Andres Friedrichsen og Ellen Jenses.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors mormors farmors forældre)

Andres Friedrichsen blev født i foråret 1675 som søn af Friedrich Jørgensen og hustru Anna Jørgensdatter i Holm ved Nordborg på Nordals. Han blev døbt 2. påskedag mandag d. 5. april 1675. Der vides ikke noget om hans familieforhold, eller hvor mange søskende han havde, men på et tidspunkt i hans opvækst er hans veje blevet krydset af Ellen Jenses veje, og søndag d. 12. oktober 1704 blev de gift i Nordborg kirke. Om hende vides der intet. Hvornår hun er født, hvem der var hendes forældre, eller hendes familieforhold i det hele taget, står hen som et åbent spørgsmål.

Andres og Ellen levede altså på den tid da Frederik IV var konge i Danmark, hvilket han blev i 1699, så begge to oplevede de i året 1700 det lidt specielle at en lang række dage forsvandt du af kalenderen, idet man i Danmark udelod 11 dage i februar måned, ved at søndag d. 18. februar 1700 blev efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Årsagen til dette var at man indførte den gregorianske kalender, idet man havde opdaget at der i den julianske kalender var en fejl, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år ville blive forskudt med 1 dag. Dette skift til det nye kalendersystem blev dog indført meget forskelligt i de forskellige lande, så det må på tværs af grænserne have givet en del forviklinger.

Andres og Ellen fik deres første barn i sommeren 1706. Det blev en dreng, der ved dåben søndag d. 25. juli 1706 fik navnet Jens Andresen. Godt 2 år senere fik de en datter, der ved dåben søndag d. 28. oktober 1708 blev navngivet Anna Andresdatter. Igen gik der omkring 2 år, og Andres og Ellen ventede deres tredje barn. Det blev også en pige, og hun blev døbt Marie Andresdatter ved dåben søndag d. 31. juli 1712.

I Frederik IV’s regeringstid blev Danmarks første pengeseddel udstedt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig. Det var en én rigsdalerseddel og den skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt, men danskerne havde kun ringe tillid til sedlerne, og de faldt snart i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

I sommeren 1714 kunne Andres og Ellen så konstatere at de skulle have deres fjerde barn, men pludselig døde Andres derhjemme i Holm i en alder af kun 39½ år, og han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 26. august 1714. Ellen stod nu tilbage med sine 3 børn, hvoraf den ældste var omkring 9 år og hvor hun ventede sit fjerde barn. Det har ikke været nogen rar situation for Ellen, så hun har derfor været ude om hurtigt at finde en ny stedfar til sine børn. Ellen fødte en lille pige i marts måned 1715, og hun blev døbt Ellen ved dåben søndag d. 10. marts 1715. Søndag d. 6. oktober 1715 blev Ellen så gift i Nordborg kirke med en Bonde Martinsen. Hvem har var er ikke kendt.

Søndag d. 19. april 1716 blev afdøde Andres Friedrichsen barn i Holm begravet på Nordborg kirkegård, men om det var den lille nyfødte Ellen, eller én af de andre børn, er ikke kendt.

Hvordan tilværelsen derefter har formet sig for Ellen og hendes nye mand vides der ikke noget om.

 

     


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk