Jep Pedersen Thrane og Anne _____.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans mormors farmors morfars forældre)

Jep Pedersen Thrane var søn af boelsmand Peter Jepsen Thrane i boel nummer 18 i Sjellerup ved Guderup på Als. Der vides intet om hvornår han var født, eller hvor mange søskende han havde. Han var gift med Anne, og hun var født omkring 1669, men hvem hun var datter af, eller hvor hun kom fra vides der intet om. Han overtog det gamle boel nummer 18 i Sjellerup efter sin far, og det må have været i 1694 eller før, for i 1694 er han noteret til at have det samme stolestade som tilhørte boelet. Hvor mange børn Jep og Ann havde er også et åbent spørgsmål, men de havde en søn der hed Hans Jepsen Thrane, og som var født omkring 1697.

Jep og Anne levede altså på den tid da Christian V var konge i Danmark. Han blev kronet i Frederiksborg slotskirke onsdag d. 7. juni 1671, og døde i 1699 efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden. Han blev efterfulgt af Frederik IV.

Sammen med flere andre boelsmænd i Sjellerup forpagtede han d. 20. maj 1699 et stykke jord i ”Thormose” til den residerende kapellan Hr. Jørgen Vilhelm Poss, som årligt skulle betale Jep 8 skilling for dette.

Jep og Anne oplevede i året 1700 det ejendommelige at en lang række dage forsvandt du af kalenderen, idet man i Danmark udelod 11 dage i februar måned, således at søndag d. 18. februar 1700 blev således efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Dette skyldtes indførelsen af den gregorianske kalender, i stedet for den Julianske kalender, idet man havde opdaget at der var en fejl i den gamle kalender, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag.

I året 1702 betalte Jep i alt 8 skæppe byg og 15 skæppe havre i tiende til kirken.

Jep og Anne har nok ikke selv haft fingrene i Danmarks første pengeseddel, der blev udstedt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig, og som var en én rigsdalerseddel, og den faldt da også meget snart i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere, da ikke mange havde tillid til denne, selv den skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt.

På et ukendt tidspunkt døde Jep Pedersen Thrane, og han er derefter givet vis blevet begravet på Egen kirkegård. Det må have været omkring 1730 eller før, idet hans søn Hans Jepsen Thrane i dette år var boelsmand på boel nummer 18. Anne stod nu tilbage som enke, og som sådan levede hun nu sine sidste år, givet vis på boel stedets aftægt. Hun døde i april måned 1745 i en alder af 76 år, og blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 25. april 1745.

 

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk