Christen Christensen Grau og Thøre Hansdatter.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors mormors fars forældre)

Christen Christensen Grau blev født omkring 1698, men hvor han blev født, samt hvem der var hans forældre er ikke kendt. Han er sandsynligvis fra Holm ved Nordborg på Nordals, hvor han levede hele sit liv.

Christen blev gift i Nordborg kirke søndag d. 1. november 1733 med den omkring 13 år yngre Thøre Hansdatter, og hun var datter af Hans Jensen og hustru Kirsten Claus i Holm. Hun var født i august 1711 og døbt i Nordborg kirke søndag d. 30. august 1711. Thøre havde en storesøster som hed Karen Hansdatter, og som var blevet døbt i Nordborg kirke søndag d. 30. september 1708, og da hun var blevet omkring de 3 år fik hun en lillebror, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 3. juni 1714 fik navnet Jens Hansen. Der vides ikke om Thøre havde flere søskende end de nævnte. Thøre voksede op derhjemme i Holm, og i 1728 blev hun så konfirmeret i Nordborg kirke.

Christen blev altså født mens Christian V var konge i Danmark, men da han døde året efter i 1699 efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden, blev han efterfulgt af den dengang kun 27-årige Frederik IV. Kirsten blev altså først født i hans regeringstid, og kun et par år før det tidspunkt hvor Danmarks første pengeseddel blev udstedt. Det blev den nemlig i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig, og det var en én rigsdalerseddel som blev udsendt i 120.000 sedler. Disse pengesedler skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt, men danskerne havde dog så ringe tillid til sedlerne, at de meget snart faldt i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

Christen og Thøre kunne så i 1730 opleve et kongeskift, da Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730. Han blev efterfulgt af Christian VI, der kort tid efter påbegyndte en hel del ændringer i systemet. Bl.a. ophævede han landmilitsen, der ikke var særlig populær blandt bønderkarlene. De næste år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, og mange bønder måtte gå fra gården, og såkaldte gårdforsiddere blev mere og mere almindelig de steder hvor bønderne havde misligholdt deres del af fæstekontrakten. Efter kun tre år blev landmilitsen så igen indført og godsejerne skulle herefter stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet indført, og det gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. 2 år senere blev stavnsbåndet udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Christen og Thøre bosatte sig i Holm efter at de var blevet gift, og året efter fik de deres første barn. Det blev en dreng, der blev døbt søndag d. 12. september 1734 og han fik navnet Christen Christensen. To år senere fødte Thøre igen en dreng, og han fik navnet Hans Christensen ved dåben søndag d. 18. november 1736. Igen gik der to år og søndag d. 14. september 1738 havde de fået en lille pige som ved dåben den dag fik navnet Kirsten Christensdatter.

Tiden gik og i 1740 fik Christen og Thøre deres fjerde barn. Det blev en pige, der blev navngivet Maren Christensdatter ved dåben søndag d. 9. oktober 1740, og så i 1742 kom der en dreng, der blev døbt Jeppe Christensen ved dåben søndag d. 18. november 1742. I foråret 1745 fødte Thøre så en pige, der ved dåben onsdag d. 17. marts 1745 fik navnet Dorothes Christensdatter. Hun blev således deres sjette barn.

Christen og Thøre kunne så i 1746 igen opleve et kongeskift idet Christian VI døde d. 6. august 1746. Han blev så efterfulgt af Frederik V, men han havde hverken lyst eller evne til at styre landet, så i stedet for ham blev hans kammerpage og opdrager mens han var kronprins, A. C. Moltke, nu Danmarks nye overhoved.

Knap to år efter deres sidste barn, fik Christen og Thøre deres barn nummer 7, og det blev en dreng, der blev navngivet Jes Christensen ved dåben søndag d. 8. januar 1747. Søndag d. 19. april 1750 havde Thøre og Christen deres ottende barn til dåben, og denne dreng fik navnet Jens Christensen.

Tiden var nu kommet til at Christen og Thøre ældste barn, sønnen Christen skulle konfirmeres, og det blev han så i Nordborg kirke påskedag søndag d. 11. april 1751. Året efter var det så sønnen Hans der blev konfirmeret i Nordborg kirke skærtorsdag d. 30. marts 1752. Tre måneder senere fik Christen og Thøre så igen en dreng, og denne søn blev døbt Jørgen Christensen ved dåben søndag d. 2. juli 1752 i Nordborg kirke.

Thøres mor Kirsten døde i Holm i 1753 og hun blev derefter begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 11. marts 1753. Man kan ikke ud af det skrevne i kirkebogen se om Thøres far Hans Jensen var død på dette tidspunkt idet en Hans Jensen døde i en alder af 67½ år mandag d. 30. december 1743 og blev begravet først i det nye år på Nordborg kirkegård, men der er også død en anden Hans Jensen fra Holm, der blev begravet på kirkegården i Nordborg onsdag d. 18. september 1754. Her er der ingen alders angivelse, så derfor opstår usikkerheden, og det vides derfor ikke om det er den ene Hans Jensen, eller den anden. Man kan sagtens forestille sig at Hans Jensen, efter sin hustrus død, er død året i september 1754, men det kan heller ikke udelukkes at Hans Jensens hustru er død som enke.

Christen og Thøres datter Kirsten var nu også blevet så gammel at hun skulle konfirmeres, og det blev hun så skærtorsdag d. 11. april 1754 i Nordborg kirke. Godt to måneder senere fik Christen og Thøre så deres sidste barn, og det blev en dreng der blev døbt søndag d. 16. juni 1754 i Nordborg kirke hvor han fik navnet Nicolai Christensen.

Skærtorsdag d. 15. april 1756 var det så datteren Maren der blev konfirmeret i Nordborg kirke, og langfredag d. 24. marts 1758 var der så sønnen Jeppes tur til at blive konfirmeret i Nordborg kirke. Påskedag søndag d. 6. april 1760 blev datteren Dorothea så konfirmeret i Nordborg kirke, og skærtorsdag d. 8. april 1762 var det så deres søn Jes der blev konfirmeret, ligeledes i Nordborg kirke.

Christen og Thøres ældste datter Kirsten havde forelsket sig i den 5 år yngre Andreas Pedersen Sandvej, der var søn af Peder Petersen Sandvej og hustru Anna Andresdatter i Holm, og som nu var blevet boelsmand i Holm efter at hans far var død i august 1763, og hans mor var kommet på aftægt. Kirsten og Andreas blev forlovede søndag d. 16. oktober 1763, og fredag d. 4. november 1763 blev de så gift i Nordborg kirke. De bosatte sig derhjemme på boelstedet i Holm, og året efter ventede de så deres første barn. Det blev en dreng, og han fik navnet Peder. Der er lidt uregelmæssigheder i det anførte i kirkebogen fra Nordborg, idet hans dåb er anført under Dom 16 p trin, altså søndag d. 7. oktober 1764, mens der står han blev født d. 10. oktober. Hvis ikke før, så kunne Christen og Thøre i hvert fald nu kalde sig bedsteforældre.

Atter engang kunne Christen og Thøre opleve at Danmark skulle have ny konge. Frederik V døde nemlig tirsdag d. 14. januar 1766, og han blev så efterfulgt af sin søn Christian VII.

Hos Kirsten og Andreas gik det fint, og mandag d. 9. november 1767 fik de tvillinger. Det blev to drenge, og de blev begge to døbt den samme dag derhjemme hvor den ene fik navnet Christen og den anden fik navnet Andreas. Det gik imidlertid ikke så godt med den lille Andreas, og han døde kun omkring 1½ måned senere. Han blev så begravet på Nordborg kirkegård fredag d. 18 december 1767.

Kong Christian VII var blevet sindssyg, og han gjorde derfor i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge. Denne Struensee tiltog sig efterhånden større og større magt og indflydelse, og blev efterhånden enehersker i Danmark. Han tog også dronning Caroline Mathilde som sin elskerinde, og det kom der da så også et barn ud af. Hjemme i Holm ventede datteren og svigersønnen, Kirsten og Andreas, familieforøgelse, og dermed var endnu et barnebarn i udsigt. Søndag d. 4. juni 1769 fødte Kirsten en dreng og han blev derefter døbt hvor han fik navnet Jens. I efteråret 1771 fødte Kirsten så om søndagen d. 10. november endnu en dreng der blev døbt Andreas.

Efterhånden var det ved at blive kongen for meget med ham Struensee, og ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 blev han så arresteret, og efterfølgende kendt skyldig i majestætsforbrydelse. Det betød døden og i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1, blev han derefter henrettet på Østre Fælled d. 28. april 1772 for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker. Det foregik på den måde at han oppe på skafottet først fik sit adelige skjold ødelagt, og derefter sin højre hånd afhugget. Derefter blev hans hoved afhugget, og hans krop parteret i fire dele og lagt på hjul og stejle. Hovedet med hånden blev sat på en stage. Alt dette mærkede de givet vis intet til ude i Holm, men nyheden om dette blev dog nåede dog hurtigt ud til dem.

Først i 1774 fik datteren og svigersønnen, Kirsten og Andreas deres første pige. Hun blev født onsdag d. 19. januar 1774 og hun fik navnet Anna.

Hvornår boelsmand Christen Christensen Grau døde er ikke helt klart, idet det flere steder er angivet til at være d. 17. marts 1776, men da står der noteret en Christen Hansen Grau i kirkebogen. Om det så er den samme kan ikke siges. Det formodes dog at Thøre nu levede livet videre som enke.

Thøre fik igen et barnebarn, der også blev en pige, da datteren Kirsten om søndagen d. 21. april 1776 fødte hende, og hun blev opkaldt efter Thøre og dermed døbt Thøre. Hun blev således Kirsten og Andreas’ syvende barn. Tirsdagen d. 24. marts 1778 fik Kirsten og Andreas så deres ottende barn, og også det blev en pige. Hun blev døbt søndag d. 29. marts 1778 i Nordborg kirke hvor hun fik navnet Ellen.

Derefter gik tiden frem til onsdag d. 5. september 1781, hvor Kirsten og Andreas fik deres sidste barn, og det blev en dreng. Han blev døbt Hans Sandvej ved dåben søndag d. 9. september 1781 i Nordborg kirke. Thøres øvrige svigerbørn og eventuelle børnebørn er ikke kendte.

Thøre havde nu levet sine sidste 9½ år som enke, og søndag d. 30. oktober 1785 døde hun så i en alder af 73 år. Hun blev derefter begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 3. november 1785.

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk