Jep Jacobsen og hustru.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars morfars mors forældre)

Jep Jacobsen må være født omkring 1694, men hvor han er født, eller hvem der var hans forældre er ikke kendt. Det vides heller ikke hvem han var gift med, idet hendes navn ikke er nævnt noget steds. Dog ser det du til at hun må være født omkring 1688, og dermed omkring 6 år ældre end Jep.

Jep og hans hustru blev altså født på Christian V’s tid, og da han døde i 1699 efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden, og han blev efterfulgt af Frederik IV. De må således også have oplevet det ejendommelige i året 1700, at en lang række dage forsvandt du af kalenderen. Det skete da man i Danmark udelod 11 dage i februar måned. Søndag d. 18. februar 1700 blev således efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Dette skyldtes indførelsen af den gregorianske kalender, idet man havde opdaget at der i den tidligere Julianske kalender var en fejl, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag.

Jep Jacobsen og hans hustru oplevede også stavnsbåndets indførelse i 1733 under Christian VI, der genindførte landmilitsen og godsejerne skulle herefter stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Det var som modydelse til dette at godsejerne fik indført stavnsbåndet der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. Dette blev senere udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Jep Jacobsen og hans hustru levede som inderste folk i Stevning i Svenstrup sogn på Nordals, og deres eneste kendte barn er en pige ved navn Maren Jeppesdatter, og hun blev født sidst på året 1733.

Det kan ikke bevises at denne Marens er den rigtige i anerækken, men det er dog mest sandsynligt. Hun blev døbt 2. juledag lørdag d. 26. december 1733 i Svenstrup kirke med Peder Smeds kone fra Stevning som gudmor. Der vides intet om hvor mange andre børn der i øvrigt var i Jep Jacobsens familie.

Jep Jacobsen blev enkemand i 1753 idet hans kone døde derhjemme i Stevning i en alder af 65 år, og hun blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård onsdag d. 29. august 1753. Kun året efter døde Jep i en alder af 60 år, derhjemme i Stevning, og han blev derefter begravet på Svenstrup kirkegård søndag d. 24. marts 1754.

 

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk