Mads Madsen og Eleonore _____.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars mormors mors forældre)

Mads Madsen må være født omkring 1690, men hvor han er født, og hvem der er hans forældre vides ikke. Han er højst sandsynlig født i Egen sogn, men fra den tid findes der ingen kirkebog fra Egen sogn fra før 1734. Mads Madsen var gift med Eleonore, og hun må være født omkring 1701. Hun menes at være datter af Hans Brag og hustru Cathrine i Sjellerup, men dette kan ikke efterprøves, idet der som tidligere nævnt ikke findes nogen kirkebog fra Egen sogn.

Mads blev altså født mens Christian V var konge i Danmark, og Eleonore da Frederik IV var konge. Christian V døde nemlig i 1699 efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden. Mads har således oplevet det ejendommelige i året 1700 at en lang række dage forsvandt du af kalenderen. Det skete da man i Danmark udelod 11 dage i februar måned. Søndag d. 18. februar 1700 blev således efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Alt dette skyldtes indførelsen af den gregorianske kalender, idet man havde opdaget at der i den tidligere Julianske kalender var en fejl, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag. Dette skift til det nye kalendersystem blev dog indført meget forskelligt i de forskellige lande, så det må på tværs af grænserne have givet en del forviklinger.

Både Mads og Eleonore må også have oplevet eller hørt om Danmarks første pengeseddel, der blev udstedt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig. Der blev udsendt i alt 120.000 én rigsdalersedler samt en forordningen, der påbød at sedlerne skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt. Danskerne havde dog kun ringe tillid til sedlerne, der meget snart faldt i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

Både Mads og Eleonore blev vidende om et kongeskift i 1730 da Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730. Han blev efterfulgt af Christian VI, der senere fik indført stavnsbåndet, der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. Det blev senere udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Mads og Eleonore boede i Sjellerup ved Guderup i Egen sogn, og de havde datteren Mette Madsdatter som var født i juli 1735, og døbt i Egen kirke søndag d. 31. juli 1735. De havde også en søn ved navn Mads Madsen der var født i september 1739 og døbt søndag d. 13. september 1739, men om de havde flere børn er ikke kendt. Dog er der en Mads Madsens søn i Sjellerup i Hullet ved navn Hans der døde i 1754 i en alder af 21 år, altså født i 1733, og han kan sagtens være en søn af Mads og Eleonore.

Danmark fik igen ny konge, da Christian VI døde d. 6. august 1746. Han blev efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet, og landets nye stærke mand blev i stedet for Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins, A. C. Moltke.

Datteren Mette havde forelsket sig i den lidt ældre Christian Hansen Leimann, og de blev enige om at gifte sig, og det blev de så i Egen kirke lørdag d. 12. december 1761. Det nygifte par bosatte sig i Sjellerup, hvor Christen blev kådner, og for dem gik tiden helt frem til 1764 inden de fik børn. Der er i hvert fald ikke fundet nogen tidligere, men i 1764 fødte Mette tvillinger, og Mads og Eleonore fik dermed børnebørn. Det blev to drenge, og de fik navnene Hans og Christian ved dåben søndag d. 5. februar 1764, men det gik bare ikke så godt med de små drenge, for de døde begge to lørdag d. 11. februar 1764 og de blev derefter begravet på Egen kirkegård onsdag d. 15. februar 1764.

Hvordan livet ellers har formet sig for kådner Mads Madsen i Sjellerup vides ikke, men i en alder af 75 år døde han i august 1765 og blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 18. august 1765. Eleonore sad nu tilbage som enke, men året efter kunne hun glæde sig over et nyt barnebarn, idet datteren Mette og svigersønnen Christian i september 1766 fik en pige, som fik navnet Anne Marie ved dåben mikkelsdag d. 29. september 1766. 1766 var jo også året hvor Danmark igen skiftede regent, idet Frederik V døde og han blev efterfulgt af sin søn Christian VII.

Eleonore kom ikke til at leve så længe som enke. Kun 1½ år efter sin mand, døde hun i en alder af 66 år i februar 1767 og hun blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 8. februar 1767.

 

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk