Christen Christensen og hustru.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars farfars fars forældre)

Christen Christensen må være født omkring 1693, men hvor og hvem der er hans forældre er ikke kendt. I det hele taget er det usikkert hvem han er eller om han i det hele taget er med i familien. Troen på at han trods alt er det, bygger på det faktum at han boede på gården "Stevning Hjørne" indtil sin død i 1786, hvor han da var 93 år gammel.

Gården "Stevning Hjørne" tilhørte Hans Christensen, hvilket menes at være hans søn, idet Hans må være søn af en Christen. Hvorfor skulle denne Christen Christensen ellers bo netop der?

Da Hans Christensen blev født i 1729, står der i Svenstrup kirkebog over fødte, at han var søn af en Xsten Schmidt og Xsten er oftest identisk med Christen.

Dom Jubilate Xsten Schmidts Sohn i Stefning N. Hans.

Var Christen Christensen muligvis Smed. ?

Det tyske ord for smed er "Schmied", og kan derfor godt være skrevet som "Schmidt".

I Svenstrup kirkebog fra 1731 ses at der er født et pigebarn af en Xten Schmid.

Dom Sexag Xten Schmids Tochter i Stefning. Susc: ___ ___ f. ___ N. Kiesten

I Svenstrup kirkebog fra 1737 ses at der er født et pigebarn af en Xten Smids.

___ die Xsten Smids d. af Stefning N: Kiesten. Susc: Peder J___ Kone

Disse to piger kan meget vel være søskende til Hans, og navnet Smed ser da også ud til at fortsætte ved Hans, idet der ved fødsel af Hans Christensen's 5. barn i 1772, ses at Hans kaldes for Smed.

Dom 21 a Trin af 8 Nov. Colonist Hans Smeds D. N: Marie

og da dette barn konfirmeres i 1788 kaldes Hans for Juulmand

Hans Juulmands Datter fra Stefninge Hiören Maria Hansd. Juulmand

og da hun dør året efter i 1789 hedder Hans igen Christensen

Hans Christensens datter fra Stefninge Hiörne 16 Aar Hals Syge d. 18 Martÿ

Kan det nu passe at smeden i Stevning på denne tid hed Christen Christensen ? Ja ud fra ovenstående er sandsynligheden stor, men det er et spørgsmålet, der er svært at besvare helt præcis.

Christen Christensen døde som før nævnt i en alder af 93 år, og blev begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 3. september 1786.

 

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk