Hans Christensen Nymand og Kirsten Rasmusdatter.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors morfars fars forældre)

Hans Christensen Nymand må være født i 1697, hvis man skal udlede dette efter døde i Nordborg, hvor der står at kådner Hans Nymand i Pøl døde d. 22. juli 1784 i en alder af 84 år. Dette passer dog ikke helt sammen med dette at præsten ved trolovelsen af Hans Christensen Nymand og Kirsten Rasmusdatter d. 30. august 1727 skrev i kirkebogen: " en ganske ung Persohn ". Hans ville i så fald have været 30 år på dette tidspunkt.
På dette tidspunkt ventede Kirsten Rasmusdatter, der var fra Pøl, et barn, som Hans var far til, og hvor præsten i kirkebogen skrev: ” som var besvangret af ham.”

Kirsten Rasmusdatter menes at være datter af Rasmus Hansen i Pøl, og hun må i så fald være født i 1699 og døbt søndag d. 3. september 1699 i Nordborg kirke. Hun ville i så fald være 28 år i 1727, hvilket også godt kan være realistisk, set i forhold til Hans. Det er bare det med ordene: " en ganske ung Persohn ".

Tirsdag d. 23. september 1727 skrev præsten i Nordborg i sin kirkebog: d. 23 __ paa en Tirsdag blev jeg Bedet over til Poel for at vie et par folk sammen og at döbe to Børn. Thi saa var Kisten Rasmus Datter som var paa Sengen for Sygdoms skyld bleven troloved med Hans Christensen Nymann hvilken der havde besvangret hende, kommen i Barselsseng med tvilling börn. Men förend börnene bleve döbte, da blev forældrene först viet sammen, nemlig Hans Christensen Nymann og Kisten Rasmus Datter. Derpå döbte jeg börnene hvoraf det nur var en Sön og kaldedes Hans, det andet en Datter og blev navnsat Marren.

Præsten i Nordborg var altså blevet kaldt til Pøl, for der i deres hjem, hvor Kirsten lå i barselseng, at vie dem begge i den hellige ægtestand, og derefter at døbe deres nyfødte tvillingebørn, en dreng der fik navnet Hans og en pige der fik navnet Maren.

Det gik imidlertid ikke så godt med de to tvillinger, og de døde begge to. De blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 28. september 1727.

Der gik nu 2½ år, og onsdag d. 22. februar 1730 fik Hans og Kirsten så en søn, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 12. marts fik navnet Jørgen.

3 år senere fik de så igen en søn, og han blev døbt Hans ved dåben i Nordborg kirke 2. påskedag mandag d. 6. april 1733.

Godt 2½ år senere fik de så en datter. Hun kom til at hedde Maren, og hun blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 18. december 1735. Da den lille pige var 1½ år gammel havde Hans og Kirsten den store sorg at miste deres lille datter, da hun døde. Hun blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 16. juni 1737.

Tiden gik nu frem til sommeren 1740, hvor der igen var familieforøgelse, og i august fødte Kirsten igen tvillinger. Det blev en dreng og en pige, og de blev begge døbt onsdag d. 17. august 1740. Drengen fik navnet Christen og pigen fik navnet Maren. Det gik bare ikke så godt med den lille pige, og et halvt års tid senere døde hun. Hun blev begravet på Nordborg kirkegård onsdag d. 22. februar 1741. Hun var deres tredje datter med navnet Maren, der ikke fik lov til at leve.

Hans og Kirsten’s ældste søn Jørgen blev konfirmeret på skærtorsdag d. 7. april 1746 i Nordborg kirke, og 2 år senere var det deres næste søn Hans der skulle konfirmeres. Det blev han skærtorsdag d. 11. april 1748.

Deres yngste søn, tvillingen Christen, der nu var blevet godt 12 år, døde i foråret 1753, og blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 1. april 1753. Hans og Kirsten havde nu kun 2 børn tilbage.

Efter dette forsvinder sporene efter Hans og Kirsten, og indtil nu har de ikke været at finde noget steds.

Hans og Kirsten levede altså på den tid da Kong Frederik IV var konge i Danmark, fra 1699 til 1730, og hans efterfølger Christian VI der regerede fra 1730 til 1746, så de har således også oplevet stavnsbåndets indførelse i 1733. De efterfølgende to konger, Frederik V der var konge fra 1746 til 1766, og derefter Christian VII har de også været bekendt med som Danmarks konger.

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk