Christian Hansen og Anne Marie Christensdatter.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors farfars fars forældre)

Fredag d. 9. februar 1742 blev Christian Hansen fra Holm ved Nordborg gift i Nordborg kirke med Anne Marie Christiansdatter fra Oksbøl ved Nordborg. Hvem de begge to var, og hvem der var deres forældre vides ikke, men Anne Marie må være født omkring 1705. De bosatte sig i Holms gamle skole, og når Christian skulle i kirke i Nordborg, havde han retten til den fjerde stol, som han betalte 3 skilling for.

Året efter deres ægteskab fødte Anne Marie en dreng. Han fik navnet Christian Christiansen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 7. juli 1743, og to år senere fik de igen en dreng, som fik navnet Samuel Christiansen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 22. august 1745.

Christian og Anne Marie levede altså på det tidspunkt da Christian VI regerede i Danmark, men han døde d. 6. august 1746, og derefter blev Frederik V Danmarks nye konge. Han havde dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet, så den nye stærke mand i Danmark blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins.

Onsdag d. 11. september 1748 havde Christian og Anne Marie i Holm igen barnedåb, idet de forinden havde fået deres tredje søn, og han fik navnet Johannes Christiansen.

Hvordan tiden har formet sig, er ikke til at sige, med i 1758 blev Anne Marie enke, idet Christian døde og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 22. oktober 1758.

Året efter blev hendes ældste søn Christian konfirmeret i Nordborg kirke. Det var skærtorsdag d. 12. april 1759, og året efter var det så sønnen Samuel der skulle konfirmeres. Det var langfredag d. 4. april 1760.

Anne Maries yngste søn Johannes blev konfirmeret påskedag d. 3. april 1763 ligeledes i Nordborg kirke.

Danmarks konge Frederik V døde tirsdag d. 14. januar 1766, og han blev efterfulgt af sin søn Christian VII.

Anne Maries søn Samuel, der nu var blevet 22 år blev lørdag d. 28. november 1767 gift i Nordborg kirke med den jævnaldrende Maren Jørgensdatter der var datter af Jørgen Thonesen og hustru Anna Marie Jesdatter i Holm, og året efter fik de deres første barm. Det blev en dreng der ved dåben søndag d. 13. marts 1768 fik navnet Christian Samuelsen. Anne Marie, kunne i hvert fald nu kalde sig bedstemor.

Kong Christian VII, der var blevet sindssyg, gjorde i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, og efterhånden fik han større og større magt og indflydelse . Han blev også dronning Caroline Mathildes elsker, og i dette kom der også et barn ud af.

Samme år fik Anne Maries søn og svigerdatter Samuel og Maren en datter der døde og som blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 16. april 1769.

Struensee, der efterhånden havde gjort sig til enehersker i Danmark, blev ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 arresteret, og efter at være kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev han henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Struensee kom op på skafottet, og fik sit adelige skjold sønderbrudt, hvorpå den højre hånd blev afhugget og derefter hovedet. Liget blev derefter parteret i fire dele. Den mishandlede krop blev derefter lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Alt dette mærkede de givet vis intet til i det sønderjyske.

Tiden gik nu frem til 1774, hvor Anne Marie fik sit næste barnebarn. Det blev en dreng, der ved dåben søndag d. 16. januar 1774 fik navnet Jørgen Samuelsen.

I 1777 fik Samuel og Maren igen en dreng. Han blev født tirsdag d. 1. juli og døbt straks efter derhjemme på grund af svaghed, og han fik navnet Hans Samuelsen. Han blev fremstillet i Nordborg kirke søndag d. 20. juli, men døde så kort tid efter, nemlig onsdag d. 27. august kun 8 uger gammel. Han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård.

Livet gik videre for Anne Marie, og da hun i 1783 var blevet 78 år gammel, døde hun derhjemme i Holm efter at have levet som enke i næsten 25 år om torsdagen d. 21. august 1783 og hun blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 24. august 1783.

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk