Henrik Kallesen og Anna Hansdatter.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars farmors farfars forældre)

Henrik Kallesen blev født i 1646 som søn af smeden Kalle Chrestensen og hustru Maren Hansdatter i Havnbjerg på Als, og han blev døbt fredag d. 1. maj samme år. Han havde en storesøster ved navn Margaretha Kallesdatter, der var født i 1624, en anden storesøster der var født i 1628 som hed Ellen Kallesdatter, og en storebror der var født i 1630 som hed Christen Kallesen. De var alle 3 børn af hans fars første ægteskab med Karen Thomasdatter der døde i 1638, men der havde været 3 børn mere, der alle var døde.

Henriks far var derefter i 1638 blevet gift med hans mor Maren Hansdatter, og i dette ægteskab havde han også nogle ældre søskende. Først var det en storebror der var født i 1639, og som hed Rasmus Kallesen. Derefter en storesøster der var født i 1641 som hed Kathrine Kallesdatter, og en storebror der var født i 1644, som hed Hans Kallesen.

Da Henrik var ca. 3 år gammel fik han en lillesøster. Hun kom til at hedde Elsebeth Kallesdatter da hun blev døbt onsdag d. 5. december 1649.

Da Henrik var omkring de 23 år døde hans far Kalle Chrestensen i en alder af 73 år ved juletide 1669. Han blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård 2. juledag søndag d. 26. december 1669, men om Henriks mor Maren var død før Henriks far, eller om hun døde senere er ikke kendt.

Henrik blev smed, og da han var omkring de 27 år, blev han søndag d. 6. juli 1673 trolovet med den omkring 3 år yngre Anna Hansdatter, der var født i 1649, og som menes at være datter af boelsmand Hans Jørgensen på boel nummer 12 i Havnbjerg, men der er også den mulighed at hun er datter af en Hans Hansen, hvilket er noget usikkert. Hendes familieforhold eller hvor mange søskende kun havde, er ikke kendt.  

Henrik og Anna levede altså på den tid da Frederik III regerede i Danmark, så de har givet vis oplevet de turbulente år hvor Danmark var i krig med Sverige i 1657, og hvor de svenske tropper sydfra gik over grænsen, og erobrede der hele på sin vej frem. I august havde de indtaget Kolding, og i løbet af september og oktober, var hele Jylland erobret at svenskerne. Også længere væk blev der kæmpet og i Skåne og på Sydsjælland gjorde Svend Poulsen Gønge og hans Snaphaner i 1658 livet usikkert for de svenske tropper. Senere blev Corfitz Ulfeldt og hans hustru Leonora Christina, der var Christian IV’s datter, i 1660 sat i fængsel på Hammershus på Bornholm. Alt sammen ting de sikkert ikke bemærkede, men som trods alt skete på deres tid.

Henrik og Anna fik en søn der fik navnet Jørgen Henriksen, men hvornår det har været, er ikke kendt. I 1682 fik de en søn der ved dåben søndag d. 25. juni 1682 fik navnet Peder Henriksen. Tiden gik frem til året 1686. Da fik Henrik og Anna tvillinger. Det blev to drenge, og de fik navnene Christen Henriksen og Kalle Henriksen ved dåben torsdag d. 29. juli 1686.

Henrik og Anna fik deres femte barn i 1689. Det blev en dreng, og han fik navnet Jeb Henriksen da han blev døbt, men det gik bare ikke så godt med Jeb, og i en alder af omkring de 5 år døde han og blev begravet 2. pinsedag mandag d. 28. maj 1694.

Henrik og Anna fik også en datter der fik navnet Ellen Henriksdatter, men hendes fødselsdag har ikke været til at finde.

Da Henrik var omkring de 49 år, døde han sidst på året 1695, og han blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 22. december 1695. Anna stod nu tilbage som enke, og tiden gik nu for hende frem til fastelavnssøndag d. 14. februar 1697 hvor hun blev gift med en Niels Smed, der menes at have været smed hos hende. Hans familieforhold er ikke kendt.

I året 1700 oplevede Anna så det ejendommelige at en lang række dage forsvandt du af kalenderen. Det skete da man i Danmark udelod 11 dage i februar måned. Søndag d. 18. februar 1700 blev således efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Dette skyldtes indførelsen af den gregorianske kalender, idet man havde opdaget at der i den tidligere Julianske kalender var en fejl, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag. Dette skift til det nye kalendersystem blev dog indført meget forskelligt i de forskellige lande, så det må på tværs af grænserne have givet en del forviklinger.

Anna og Niels fik ingen børn sammen, og de levede nu videre i det gamle smedested frem til 1733

Annas ældste søn Jørgen blev i 1722 gift med en Anna Pedersdatter der var datter af boelsmand Peder Jensen Møller ved søen i Brandsbøl, og året efter, i 1723, fik de en søn, der fik navnet Hjerndre Jørgensen. Anna havde nu fået et barnebarn, og kunne nu kalde sig bedstemor. I 1726 fik de endnu en søn der fik navnet Peder Jørgensen, og i 1729 atter en søn, der blev navngivet Rudolf Frederik Jørgensen. I året 1732 fik de så en datter der fik navnet Anna Jørgensdatter.

I 1730 fik Danmark en ny konge idet Frederik IV døde i oktober 1730, blev efterfulgt af Christian VI.

I 1733 døde Anna Hansdatter så i en alder af 84 år, og hun blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård, men kun året efter døde også Niels Smed og sønnen Jørgen, så der har sikkert været en smitsom sygdom i huset, der har sat en stopper for deres liv.

 

 

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk