Søren Jensen og Maren Jeppesdatter.

2 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars morfars forældre)

Søren Jensen må være født omkring 1737, men hvor han er født eller hvem der er hans forældre vides ikke. Han er ikke at finde i nogen af de nordalsiske kirkebøger: Nordborg, Havnbjerg, Oksbøl, Svenstrup eller Egen, og da Søren er et meget sjældent navn i disse kirkebøger, er han sikkert slet ikke her fra denne egn. Hvor han i så fald kommer fra må stå hen som et åbent spørgsmål.

Søren boede i Brandsbøl i Havnbjerg sogn på Nordals, og på et tidspunkt har ham så mødt den omkring 4 år ældre Maren Jeppesdatter der boede i Klingbjerg ved Svenstrup. Hun menes at være født i 1733 som datter af inderste Jep Jacobsen i Stevning, men det kan ikke bevises at Jep Jacobsen er Marens far, selv om det dog er mest sandsynligt. Det hele er dog betinget af at Maren Jeppesdatter er født i Svenstrup sogn, men hvis dette er tilfældet, så er hun blevet døbt 2. juledag lørdag d. 26. december 1733 i Svenstrup kirke med Peder Smeds kone fra Stevning som gudmor. Der vides intet om hvor mange søskende hun havde, eller hvordan hendes opvækst har været, men søndag d. 13. april 1749 blev hun konfirmeret i Svenstrup kirke.

Marens mor døde derhjemme i Stevning i august 1753 i en alder af 65 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 29. august 1753. Kun året efter døde også Marens far Jep Jacobsen i Stevning i marts måned 1754 i en alder af 60 år og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 24. marts 1754.

Både Søren og Maren blev født mens Christian VI regerede i Danmark., og oplevede så et kongeskift i august 1746 da Christian VI døde og Frederik V kom på tronen. Han havde dog hverken lyst eller evne til at styre landet, så hans kammerpage og opdrager mens han var kronprins A. C. Moltke, blev i stedet for Danmarks nye stærke mand.

Maren havde som sagt mødt Søren Jensen, og han havde gjort hende med barn, så et ægteskab var derfor på tale, og lørdag d. 5. marts 1757 blev Søren og Maren så gift i Havnbjerg kirke.

De bosatte sig i Brandsbøl, og her fødte Maren så sit første barn. Det blev en pige og hun fik navnet Berett ved dåben søndag d. 1. maj 1757 i Havnbjerg kirke.

Søren og Maren flyttede på et ukendt tidspunkt herefter fra Brandsbøl til Klingbjerg og her, godt 2½ år efter deres første barn, fødte Maren en dreng i december måned 1759. Han fik navnet Jeppe Sørensen ved dåben søndag d. 23. december 1759 i Svenstrup kirke, og det var Thomas Skov, Peder Matthisen, Christen Larsen, Dominicus Smed, Hans Kæstesen og en Ana ____, der stod faddere.

Det gik ikke så godt med deres første barn. Hun blev syg, og i en alder af kun knap 4 år døde hun og blev begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 4. marts 1761. Maren gik da og ventede sit tredje barn, og i september måned fødte hun en dreng, som blev døbt søndag d. 27. september 1761 i Svenstrup kirke. Han fik navnet Christen Sørensen, og hans faddere ved dåben var Christen Svend, Peder Jessen i Torp og Lars Per Nielsens kone i Svenstrup.

Søren og Maren er tilsyneladende derefter flyttet fra Klingbjerg til Svenstrup, og her fødte Maren så i oktober 1763 deres fjerde barn, som også blev en dreng. Han blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 30. oktober 1763, og han fik navnet Jens Sørensen. Hans faddere var Christen Larsen, Jørgen Skomager, Hans Biergmand, Jess Fogeds og Jørgen Jacobsens kone. Den lille dreng blev syg af børnekopper, og i en alder af kun 7 uger døde han og blev begravet på Svenstrup kirkegård tirsdag d. 20. december 1763.

Godt 2 år senere fik Søren og Maren en pige, som blev deres femte barn. Hun blev født i april 1765, og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 27. april 1765, hvor hun fik navnet Maren Sørensdatter. Det var madam Vogelsang, Thomas Møller, Jacob Clausen, Hans Justesen og Laus S___ ’s hustru der stod fadder ved denne dåb.

Året efter oplevede Søren og Maren et kongeskifte, idet Frederik V døde 14. januar 1766, og han blev så efterfulgt af sin søn Christian VII. Søren og Marens ældste søn, Jeppe, havde fået epilepsi og af dette døde han i en alder af kun 7 år i april måned 1767. Han blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 26. april 1767. Året efter døde også deres sidste barn, datteren Maren. Hun blev kun knap 3 år gammel og hun blev også begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 18. maj 1768. Alt dette har uden tvivl været hårdt for Søren og Maren, og de havde således nu kun et barn tilbage, nemlig sønnen Christen.

Kong Christian VII, der var blevet sindssyg, gjorde i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge. Han fik efterhånden større og større magt og indflydelse, og han tog sågar dronning Caroline Mathildes til sig som sin elskerinde, hvilket der så også kom et barn ud af. Maren ventede sig igen, og først i juli måned 1769 fødte hun sit syvende barn, der blev en pige, som fik navnet Birthe Marie Sørensdatter ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 9. juli 1769. Det var Marie Jacobsdatter der bar hende til dåben, og Hans Mose, Christen Lenhard og Christen S____ der stod faddere til hende.

Struensee, der efterhånden havde gjort sig til enehersker i Danmark, blev ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 arresteret, og efter at være kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev han henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Struensee kom op på skafottet, og fik sit adelige skjold sønderbrudt, hvorpå den højre hånd blev afhugget og derefter hovedet. Liget blev derefter parteret i fire dele. Den mishandlede krop blev derefter lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Alt dette mærkede de givet vis intet til i alsiske, men nyheden derom blev hurtigt kendt.

Der var nu næsten gået fire år siden deres sidste barn, da Søren og Maren igen fik en pige, og hun blev født lørdag d. 20. februar 1773, og døbt Fastelavnssøndag d. 21. februar 1773 hvor hun fik navnet Maren Sørensdatter. Det var Christen Smeds datter Maren, der bar hende til dåben, og Thomas Møller, Christen Larsen og Peder Bondes kone, der stod faddere. Det blev således deres syvende barn, selv om de nu rent faktisk kun havde tre.

Søren og Maren levede videre, men kun året efter blev tilværelsen brat ændret, da Søren pludselig døde i en alder af kun 37 år. Han døde i de sidste dage af april måned 1774 og blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 1. maj 1774. Maren stod nu tilbage som enke med sine tre børn. Christen på 12½ år, Birthe Marie på knap 5 år og Maren på godt 1 år.

Maren fandt sig en ny mand, og kun 1½ år senere blev hun gift i Svenstrup kirke lørdag d. 25. november 1775 med den 6 år ældre Thomas Matthiesen fra Lavensby i Havnbjerg sogn. Han flyttede om til hende i Svenstrup, men Thomas blev syg, og efter kun 22 ugers ægteskab døde han i en alder af kun 49 år i april måned 1776 og blev begravet på Svenstrup kirkegård fredag d. 19. april 1776. Maren stod igen tilbage som enke, og nu for anden gang.

Marens ældste søn Christen blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1777, og datteren Birthe Marie, der nu boede i Torup, blev konfirmeret i Svenstrup kirke i 1784.

Danmarks konge, Christian VII, udstedte d. 8. juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og denne fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse. Bønderne måtte ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og endelig blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt som afstraffelsesmiddel. I 1788 var det så Marens yngste datter Maren der blev konfirmeret i Svenstrup kirke, og samme år blev stavnsbåndet ophævet under stor offentlig bevågenhed. Den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800, og samtidig overgik udskrivningen af soldater til et statsligt sessionsvæsen.

Sønnen Christen, der var begyndt at arbejde som skrædder, var blevet forelsket i den 5 år yngre pige Anne Marie Christensdatter Leimann fra Hjortspringkobbel, og hun var datter af husmand Christian Hansen Leimann og hustru Mette Madsdatter. De besluttede at gifte sig, og det blev de så i Svenstrup kirke fredag d. 7. maj 1790. Kun et halvt år tid efter brylluppet, fik Christen og Anne Marie deres første barn, som blev en pige, og som ved dåben søndag d. 10. oktober 1790 i Svenstrup kirke, fik navnet Mette Marie Christensdatter. Maren havde nu fået sit første barnebarn.

I 1791 blev det forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Året efter fik Maren det næste barnebarn, da Christen og Anne Marie fik deres andet barn. Det blev denne gang en dreng, og han blev født tirsdag d. 30. oktober 1792, og døbt i Svenstrup kirke søndag d. 4. november. Han fik navnet Jørgen Christensen.

Efter atter 2½ år fik Maren sit tredje barnebarn, idet svigerdatteren Anne Marie om lørdagen d. 21. februar 1795 fødte en pige, der ved dåben dagen efter blev opkaldt efter Maren og som derfor fik navnet Maren Christensdatter ved dåben søndag d. 22. februar 1795.

Datteren Birthe Marie havde forelsket sig i en ungkarl fra Lavensby ved navn Christen Hansen May, og fredag d. 13. november 1795 blev de gift i Svenstrup kirke. Birthe Marie og Christen ventede deres første barn, og torsdag d. 4. august 1796 fødte hun en pige der ved dåben i Svenstrup kirke søndag d. 7. august 1796 fik navnet Anne Christensdatter May. Maren havde nu 4 børnebørn.

Flokken af børnebørn voksede og voksede. Hos Christen og Anne Marie fik de deres fjerde barn i 1797 om fredagen d. 21. april, og det blev en pige, der blev navngivet Anne Marie Christensdatter ved dåben 2 dage efter om søndagen d. 23. april 1797. Hos Birthe Marie og Christen ventede de deres andet barn, og det blev også en pige, og hun blev født tirsdag d. 13. marts 1798 og døbt dagen efter om onsdagen d. 14. marts1798 hvor hun fik navnet Maren Christensdatter. Året efter ventede Christen og Anne Marie igen barn, og denne gang blev det en dreng, og han blev født mandag d. 15. juli 1799. Han blev døbt søndag d. 21. juli 1799 i Svenstrup kirke, og han fik navnet Christian Christensen. Igen året efter kom der børnebørn, og søndag d. 16. marts 1800 fik Birthe Marie og Christen deres tredje barn, der blev en pige og hun blev døbt Anne Marie Christensdatter. Tiden gik nu frem til fredag d. 15. januar 1802 hvor Christen og Anne Marie fik deres sjette barn. Det blev en pige, og hun blev døbt 2 dage senere om søndagen d. 17. januar 1802 hvor hun fik navnet Eleonore Christensdatter,

Søndag d. 13. februar 1803 var der folketælling og på det tidspunkt boede Maren sammen med sin datter Maren på 30 år, der stadigvæk var ugift, hos sin datter og svigersøn Birthe Marie og Christen Hansen May og deres 3 børn som den syttende familie i Svenstrup. Også i 1803 kom der en ny fattiglov, der gav alle fattige ret til understøttelse hvis ikke de kunne ernære sig på anden vis, og i alle sogne blev der oprettet en fattigkommission, med præsten som født medlem og tre til fire af de bedste sognemænd. Der blev bygget fattighuse i næsten alle sogne, og muligheden for at ældre og syge husmænd og deres familier endte under fattigvæsnet blev ikke mindre efter 1807, da husmandsforordningen udkom og slog fast at staten ikke ønskede at blande sig i det frie kontraktforhold mellem jordejere og husmænd.

Der kom flere børnebørn og hos Christen og Anne Marie fik de tirsdag d. 17. juli 1804 en dreng, der blev døbt Mattis Christensen ved dåben søndag d. 22. juli 1804. Også hos Birthe Marie og Christen ventede de familieforøgelse, og onsdag d. 10. april 1805 fik de deres fjerde barn. Det blev denne gang en dreng, og han blev døbt 2. påskedag mandag d. 15. april 1805 hvor han fik navnet Hans Christensen May. Godt to år senere ventede Christen og Anne Marie igen familieforøgelse, og denne gang fik de tvillinger. Det skete om søndagen d. 30. august 1807 og det blev to piger som blev døbt i Svenstrup kirke søndag d. 6. september 1807, hvor den ene fik navnet Anna Kirstine Christensdatter, og den anden fik navnet Marie Christensdatter. Christen og Anne Marie havde nu ni børn, men der skulle være endnu et barn, hvilket endnu ikke er fundet.

Maren kunne så i 1808 opleve sit tredje kongeskift, da Christian VII døde og Frederik VI blev landets nye regent.

Marens datter Maren blev på et ikke kendt tidspunkt gift med en Jacob Hansen i Torp.

I 1813 mistede Maren et af sine børnebørn, idet datteren Birthe Maries ældste datter Anne Christensdatter døde derhjemme i en alder af kun 17 år 2. pinsedag mandag d. 7. juni 1813 hvorefter hun blev begravet på Svenstrup kirkegård lørdag d. 12. juni 1813.

Maren, der nu havde levet som enke i knap 38 år, og som havde levet som såkaldt almisselem og aftægtskone i Svenstrup døde mandag d. 3. januar 1814 i en alder af 83 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 9. januar 1814. Et langt liv med megen modgang var nu slut. Hun efterlod sig sine tre børn og en stor flok børnebørn.
til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk