da Dorothea fødte en pige, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 5. januar 1800 gik navnet Kirsten Samuelsen. Det gik ikke så godt med deres lille søn Hans Christian Samuelsen, og i en alder af kun 3½ år, døde han torsdag d. 25. juni 1801, og blev derefter begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 28. juni 1801. 1½ år senere fødte Dorothea. Det var 2 drenge, som straks efter fødslen d. 7. februar 1802 blev hjemmedøbt og som fik navnene Samuel Christiansen og Hans Christian Samuelsen. De blev fremstillet i Nordborg kirke søndag d. 14. februar 1802, men derefter gik det ikke så godt for den lille Samuel, og i en alder af kun 2 uger døde han onsdag d. 24. februar og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 28. februar 1802.

Tiden gik og ved folketællingen i Sønderjylland, der fandt sted søndag d. 13. februar 1803, boede Samuel sammen med sin kone Mette og en datterdatter ved navn Maria Hansen på 9 år som den 62. familie i Holm i et hus der dengang lå i spidsen af grunden på nuværende adresse Møllegade 1. Samme år, altså i 1803, blev der blevet indført en ny fattiglov, som gav alle fattige ret til at få understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og rundt omkring i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission hvor præsten var født medlem sammen med 3 til 4 af sognets bedste mænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Svigerdatteren Dorothea fødte en dreng tirsdag d. 10. juli 1804, og han blev døbt Jørgen Christian Samuelsen i Nordborg kirke søndag d. 15. juli 1804. Deres syvende barn fik de i 1806, da Dorothea om onsdagen d. 5. november 1806 fødte en pige, der blev døbt Anne Marie Samuelsen ved dåben søndag d. 9. november 1806. Året efter mistede Samuel et af sine børnebørn, idet Christian og Dorotheas datter, Maren Samuelsen, døde torsdag d. 5. november 1807 i en alder af kun 12 år. Hun blev derefter begravet på kirkegården i Nordborg mandag d. 9. november 1807.

Søndag d. 13. marts 1808 døde Danmarks konge, Kong Christian VII og Frederik VI blev derefter landets nye regent.

Christian og Dorothea fik stadigvæk børn, og mandag d. 6. marts 1809 fik de en pige der fik navnet Maren Samuelsen, ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 12. marts 1809. De fik deres niende og sidste barn i 1812, da de fredagen d. 10. april fik en datter, der blev døbt Anna Samuelsen ved dåben søndag d. 19. april i Nordborg kirke.

Samuel havde altså fået en del børnebørn i tidens løb, men helt nøjagtig hvor mange vides ikke. Hvordan han har levet sine sidste år er heller ikke kendt, men sidst i december 1812 døde Samuel derhjemme i Holm i en alder af 69 år mandag d. 28. december 1812, og han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård lørdag d. 2. januar 1813. 

 
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk