Jørgen Madsen og Marie _____.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans mormors morfars farmors forældre) eller (hans
mormors mormors morfars forældre)

Jørgen Madsen må være født omkring 1687, som søn af boelsmand Mads Jørgensen på boel nr. 1 i Sjellerup ved Guderup på Als. Hvor mange søskende han havde er ikke kendt, ej heller hvordan hans opvækst har været. Han blev engang i 1714 gift i Egen kirke med den jævnaldrende Marie, der må være født omkring 1688, men hvor hun er født eller hvem der er hendes forældre vides heller ikke.

Jørgen og Marie levede altså på det tidspunkt da Christian V var konge i Danmark, og da hans efterfølger Frederik IV blev konge i 1699, efter at Christian V var død efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden.

Jørgen og Marie havde også i året 1700 oplevet det ejendommelige at en lang række dage forsvandt du af kalenderen. Det skete da man i Danmark udelod 11 dage i februar måned, således at søndag d. 18. februar 1700 blev efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700, alt sammen fordi der var fejl i det gamle Julianske kalendersystem, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag. Ved indførelsen af den Gregorianske kalender, var der nu rettet op på dette. Dette skift til det nye kalendersystem blev dog indført meget forskelligt i de forskellige lande, så det må på tværs af grænserne have givet en del forviklinger.

Jørgen og Marie fik i 1714 en søn der fik navnet Mads Jørgensen, og i 1718 fik de en datter, der fik navnet Mette Jørgensdatter. I 1724 fik de en søn, der fik navnet Jørgen Jørgensen, og i 1731 fik de en søn der kom til at hedde Hans Jørgensen. Jørgen og Marie havde også en søn ved navn Frederik Jørgensen, men der kendes intet til hans fødselsår.

Jørgen Madsen overtog på et tidspunkt boel nummer 1 efter sin far, der så flyttede på aftægt, og Jørgen blev derefter boelsmand i Sjellerup.

Danmark fik en ny konge i 1730 da Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730. Han blev efterfulgt af Christian VI, der kort tid efter ophævede landmilitsen, der var alt andet end populær blandt bønderkarlene. De næste år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, og mange bønder måtte gå fra gården. Gårdforsiddere, som følge af at bonden havde misligholdt sin del af fæstekontrakten, blev mere og mere almindelig. Efter kun tre år blev landmilitsen igen indført og godsejerne skulle stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. 2 år senere blev stavnsbåndet udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Jørgens far Mads Jørgensen døde i 1736 i en alder af 83 år, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 5. februar 1736.

Hvordan tiden har formet sig for Jørgen og Marie, er ikke til at sige, men som tiden gik kom meddelelsen givet vis til sognet at Danmark havde fået en ny konge, idet Christian VI var død d. 6. august 1746. Den nye konge blev Frederik V, men da han hverken havde lyst eller evne til at styre landet, blev hans tidligere kammerpage A. C. Moltke nu landets stærke mand.

Jørgen og Maries søn Jørgen blev lørdag d. 26. august 1747 gift i Egen kirke med en Leonora Elisabeth Pedersdatter fra Stolbro ved Guderup. De bosatte sig i Stolbro, og der ventede de så deres første barn. Det blev en pige, og hun blev født i oktober måned 1747, og døbt Marie Jørgensdatter ved dåben søndag d. 15. oktober 1747. Jørgen og Marie var nu blevet bedsteforældre.

1½ måned efter deres søns bryllup, blev også deres datter Mette gift i Egen kirke fredag d. 13. oktober 1747 med boelsmand Hans Christensen, der var søn af boelsmand Christen Hansen og hustru Margaretha Jørgensdatter på boel nummer 5 i Elstrup. De bosatte sig i Elstrup, og der ventede de så deres første barn. I marts måned 1749 fødte Mette en dreng, der ved dåben tirsdag d. 25. marts 1749 fik navnet Christen Hansen.

Sønnen og svigerdatteren Jørgen og Eleonore flyttede fra Stolbro til nabobyen Dyndved, og her fik de deres næste barn i maj måned 1749. Det blev også en pige, og hun fik navnet Dorthe Sophie Jørgensdatter ved dåben 2. pinsedag mandag d. 26. maj 1749.

Hos Mette og Hans ventede de igen på småfolk, og i november 1750, fik de igen en dreng, der blev døbt Jørgen Hansen ved dåben søndag d. 15. november 1750.

I Dyndved hos Jørgen og Eleonore fik de i marts en dreng der blev navngivet Jørgen Jørgensen ved dåben onsdag d. 10. marts 1751. Flokken af børnebørn voksede. og hos Mette og Hans i Elstrup fik de i efteråret 1752 deres søn nummer tre, og han blev døbt Hans Hansen ved dåben søndag d. 29. oktober 1752. I Dyndved hos Jørgen og Eleonore fik de i august 1754 en dreng, der ved dåben søndag d. 18. august 1754 fik navnet Per Jørgensen, og hos Mette og Hans i Elstrup fik de deres første datter, der fik navnet Marie Hansdatter ved dåben søndag d. 15. september 1754, og to år senere fik Hans og Mette igen en dreng der blev navngivet Frederik Hansen ved dåben søndag d. 12. september 1756. I Dyndved hos Jørgen og Eleonore havde de på Kyndelmissedag onsdag d. 2. februar 1757 deres næste barn til dåben. Det var en pige, og hun blev døbt Marie Jørgensdatter.

Der blev ved med at komme børnebørn. I Dyndved hos Jørgen og Eleonore fik de i marts 1759 deres sjette barn, og det blev en dreng, der blev navngivet Hans Jørgensen ved dåben søndag d. 18. marts 1759. Også i Elstrup hos Mette og Hans fik de børn, og i foråret 1759 fik de tvillinger. Det blev både en dreng og en pige, og de to tvillinger blev døbt Mads Hansen og Margrethe Hansdatter ved dåben søndag d. 1. april 1759.

I Dyndved hos Jørgen og Eleonore fødte Eleonore først på året 1762 en pige, der ved dåben søndag d. 10. januar 1762 fik navnet Elisabeth Jørgensdatter, og hos Mette og Hans i Elstrup gik tiden frem til foråret 1763 hvor de fik deres sidste barn. Det blev en dreng, og han blev døbt Peder Hansen ved dåben langfredag d. 1. april 1763. I Dyndved gik tiden frem til september 1764, hvor Jørgen og Eleonore fik deres ottende og sidste barn. Det blev en pige, og hun blev navngivet Mette Jørgensdatter ved dåben Mikkelsdag lørdag d. 29. september 1764.

Atter engang skiftede Danmarks konge, idet Frederik V døde tirsdag d. 14. januar 1766, og han blev så derefter efterfulgt af sin søn Christian VII. Det var så nu den femte konge Jørgen og Marie havde fået i deres levned.

Tiden gik for Jørgen og Marie, men i en alder af næsten 83 år, døde Jørgen Madsen så i april måned 1769. Han blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 30. april 1769. Efterfølgende skrev hans oldebarn Christen Hansen i sin dagbog: Anno 1769. Søndagen blef vor oldefader Jørgen Matzen fra Selderup begraven i sit 83. leveaar. Hans liigtext. Ps. 90, v. 10: Vort levned varer 70 aar og om det kommer høyt, da er det 80 aar, og naar det haver været kosteligt, haver det været møye og arbeyde og far snart bort som fløye derfra!

Marie stod nu tilbage som enke.

Christian VII, der var blevet sindssyg, gjorde i januar 1769 Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, og efterhånden fik han større og større magt og indflydelse . Han blev også dronning Caroline Mathildes elsker, og i dette kom der også et barn ud af.
Johann Friedrich Struensee, der var Christian VII’s livlæge og dronning Caroline Mathildes elsker, blev ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 arresteret, og efter at være kendt skyldig i majestætsforbrydelse, blev han henrettet for øjnene af en tusindtallig skare af nysgerrige mennesker på Østre Fælled d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1. Struensee kom op på skafottet, og fik sit adelige skjold sønderbrudt, hvorpå den højre hånd blev afhugget og derefter hovedet. Liget blev derefter parteret i fire dele. Den mishandlede krop blev derefter lagt på hjul og stejle og hovedet med hånden sat på en stage.

Samme år kunne Mettes to børn Jørgen og Mette fejre sølvbryllup. Først var det Jørgen og Eleonore i Dyndved der onsdag d. 26. august 1772 havde været gift i 25 år, og derefter var det Mette og Hans i Elstrup der tirsdag d. 13. oktober 1772 havde været gift i 25 år. Hvor meget fest der har været skal være usagt, da midlerne dertil måske har været små.

Tiden gik, men i 1777 mistede Marie et at deres børnebørn, idet den ene af de to tvillinger hos Mette og Hans i Elstrup, Mads Hansen, døde fredag d. 14. november 1777 i en alder af kun 18½ år, og han blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 23. november 1777. Nogle år senere døde også deres søn Peter Hansen, der havde været i Flensborg i 2 år. Han døde onsdag d. 24. april 1782 i en alder af kun 19 år, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 28. april 1782.

Marie, der nu havde levet som enke de sidste 13 år, døde i en alder af 94 år først i juni måned 1782, og blev så derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 9. juni 1782.

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk