Christen Hansen og Margaretha Jørgensdatter.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans mormors morfars farfars forældre)

Christen Hansen blev født i 1682 i Elsmark i Havnbjerg sogn på Nordals, og han menes at være søn af boelsmand Hans Rasmussen i Elsmark. Hvem hans mor var er ikke kendt, og ligeledes hvor mange søskende han havde vides der intet om, dog menes det at han havde en storebror ved navn Rasmus Hansen, der senere blev kådner i Elstrup og som var født i 1680.

Christen blev i 1712 gift med den omkring 6 år yngre Margaretha Jørgensdatter. Hun blev født i 1688 som datter af boelsmand Jørgen Christensen på boel nummer 5 i Elstrup, det efterfølgende Elstrup Nederby 12, men hvem hendes mor var er ikke kendt. Hun havde en lillesøster der var født i 1701, som hed Anne Jørgensdatter, og en syg bror, der døde i 1712. Andre søskende er ikke kendt.

Christen og Margaretha levede altså på den tid da Christian V var konge i Danmark, og hvor han ved sin død i 1699 blev efterfulgt af Frederik IV.

Efter at Christen og Margaretha var blevet gift overtog de boel nummer 5 i Elstrup. (Elstrup Nederby 12), og Margarethas far og mor gik på aftægt.

Om Christen og Margaretha kom til at eje én af Danmarks første pengesedler, der blev udstedt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig, vides ikke, men hvis de var så uheldig, kom de nok til at brænde inde med den, idet den, selv om den skulle regnes som lige så værdifuld som tilsvarende beløb i klingende mønt, kun havde ringe tillid blandt danskerne, og snart faldt så meget i værdi, at den måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

I året 1716 havde Margaretha den sorg at miste sin far Jørgen Christensen, og året efter i 1717 døde også hendes mor. De må begge være blevet begravet på Egen kirkegård.

Deres eneste kendte barn er Hans Christensen, der blev født omkring 1717, men da der nu er gået 5 år siden deres bryllup, har der givet vis været nogen.

Hvordan livet har formet sig for Christen og Margaretha er ikke til at sige, men de fik ny konge i 1730, da Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730. Han blev efterfulgt af Christian VI og han ophævede den upopulære landmilits. De efterfølgende år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, og mange bønder måtte gå fra gården. Et nyt begreb blev indført, nemlig gårdforsiddere, og dette skete som følge af at mange bønder havde misligholdt deres del af fæstekontrakten. Efter kun tre år blev landmilitsen igen indført og godsejerne skulle nu stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet indført, der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. Dette blev 2 år senere udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

I 1732 kunne Christen, ifølge en indmeldelse til amts huset, så 2½ tønder rug, 4½ tønder byg, 8 tønder havre, 1 tønde ærter og 3 tønder boghvede på hans jorder.

I en alder af 63 år, døde Christen Hansen i december 1745, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 5. december 1745, og Margaretha stod nu tilbage som enke.

Danmark fik igen ny konge, da Christian VI døde d. 6. august 1746. Han blev efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet. Den nye stærke mand i Danmark blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins.

Margarethas søn Hans blev fredag d. 13. oktober 1747 gift i Egen kirke med den jævnaldrende Mette Jørgensdatter, der var datter af boelsmand Jørgen Madsen og hustru Marie i Sjellerup. Tiden gik nu for de nygifte frem til marts måned 1749, hvor de fik deres første barn, og det blev en dreng, der ved dåben tirsdag d. 25. marts 1749 fik navnet Christen Hansen. Margaretha kunne nu kalde sig selv for bedstemor. Året efter, i november 1750, fik hun så igen et barnebarn, der også blev en dreng, og som fik navnet Jørgen Hansen ved dåben søndag d. 15. november 1750.

I efteråret 1752 fik Hans og Mette deres søn nummer tre, og dermed fik Margaretha sit barnebarn nummer 3. Han blev døbt Hans Hansen ved dåben søndag d. 29. oktober 1752, men så to år senere fik Hans og Mette deres første datter. Hun fik navnet Marie Hansdatter ved dåben søndag d. 15. september 1754. To år senere fik de så igen en dreng der blev navngivet Frederik Hansen ved dåben søndag d. 12. september 1756.

I foråret 1759 fødte Mette tvillinger, og det blev både en dreng og en pige. De to tvillinger blev døbt Mads Hansen og Margrethe Hansdatter ved dåben søndag d. 1. april 1759.

Tiden gik nu frem til 1763 hvor Margaretha fik sit ottende barnebarn. Det blev en dreng, og han blev døbt Peder Hansen ved dåben langfredag d. 1. april 1763.

Lige før jul 1763 døde Margaretha i en alder af 75 år, efter at have levet som enke i 18 år, og hun blev derefter begravet på Egen kirkegård 2. juledag mandag d. 26. december 1763.

 

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk