Jens Jørgensen og Maren Hansdatter.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars farfars morfars forældre)

Jens Jørgensen blev født i maj måned 1661 som ældste søn af boelsmand Jørgen Jensen og hustru Karen Chrestensdatter på boel nummer 3 i Brandsbøl, i Havnbjerg sogn på Nordals, det sted der har den nuværende adresse Nederballe 8 i Brandsbøl. Han blev døbt søndag d- 19. maj 1661.
Da Jens var 1½ år gammel fik han
i november 1662 en lillebror, der ved dåben søndag d. 9. november 1662 fik navnet Christen Jørgensen. To år senere fik han så en lillesøster, der blev født i december 1664 og døbt lørdag d. 17. december, hvor hun fik navnet Kirsten Jørgensdatter. I 1666 fik Jens en lillebror der fik navnet Jørgen Jørgensen ved dåben søndag d. 25. marts 1666, men han døde derefter på et ikke kendt tidspunkt.
Jens var 6½ år da han fik en lillebror i oktober 1667, og han blev døbt Pedri ved dåben onsdag d. 16. oktober. ” ! noget mærkeligt” skrev præsten i kirkebogen. Jens mistede sin første lillebror Christen Jørgensen i juli måned 1669, idet han døde kun 7 år gammel. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 11. juli 1669, men kort tid derefter fik han en ny lillebror, der fik navnet Christen Møller Jørgensen ved dåben søndag d. 1. august 1669.

Jens var nu blevet 10 år gammel, og i juni 1671 fik han en lillebror der blev døbt Jørgen Jørgensen ved dåben 2. pinsedag mandag d. 12. juni 1671. Samme år mistede han sin lillebror Pedri, idet han døde kun 4 år gammel, og han blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård. Livet gik videre, og i 1673 fik han en lillebror der fik navnet Peder Jørgensen. To år senere fik han i 1675 en lillesøster der fik navnet Maren Jørgensdatter, men hun døde som barn. I året 1678 fik han igen en lillebror som blev navngivet Rasmus Jørgensen ved dåben mandag d. 9. september 1678, men også han døde som barn.
Jens, der nu var blevet 20½ fik sin sidste søster i oktober 1681, og hun fik navnet Karen Jørgensdatter ved dåben torsdag d. 20. oktober 1681.
Hvordan tilværelsen ellers har været for Jens er ikke til at sige, men søndag d. 6. juni 1686 blev han gift i Havnbjerg kirke med den 14 år ældre enke
Maren Hansdatter, der boede på boel nummer 4 i Lunden ved Havnbjerg.

Maren Hansdatter var født i August 1647 som datter af boelsmand Hans Hansen og hustru Ellen Jørgensdatter på boel nummer 1 i Lunden, det sted der har den nuværende adresse Lyngmosevej 9 i Lunden. Hun blev døbt søndag d. 8. august 1647. Maren havde haft en storebror der hed Jørgen Hansen som var født i 1642, men som døde som barn på et ukendt tidspunkt, og så havde hun også haft en storesøster der også hed Maren Hansdatter, som var født i 1644, men som døde et par uger efter fødslen.
Da Maren var 3½ år gammel fik hun en lillebror der blev døbt Jørgen Hansen ved dåben lørdag d. 19. april 1651. To et halvt år senere fik hun igen en lillebror, der blev døbt Hans Hansen ved dåben søndag d. 4. september 1653. Maren var efterhånden blevet 7 år da hun fik sin sidste lillebror. Han fik navnet Peder Hansen da han blev døbt søndag d. 31. august 1656. Maren kan godt have haft flere søskende, men da der på samme tid var en anden Hans Hansen i Lunden , kan det være lidt svært at skelne de to Hans Hansens børn fra hinanden.

Da Maren var 16 år gammel døde hendes far Hans Hansen i en alder af kun 50 år. Han blev lagt i Havnbjerg kirke, som man gjorde med kirkeværger, og præsten Anders Beyerholm skrev om ham at han var en from, sanddru og god mand. Han blev begravet søndag d. 11. januar 1663 på Havnbjerg kirkegård, og Marens mor Ellen stod nu tilbage som enke. Det varede dog ikke længe inden hun indlod sig i et nyt ægteskab, og søndag d. 12. juli 1663 blev hun gift i Havnbjerg kirke med en Peder Jacobsen.

Maren blev søndag d. 10. december 1665 gift med den omkring 15 år ældre Lauritz Pedersen, der boede på det fjerde boel i Lunden (Bærensmøllevej 4) og som var født i 1632.
I 1667 fik Maren og Lauritz deres første barn. Det blev en pige som blev døbt Maren Lauritzdatter ved dåben fastelavnssøndag d. 17. februar 1667. Året efter fik de en dreng, der fik navnet Hans Lauritzen, men han døde som barn. I 1670 fik de igen en dreng. Han fik navnet Peder Lauritzen, men også han døde som barn. To år senere, i 1672, fik de en dreng, der blev navngivet Chresten Lauritzen da han blev døbt om søndagen d. 11. februar 1672. Maren og Lauritz fik igen en datter, der blev døbt Ellen Lauritzdatter ved dåben søndag d. 25. januar 1674, og godt to år senere igen en datter, der ved dåben tirsdag d. 11. april 1676 fik navnet Anna Lauritzdatter. Igen gik der to år, og da fik Maren og Lauritz en dreng, der fik navnet Jørgen Lauritzen ved dåben søndag d. 10. marts 1678. Søndag d. 7. november 1680 blev deres næste barn døbt. Det var en dreng, og han fik navnet Peder Lauritzen. Tiden gik nu frem til december 1685 hvor de igen fik en dreng der fik navnet Hans Lauritzen ved dåben 2. juledag lørdag d. 26. december 1685. Kun kort tid efter døde Lauritz i en alder af kun 54 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 24. januar 1686. Maren stod nu tilbage som enke med et lille nyfødt barn og flere mindre børn, og der har givet vis ikke været nogen god situation for hende. Knap et halvt års tid senere var det så at hun om søndagen d. 6. juni 1686 blev gift med den 14 år yngre Jens Jørgensen. På denne måde blev Jens altså boelsmand på boel nummer 4 i Lunden, og stedfar til Marens børn.

Jens og Maren levede altså på den tid da Frederik III var konge i Danmark, og hvor han var i krig med Sverige, der så resulterede i armod, nød og elendighed efter svenskernes erobring af Jylland. I februar 1670 døde Frederik III, og hans søn Christian V blev derefter i juni 1671 kronet som landets nye konge.

Et års tid efter deres bryllup, fil Maren og Jens deres første barn. Det blev en dreng, og han blev opkaldt efter Marens tidligere mand, og fik navnet Lauritz Jensen ved dåben søndag d. 22. maj 1687.
To år senere fik de deres næste barn. Det blev også en dreng, og han blev døbt Jørgen Jensen ved dåben søndag d. 26. maj 1689.

I 1690 betalte Jens i alt 2 tønder og 2 skæppe byg samt 3 tønder og 6 skæppe havre i tiende til præsten i Havnbjerg.

Tiden gik, og i juni 1692 fik de en pige, der blev døbt Karen Jensdatter ved dåben søndag d. 19. juni 1692. Året efter havde Maren og Jens så den sorg at miste deres mødre, idet de begge to døde i sommeren 1693. Marens mor døde derhjemme i Lunden, og Jens’ mor døde derhjemme i Brandsbøl i en alder af kun 53 år. De blev tilsyneladende begge to begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 6. august 1693, hvilket må siges at være et ejendommeligt tilfælde. Marens stedfar Peder Jacobsen og Jens’ far Jørgen Jensen stod nu begge tilbage som enkemænd.

Kong Christian V døde i 1699 efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden, og han blev efterfulgt af sin søn Frederik IV. Året efter oplevede Jens og Maren det ejendommelige at en lang række dage forsvandt du af kalenderen. Det skete da man i Danmark udelod 11 dage i februar måned. Søndag d. 18. februar 1700 blev således efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Dette skyldtes indførelsen af den gregorianske kalender, idet man havde opdaget at der i den tidligere Julianske kalender var en fejl, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag. Dette skift til det nye kalendersystem blev dog indført meget forskelligt i de forskellige lande, så det må på tværs af grænserne have givet en del forviklinger.

I 1713 fik Danmark sin første pengeseddel blev udstedt i forbindelse med den store nordiske krig, og deder blev udsendt i alt 120.000 sedler sammen med en forordningen, der påbød at sedlerne skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt. Danskerne havde dog kun ringe tillid til sedlerne, der meget snart faldt i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

I årene 1717-18 leverede Jens i alt 12 pund brød i ydelse til kapellaniet i Lavensby.

I en alder af kun 59 år, døde Jens så i 1720, og blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård. Maren stod igen tilbage som enke.

I 1725 døde Marens svigerfar Jørgen Jensen i en alder af 95 år, efter at have levet som enkemand i 32 år. Han blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård.

På et ukendt tidspunkt i 1724 blev Marens søn Jørgen Jensen gift med Thøre Pedersdatter, der var datter af boelsmand Peder Jakobsen og hustru Maren Rasmusdatter Møller fra boel nummer 1 i Lunden, og derefter overtog de overtog han boel nummer 4, og Maren gik på aftægt.

I december 1725 fik Maren et barnebarn, da Jørgen og Thøre fik en datter der blev døbt søndag d. 9. december 1725, og som fik navnet Maren Jørgensdatter. To år senere i 1727 fik de igen en datter, der fik navnet Karen Jørgensdatter.

Efter at have levet i 9 år som enke, døde Maren i en alder af 82 år i 1729 og hun blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård.

 

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk