Hans Jensen og Kirsten Claus.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors mormors mormors forældre)

Hans Jensen og Kirsten Claus boede i Holm ved Nordborg på Nordals.

Der er nogen usikkerhed omkring hvem de begge to er. Hans Jensen kan være født omkring 1676, idet en Hans Jensen døde i en alder af 67½ år mandag d. 30. december 1743 og blev begravet først i det nye år på Nordborg kirkegård. Imidlertid er der også død en anden Hans Jensen fra Holm, der blev begravet på kirkegården i Nordborg onsdag d. 18. september 1754. Her er der ingen alders angivelse, så derfor opstår usikkerheden, og det vides derfor ikke om det er den ene Hans Jensen, eller den anden.

Hans og Kirsten levede altså på den tid, da Danmarks konge hed Christian V, og mens han i 1699 døde og blev efterfulgt af den dengang kun 27 årige Frederik IV, der så derefter blev Danmarks konge.

Søndag d. 16. oktober 1707 blev Hans Jensen fra Holm gift i Nordborg kirke med Kirsten Claus fra Havnbjerg, og året efter fik de en datter, der ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 30. september 1708 fik navnet Karen Hansdatter. I 1711 fik de igen en datter. Hun blev døbt Thøre Hansdatter ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 30. august 1711, og i 1714 fik de så en søn, der blev døbt Jens Hansen ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 3. juni 1714. Ud over disse tre børn, er der ikke fundet flere børn.

I 1724 blev deres ældste datter Karen konfirmeret i Nordborg kirke, og i 1728 blev deres næste datter Thøre konfirmeret i Nordborg kirke.

Danmark fik en ny konge i 1730 idet Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730, og han blev så efterfulgt af Christian VI, der senere hen indførte stavnsbåndet, der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods, og dette blev så senere udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Hans og Kirstens datter Thøre blev søndag d. 1. november 1733 gift i Nordborg kirke med den 13 år ældre Christen Christensen Grau fra Holm. De bosatte sig i Holm, og året efter fik de deres første barn. Det blev en dreng, der blev døbt søndag d. 12. september 1734 og han fik navnet Christen Christensen. Hvis ikke før, så var Hans og Kirsten i hvert fald bedsteforældre nu. To år senere fødte Thøre igen en dreng, der fik navnet Hans Christensen ved dåben søndag d. 18. november 1736. Igen gik der to år og søndag d. 14. september 1738 havde de en lille pige til dåben der fik navnet Kirsten Christensdatter.

Hans og Kirsten fik igen et barnebarn i 1740, da datteren Thøre fødte sit fjerde barn. Det blev en pige, der blev navngivet Maren Christensdatter ved dåben søndag d. 9. oktober 1740, og så i 1742 kom der en dreng, der blev døbt Jeppe Christensen ved dåben søndag d. 18. november 1742. I foråret 1745 fødte Thøre så en pige, der ved dåben onsdag d. 17. marts fik navnet Dorothes Christensdatter. Knap to år senere fik de deres barn nummer 7, og det blev en dreng, der blev navngivet Jes Christensen ved dåben søndag d. 8. januar 1747.

Søndag d. 19. april 1750 havde Thøre og Christen deres ottende barn til dåben, og denne dreng fik navnet Jens Christensen. Godt to år senere blev deres nyfødte søn døbt Jørgen Christensen ved dåben søndag d. 2. juli 1752.

Hans Jensens hustru Kirsten døde i Holm i 1753 og hun blev derefter begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 11. marts 1753. Man kan ikke ud af det skrevne i kirkebogen se om Hans Jensen på dette tidspunkt er død eller ej. Man kan sagtens forestille sig at Hans Jensen, efter sin hustrus død, er død året i september 1754, men det kan heller ikke udelukkes at Hans Jensens hustru er død som enke.

Disse ubesvarede spørgsmål vil givet vis ikke nogensinde kunne besvares.

 

     


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk