Hans Jepsen Thrane og Kirsten _____.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans mormors farmors mors forældre)

Hans Jepsen Thrane må være født omkring 1697 som søn af boelsmand Jep Pedersen Thrane og hustru Anne i boel nummer 18 i Sjellerup ved Guderup på Als. Hvor mange søskende han havde vides der ikke noget om. Han var gift med Kirsten, der var omkring 5 år yngre og født omkring 1702, men hvor hun er født eller hvem der var hendes forældre vides der ikke noget om. Det er ikke til at finde ud af, men hvis det er i Egen Sogn, kan det tidligst ses fra 1734.

Hans blev altså født mens Christian V var konge i Danmark, men da han døde i 1699 blev han så efterfulgt af Frederik IV, så Kirsten blev altså født i Frederiks regeringstid. Da Danmark i 1713 fik sin første pengeseddel, der blev udstedt i forbindelse med den store nordiske krig, og som var en én rigsdalerseddel, var der mange af de uheldige modtagere der fik store tab, da ikke mange havde tillid til den seddel, selv den skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt, men Hans og Kirsten har nok næppe haft fingrene i denne pengeseddel.

På et ukendt tidspunkt døde Hans’ far Jep Pedersen Thrane, og han er derefter givet vis blevet begravet på Egen kirkegård. Det må have været omkring 1730 eller før, idet Hans i 1730 er noteret som boelsmand på boel nummer 18.

Danmark fik en ny konge i 1730 da Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730, og han blev så efterfulgt af Christian VI, der kort tid efter ophævede den langt fra populære landmilits, men genindførte den igen 3 år efter og godsejerne skulle så nu stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Til gengæld for dette fik de så stavnsbåndet indført, der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. Det blev så 2 år senere udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Hvornår Hans og Kirsten er blevet gift vides ikke, og hvor mange børn de havde er heller ikke helt klart. Dog fik de i februar 1740 en datter der blev døbt fastelavnssøndag d. 28. februar 1740, og som fik navnet Anna Hansdatter.

Godt 2 år senere ventede de igen familieforøgelse og i juli 1742 fødte Kirsten så en pige, der ved dåben søndag d. 8. juli 1742 fik navnet Adelheit Marie Hansdatter.

Hans’ mor Anne der nu havde levet som enke i 15 år eller mere, og som givet vis havde levet på boelstedets aftægt, døde i april måned 1745 i en alder af 76 år, og hun blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 25. april 1745.

Hans og Kirsten ventede i 1745 deres næste barn, og i juni måned fik de igen en pige. Hun fik navnet Kirsten Hansdatter ved dåben søndag d. 13. juni 1745.

Året efter fik Danmark igen en ny konge, da Christian VI døde d. 6. august 1746. Han blev efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet, så Danmarks nye stærke mand blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins.

Tiden gik for Hans og Kirsten uden at der vides noget om hvad der er sket. Datteren Adelheit Marie havde forelsket sig i den omkring 4 år ældre Peder Nicolajsen, der var søn af urmager Nicolaj Pedersen og hustru Margrethe i Guderup, og fredag d. 11. november 1763 ringede bryllupsklokkerne så i Egen kirke da de blev gift. De bosatte sig i Guderup, og året efter fik de så deres første barn, som blev en pige, og som blev døbt søndag d. 26. august 1764, hvor hun fik navnet Margrethe Pedersdatter. Hvis ikke før, så var Hans og Kirsten i hvert fald nu blevet bedsteforældre.

Atter engang kunne Hans og Kirsten opleve et kongeskift, idet Frederik V døde d. 14. januar 1766, og han blev så efterfulgt af sin søn Christian VII. Samme år ventede datteren og svigersønnen Adelheit Marie og Peder igen barn, og først i oktober 1766 kom der så endnu et barnebarn, der ved dåben søndag d. 5. oktober 1766 fik navnet Hans Pedersen.

Kong Christian VII, der var blevet sindssyg, gjorde i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, og han tiltog sig efterhånden større og større magt og indflydelse. Han tog også dronning Caroline Mathildes til sig som sin elskerinde, hvilket der så også kom et barn ud af.

I januar 1770 fødte datteren Adelheit Marie så sit tredje barn, og det blev også en dreng, som fik navnet Nicolaj Pedersen ved dåben søndag d. 28. januar 1770.

I en alder af 74 år, døde Hans Jepsen Thrane derhjemme i Sjellerup i juni måned 1771, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 23. juni 1771.

Hans kom derved ikke til at høre om den virak der opstod i hovedstaden da Struensee ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 blev arresteret. Det må Kirsten derimod have hørt om. Struensee blev kendt skyldig i majestætsforbrydelse, og han blev derefter henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Han kom op på skafottet, og fik sit adelige skjold sønderbrudt, hvorpå den højre hånd blev afhugget og derefter hovedet. Hans lig blev derefter parteret i fire dele, og den mishandlede krop blev derefter lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage.

Kirsten, der nu levede videre som enke, fik i december 1772 endnu et barnebarn, da datteren og svigersønnen Adelheit Marie og Peder fik deres fjerde barn. Det blev en pige, og hun fik navnet Kirsten Pedersdatter ved dåben søndag d. 20. december 1772. Det gik bare ikke så godt med den lille pige idet hun døde kort efter og blev så begravet på Egen kirkegård søndag d. 27. december 1772. To år efter fødte datteren Adelheit Marie så sit femte barn, der også blev en pige, og hun fik også navnet Kirsten Pedersdatter ved dåben søndag d. 19. december 1773.

Kirsten havde nu levet som enke i 5 år, men så en junidag i 1776 døde hun i en alder af 74 år, og hun blev så derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 16. juni 1776.

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk