Christian Nielsen Skræder og Dorothea Jørgensdatter.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors morfars mors forældre)

Lørdag d. 26. oktober 1748 blev skrædder Christian Nielsen i Pøl ved Nordborg gift i Nordborg kirke med Dorothea Jørgensdatter, der var fra Vollerup i Ulkebøl sogn på Als.
Hvem Christian Nielsen og Dorothea Jørgensdatter var vides ikke.

Et par måneder efter deres ægteskab fik de en datter, der ved dåben søndag d. 22 december 1748 fik navnet Anna Dorothea Christensdatter.
2 år senere fik de igen en datter og hun fik navnet Helene Margrethe ved dåben onsdag d. 11. februar 1750.

Der er indtil videre ikke fundet flere børn, men søndag d. 14. april 1765 blev datteren Helene Margrethe så konfirmeret i Nordborg kirke.

Christian Nielsen Skrædder og Dorothea Jørgensdatter levede altså på den tid da Christian VI var konge i Danmark. Han døde i august 1746, og blev efterfulgt af Frederik V, der var konge indtil han døde i januar 1766. Han blev så efterfulgt af sin søn Christian VII.

Om Christian Nielsen Skrædder og Dorothea Jørgensdatters livsforløb hersker der en del uklarheder.

Søndag d. 20. februar 1774 blev Christian Nielsens enke i Pøl begravet i en alder af 59 år. Hvis hun her er enke, må Christian Nielsen jo være død inden da, men søndag d. 1. januar 1775 blev Christian Nielsen i Pøl begravet i en alder af 60 år. Her er der noget der ikke rigtigt hænger sammen.

Findes der en anden Christian Nielsen? Og dertil er svaret Ja. Ligeledes i 1748, om fredagen d. 15. november, altså 3 uger efter den anden Christian Nielsen blev gift, blev snedker Christian Nielsen, der var enkemand i Pøl gift med Catharina Richardsdatter fra Nordborg. Er det nu ham i stedet for. Skrædder eller snedker?

Og hvad værre er, så er der endnu en Christian Nielsen der også bliver gift samme år, nemlig lørdag d. 9. november, altså 2 uger efter den første og én uge før den anden. Han er en skræddersvend fra Fredericia, og han bliver gift med Maria Dorothea Michelsdatter fra Sønderborg. Han er senere skrædder i Nordborg, men er han blevet forvekslet med den anden skrædder?

Det er spørgsmål, der sikkert aldrig bliver opklaret.

 

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk