Jes Lorentzen og Anne Marie Krucav.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors farfars mormors forældre)

Jes Lorentzen må være født omkring år 1687, men hvor han er født eller hvem der er hans forældre er ikke kendt. Han var murer og boede på det sted der har den nuværende adresse Bækgade 3 i Nordborg på Als.
Jes blev altså født på det tidspunkt da Christian V var konge i Danmark, og han var omkring 12 år da Christian V døde i 1699 efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden. Danmarks nye konge blev derefter Frederik IV.

Jes oplevede i året 1700 det noget ejendommelige at en lang række dage forsvandt du af kalenderen. Det skete da man i Danmark udelod 11 dage i februar måned, således at søndag d. 18. februar 1700 blev efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Alt dette skyldtes indførelsen af den gregorianske kalender, idet man havde opdaget at der i den tidligere Julianske kalender var en fejl, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag. Dette skift til det nye kalendersystem blev dog indført meget forskelligt i de forskellige lande, så det må på tværs af grænserne have givet en del forviklinger.

Danmarks første pengeseddel, der var en en én rigsdaler seddel, blev udsendt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig. Samtidig med sedlen kom der en forordningen, der påbød at sedlerne skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt, men danskerne havde dog kun ringe tillid til sedlerne, der meget snart faldt i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

Jes Lorentzen blev søndag d. 4. oktober 1716 gift i Nordborg kirke med Anne Marie Krucav, der var datter af Rudolph Friederich Krucav og hustru Cathrine Lauritzdatter i Nordborg. Hun må være født omkring 1685.

Jes og Anne Marie ventede deres første barn, og i august 1718 fødte Anne Marie en pige. Det var en hård fødsel for Anne Marie og hun døde i barselseng kun 33 år gammel. Den lille pige blev døbt Anna Marie Jesdatter ved dåben derhjemme søndag d. 7. august 1718, og samme dag blev Anna Marie begravet på Nordborg kirkegård. Det har ikke været nogen sjov situation for Jes at stå tilbage som enkemand med et lille barn, så tidlig efter deres ægteskab. Han har været nødt til at finde en ny mor til sin lille pige, og året efter giftede han sig igen om søndagen d. 12. november 1718 i Nordborg kirke med en Anne Christensdatter fra Stolbro ved Guderup.

Jes og hans nye hustru ventede deres første barn, og i marts måned 1721 fik de en dreng, der ved dåben søndag d. 9. marts 1721 fik navnet Lorentz Jessen. To år senere fik de en pige, og hun blev døbt søndag d. 2. maj 1723 hvor hun fik navnet Maria Catharina Jesdatter. Tiden gik derefter frem til december måned 1725, hvor Jes og Anne fik deres tredje barn. Det blev også en pige, og ved dåben søndag d. 9. december 1725 fik hun navnet Anne Dorthe Jesdatter.

Danmarks konge Frederik IV døde i 1730 natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730, og han blev efterfulgt af Christian VI, der kort tid efter ophævede landmilitsen, der var alt andet end populær blandt bønderkarlene. De næste år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, og mange bønder måtte gå fra gården. Efter kun tre år blev landmilitsen genindført og godsejerne skulle derefter stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse til dette for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. 2 år senere blev stavnsbåndet udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Jes Lorentzen er i kirkebogen benævnt som både Lorentzen og Lauritzen, og på samme tid er der også i Pøl en Jes Lorentzen, der også er benævnt både Lorentzen og Lauritzen i flæng. Derfor kan der med rette godt være nogen usikkerhed.

Jes's datter af første ægteskab Anna Maria blev trolovet i Nordborg kirke søndag d. søndag d. 28. oktober 1742, med den omkring 16 år ældre Jørgen Thonesen der var søn af Thone Hansen og hustru i Holm ved Nordborg, og kun kort tid efter om fredagen d. 16. november blev de så gift i Nordborg kirke.

Jes fik et barnebarn, da Anna Maria og Jørgen i begyndelsen af det nye år 1745 fik deres første barn derhjemme i huset i Holm. Det blev en pige, og hun blev døbt Maren Jørgensdatter ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 10. januar 1745. 2 år senere var der udsigt til at Jes skulle have sit næste barnebarn, da Anna Maria og Jørgen i Holm fik deres andet barn, men det gik ikke så godt, idet hun fødte en dødfødt pige i april måned 1747. Hun blev begravet på kirkegården i Nordborg d. 23. april. Året efter ventede de så igen barn, og i oktober måned 1748 fødte Anna Maria så en dreng. Han blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 13. oktober og han fik navnet Jes Jørgensen. Kun omkring 14 uger gammel døde den lille dreng, og han blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 22. januar 1749.

Jes var blevet tolvmand for menigheden i Nordborg, men pludselig døde han i juni måned 1749 i en alder af lidt over 62 år, og han blev derefter begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 8. juni 1749.

 

     


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk