Peter Petersen Sandvej og Anna Andresdatter.

3 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors mormors fars forældre)

Peder Petersen Sandvej blev født i året 1707, og døbt i Nordborg kirke 2. pinsedag mandag d. 16. juni 1707. Han var søn af Peter Christensen i Sandvej som det står skrevet i kirkebogen, uden at det med sikkerhed kan siges hvor det er henne. Det må have været i nærheden af Holm ved Nordborg på Nordals, og det stednavn er så blevet en del af hans navn. Hvem hans mor var er ikke kendt.

Peder havde på et tidspunkt truffet på den jævnaldrende pige Anna Andresdatter. Hun var datter af Andres Friedrichsen og Ellen Jenses i Holm, og hun var født i 1708 og døbt i Nordborg kirke søndag d. 28. oktober 1708. Anna havde en storebror der var født i 1706, og som ved dåben søndag d. 25. juli 1706 fik navnet Jens Andresen. Da Anna var omkring 2 år, fik hun en lillesøster der blev døbt Marie Andresdatter ved dåben søndag d. 31. juli 1712. Da Anna var knap 6 år gammel, ventede hendes mor sit fjerde barn, men pludselig døde hendes far i en alder af kun 39½ år og han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 26. august 1714. Annas mor stod nu tilbage som enke med sine 3 børn, hvoraf den ældste var omkring 9 år og hvor hun ventede sit fjerde barn. Det har ikke været nogen rar situation for hende. Anna fik derefter en lillesøster og hun blev døbt Ellen ved dåben søndag d. 10. marts 1715. Anna fik så en stedfar, da hendes mor søndag d. 6. oktober 1715 blev gift i Nordborg kirke med en Bonde Martinsen. Hvem har var er ikke kendt.

Søndag d. 19. april 1716 blev én af Annas søskende begravet på Nordborg kirkegård, men om det var den lille nyfødte Ellen, eller én af de andre søskende, er ikke kendt. Hvordan tilværelsen derefter har formet sig for Anna og hendes mor og stedfar vides der ikke noget om.

Peder og Anna blev altså begge to født i Frederik IV’s regeringstid, idet han jo blev Danmarks konge i 1699. De har således måske set Danmarks første pengeseddel, der blev udstedt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig. Det var en én rigsdalerseddel og den skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt, men danskerne havde kun ringe tillid til sedlerne, og de faldt snart i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

På hver sin måde har de så i efteråret 1730 hørt at kong Frederik var død, og at landets nye regent derefter var Christian VI. Kort tid efter at han var blevet konge, ophævede han landmilitsen, der langtfra var populær blandt bønderkarlene, så dette har nok vagt glæde. De næste år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, og mange bønder måtte gå fra gården, så det har sikkert nok været at mærke for dem begge to. Efter kun tre år blev landmilitsen så igen indført og godsejerne skulle nu stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for dette fik de til gengæld stavnsbåndet indført, og den gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. 2 år senere blev stavnsbåndet så udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år. Det har Peder så fået at mærke, idet han på det tidspunkt var omkring de 26 år.

Peder og Anna havde som nævnt mødt hinanden og de blev enige om at de ville giftes, så trolovelsen fandt sted i Nordborg kirke søndag d. 9. september 1735, og vielsen fandt derefter sted samme sted søndag d. 30. oktober 1735. Peter og Anna bosatte sig derefter i Holm.

Det ser du til at tiden gik helt frem til 1738 inden Peter og Anna fik deres første barn. Det ser ikke realistisk ud, men der er ikke fundet nogen tidligere. I juli måned 1738 fødte Anna så en dreng, og han fik navnet Peder Pedersen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 20. juli 1738. Det gik bare ikke så godt med den lille dreng, og året efter døde han kun 1½ år gammel. Han blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 13. december 1739.

Året efter dette triste, fødte Anna så en pige, og hun fik navnet Anne Pedersdatter ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 9. oktober 1740.

Tre år senere fødte Anna sit tredje barn. Det blev en dreng, og han blev døbt Andreas Pedersen Sandvej ved dåben søndag d. 29. september 1743 i Nordborg kirke.

Peder og Anna kunne så i 1746 opleve et kongeskift, da Christian VI døde d. 6. august 1746. Han blev efterfulgt af Frederik V, men han havde hverken lyst eller evne til at styre landet, så i stedet for hans kammerpage og opdrager mens han var kronprins, A. C. Moltke, nu landets nye stærke mand.

Tiden gik nu frem til lige før jul i året 1749, da Peder og Anna fik deres næste barn. Det blev en dreng, der fik navnet Peder Pedersen Sandvej ved dåben søndag d. 21. december 1749. Om Peder og Anna havde flere børn vides ikke, men det er ikke usandsynligt, idet der er meget langt imellem nogle af dem.

Een af Peder Sandvejs sønner er døde i 1756, men hvem af dem det er vides ikke da der ikke er nævnt noget navn. Han blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 21. januar 1756. Det kan have været deres sidste barn Peter, men der kan som nævnt også have været andre. Lidt senere på året blev Peder og Annas datter så konfirmeret på skærtorsdag d. 15. april 1756 i Nordborg kirke. Tre år derefter var det så deres søn Andreas der skærtorsdag d. 12. april 1759 blev konfirmeret i Nordborg kirke.

Tiden gik videre indtil Peder Petersen døde i en alder af 57 år i august 1763, og han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård torsdag d. 25. august 1763. Anna stod nu tilbage som enke.

Annas søn Andreas, der nu var blevet boelsmand i Holm, havde forelsket sig i den 5 år ældre Kirsten Christensdatter, der var datter af Christen Christensen Grau og hustru Thøre Hansdatter i Holm, og søndag d. 16. oktober 1763 blev de så forlovede og derefter gift i Nordborg kirke fredag d. 4. november 1763. De bosatte sig derhjemme på boelstedet i Holm, og året efter ventede de så deres første barn. Det blev en dreng, og han fik navnet Peder. Der er lidt uregelmæssigheder i det anførte i kirkebogen fra Nordborg, idet hans dåb er anført under Dom 16 p trin, altså søndag d. 7. oktober 1764, mens der står han blev født d. 10. oktober. Hvis ikke før, så var Anna i hvert fald nu blevet bedstemor.

Anna kunne så først på året 1766 opleve sit tredje kongeskift, idet Frederik V døde tirsdag d. 14. januar 1766, og landets nye konge derefter var hans søn Christian VII.

Året efter om mandagen d. 9. november 1767 fik Anna to børnebørn, idet svigerdatteren Kirsten fødte to tvillingedrenge. De blev begge to døbt den samme dag derhjemme hvor den ene fik navnet Christen og den anden fik navnet Andreas, men det gik bare ikke så godt med den lille Andreas, for han døde kun omkring 1½ måned senere, og blev så begravet på Nordborg kirkegård fredag d. 18 december 1767.

Christian VII, der var blevet sindssyg, gjorde i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, men han tiltog sig efterhånden større og større magt og indflydelse, og gjorde efterhånden sig selv til enehersker. Han tog også dronning Caroline Mathilde til sig som sin elskerinde, hvilket så også resulterede i et barn. Samme år fik Anna igen et barnebarn, da Andreas og Kirsten ventede deres næste barn. Det blev en dreng og han blev født søndag d. 4. juni 1769 og derefter døbt hvor han fik navnet Jens. Tiden gik og i efteråret 1771 fødte Annas svigerdatter Kirsten så om søndagen d. 10. november en dreng der blev døbt Andreas.

Det med ham Struensee, var efterhånden ved at blive for meget, og ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 blev han arresteret, og senere kendt skyldig i majestætsforbrydelse. Straffen for dette var døden, og blev han derfor henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Det var normalt på den tid, men noget makabert efter nutidens normer. Han kom op på skafottet hvor hans adelige skjold først blev ødelagt. Derefter fik han sin højre hånd afhugget og derefter hovedet. Liget blev derefter parteret i fire dele, og den mishandlede krop blev så lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage. Alt dette skrækkelige rygtedes meget hurtigt ud over det ganske land.

Indtil videre havde Anna kun fået drenge som børnebørn fra Andreas og Kirsten, men i 1774 fik de så deres første pige. Hun blev født onsdag d. 19. januar 1774 og hun fik navnet Anna. Efter hende fik de så igen en pige, og hun blev født søndag d. 21. april 1776 og døbt Thøre.

Om datteren Anne er blevet gift og har fået børn er ikke kendt.

Anna havde nu levet som enke med savnet af Peder i godt 14 år, men så en dag i november 1777 døde hun i en alder af 69 år. Hun blev derefter begravet på kirkegården i Nordborg torsdag d. 27. november 1777.

 

 


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk