Jørgen Thonesen og Anna Marie Jesdatter.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors farfars mors forældre)

Jørgen Thonesen blev født engang i august 1702 som barn nummer to du af en kendt søskendeflok på 4, og som søn af Thone Hansen og hustru i Holm ved Nordborg på Nordals. Han blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 20. august 1702.

Jørgen havde en ældre søster der var født omkring 1698, men hvis navn ikke er kendt. Han har muligvis haft andre søskende, men i så fald er de ikke kendte. Da Jørgen var 5 år gammel fik han en lillebror, og han blev døbt Christen Thonesen i Nordborg kirke søndag d. 4. december 1707, og da Jørgen senere var 8 år gammel fik han igen en lillebror. Han blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 9. november 1710, og han fik navnet Thone Thonesen. Som tidligere nævnt kan der meget vel have været flere søskende, men ingen af dem er fundet indtil nu.

Da Jørgen var 14 år gammel døde hans mor i en alder af kun 47 år. Det var i december 1716, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 13. december 1716. Jørgens far fandt sig forholdsvis hurtigt en ny livsledsager, og søndag d. 8. maj 1718 blev han gift i Nordborg kirke med en An Lucia Rasmus. Om hende vides der intet. Året efter fødte hun en pige, og Jørgen havde nu fået sig en halvsøster. Hun blev døbt An Maria Thonesdatter i Nordborg kirke først på året 1719. Omkring 1726 fik Jørgen igen en halvbror, og han fik navnet Peder Thonesen

Jørgen Thonesen levede altså på det tidspunkt da Frederik IV regerede i Danmark, og på det tidspunkt da Danmarks første pengeseddel i 1713 blev udstedt i forbindelse med den store nordiske krig. Det var en énrigsdaler seddel. Samtidig med sedlen kom der en forordningen, der påbød at sedlerne skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt, men danskerne havde dog kun ringe tillid til sedlerne, der meget snart faldt i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.
Frederik IV døde i 1730 natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730, og han blev efterfulgt af Christian VI, der kort tid efter ophævede landmilitsen, der var alt andet end populær blandt bønderkarlene. De næste år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, og mange bønder måtte gå fra gården. Efter kun tre år blev landmilitsen genindført og godsejerne skulle derefter stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse til dette for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. 2 år senere blev stavnsbåndet udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år. Alt dette berørte så også Jørgen Thonesen.

Han var nu efterhånden blevet 33 år gammel, så det var vel snart på tide at stifte hjem og familie. Han var blevet forelsket i den omkring 1 år yngre Maren Peders fra Holm, og 2. pinsedag mandag d. 21. maj 1736 blev de så gift i Nordborg kirke. Hvem Maren Peders var er ikke kendt.

Jørgen og Maren bosatte sig i Holm, og her ventede de så deres første barn, som blev en dreng. Han blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 17. februar 1737 og fik navnet Peder Jørgensen. Det gik imidlertid ikke så godt med den lille dreng, for året efter døde han i en alder af kun godt 1 år. Han blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 8. juni 1738. På det tidspunkt ventede de deres andet barn, og i november 1738 fødte Maren så igen en dreng, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 16. november fik navnet Hans Jørgensen. Der gik nu nogle år inden Jørgen og Maren igen ventede barn. Det var i foråret 1742, at Maren fødte en pige, der ved dåben i Nordborg kirke fik navnet Anna Margrethe Jørgensdatter om søndagen d. 11. marts. Denne fødsel tog hårdt på Maren, og det kom hun sig aldrig over. Hun døde i en alder af kun 39 år og blev begravet på kirkegården i Nordborg på 2. pinsedag, mandag d. 14. maj 1742. Jørgen stod nu alene tilbage som enkemand med sin søn Hans på kun 3½ år og sin nyfødte datter. Det var ikke nogen rar situation for ham, så han så sig straks om efter en ny livsledsager. Han havde truffet den omkring 16 år yngre pige Anna Maria Jesdatter fra Nordborg. Hun var datter af Jes Lorentzen og hustru Anne Maria Krucav i Nordborg, og hun var deres eneste barn, idet hendes mor døde lige efter hendes fødsel. Hun blev døbt derhjemme i huset i Nordborg samme dag som hendes mor blev begravet på Nordborg kirkegård, nemlig om søndagen d. 7. august 1718. Året efter giftede hendes far sig igen om søndagen d. 12. november 1718 i Nordborg kirke med en Anne Christensdatter fra Stolbro. Hvordan Anna Marias liv og opvækst har været vides der intet om.

Jørgen og Anna Maria blev trolovet i Nordborg kirke søndag d. 28. oktober 1742, og kun kort tid efter om fredagen d. 16. november blev de så gift i Nordborg kirke.

Det gik ikke så godt med Jørgens lille pige Anna Margrethe, og i marts måned 1743 døde hun i en alder af kun 1 år, og blev begravet på kirkegården i Nordborg.

Jørgen og hans nye kone ventede deres første barn, og i begyndelsen af det nye år 1745 fødte Anna Maria sit første barn derhjemme i huset i Holm. Det blev en pige, og hun blev døbt Maren Jørgensdatter ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 10. januar 1745.

Danmark fik igen en ny konge, idet Christian VI døde d. 6. august 1746, og han blev efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet. Den nye stærke mand i Danmark blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins.

2 år efter deres første barn ventede Jørgen og Anna Maria så deres andet barn, men det gik ikke så godt, idet hun fødte en dødfødt pige i april måned 1747. Hun blev begravet på kirkegården i Nordborg d. 23. april. Året efter ventede de så igen barn, og i oktober måned 1748 fødte Anna Maria så en dreng. Han blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 13. oktober og han fik navnet Jes Jørgensen. Kun omkring 14 uger gammel døde den lille dreng, og han blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 22. januar 1749. Senere havde Anna Maria også den sorg at miste sin far i Nordborg. Han døde i en alder af godt 62 år, og han blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 8, juni 1749.

Jørgen og Anna Maria gjorde et nyt forsøg på at få børn, og i marts måned 1750 fødte Anna Maria en pige, der ved dåben i Nordborg kirke 2. påskedag mandag d. 30. marts fik navnet Anna Maria Jørgensdatter.

Jørgens far, Thone Hansen i Holm, døde i en alder af 81 ¾ år sidst i juni måned 1752, og han blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 2. juli. På en af årets sidste dage i 1752 havde Jørgen også den sorg at miste sin kone, og han blev igen enkemand. Hans kone Anna Maria døde i en alder af kun 35 år, og hun blev begravet på Nordborg kirkegård 1. nytårsdag mandag d. 1. januar 1753. Jørgen var igen alene med sin søn fra 1. ægteskab, Hans på 14 år, og sine 2 døtre fra andet ægteskab Maren på knap 8 år og Anna Maria på knap 4 år.

Jørgen fandt sig igen en ny kone, og fredag d. 23. november 1753 blev han gift i Nordborg kirke med en Catharina Madsdatter fra Holm.

Tiden var nu kommet til at Jørgens søn Hans skulle konfirmeres, og det blev han i Nordborg kirke på skærtorsdag d. 11. april 1754.

Jørgen og hans nye kone Catharina ventede familieforøgelse, og i august 1754 fødte hun en dreng derhjemme i huset i Holm. Han blev døbt Thone Jørgensen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 25. august 1754.

I 1756 ventede de deres andet barn, og det blev en pige. Hun blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 4. april 1756, og hun fik navnet Anna. Det gik ikke så godt med den lille pige, og knap et år gammel døde hun og blev begravet på kirkegården i Nordborg onsdag d. 23. marts 1757. Atter en gang var Jørgen ramt af ulykke, men de ventede igen på familieforøgelse, og i efteråret fik de en dreng, der blev døbt Anthoni Jørgensen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 2. oktober 1757. 2 år senere fik de igen en dreng, og han fik navnet Mads Jørgensen ved dåben onsdag d. 7. november 1759.

Året efter blev Jørgens datter fra andet ægteskab konfirmeret i Nordborg kirke. Det var påskedag d. 6. april 1760.

Herefter forsvinder sporene efter Jørgen Thonesen og Catharina Madsdatter.

 

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk