Nicolai Christensen og Elsebeth _____.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
mormors mormors farmors forældre)

Nikolaj Christensen blev født omkring 1699 som søn af boelsmand Christen Jørgensen og hustru Kirstine på boelet nr. 9 i Elstrup ved Guderup i Egen sogn på Midtals. Han var gift med Elsebeth, der var født omkring samme tid som Nikolaj. Hun var født i Hundslev, men hvem der er hendes forældre er ikke kendt.

Nikolaj blev altså født omkring samtidig med at Danmarks konge Christian V døde. Han døde i 1699 efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden, og han blev efterfulgt af den dengang kun 27 årige Frederik IV. Han regerede indtil 1730, hvor han efter sin død blev efterfulgt af Christian VI, der kort tid efter med et pennestrøg ophævede landmilitsen, der var alt andet end populær blandt bønderkarlene. De næste år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, og mange bønder måtte gå fra gården. Efter kun tre år blev landmilitsen igen indført og godsejerne skulle stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. 2 år senere blev stavnsbåndet udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Nikolaj og Elsebeth må være blevet gift før 1733, for omkring 1733 fik de en pige der fik navnet Kirsten Nikolajsdatter. Hun er det eneste kendte barn, men der har været flere, idet deres lille datter i 1734 blev begravet. Om de har været en lille nyfødt pige, er ikke kendt.

Nikolajs mor døde i en alder af 61 år i 1736, og hun blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 5. februar 1736.

Nicolaj menes at have overtaget gården, der var et gammelt fæsteboel fra 1590, efter sin far i 1738 da han gik på aftægt.

Nikolaj og Elsebeth havde tilsyneladende også en søn der blev begravet søndag d. 11. januar 1739, men hvad han hed og hvor gammel han har været er ikke kendt.

Efter at have levet som enkemand i 5 år, døde Nikolajs far så i april 1741 i en alder af 76 år, og han blev derefter begravet på Egen kirkegård søndag d. 23. april 1741.

Danmark fik igen ny konge, da Christian VI døde d. 6. august 1746. Han blev efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet. Den nye stærke mand i Danmark blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins.

Lørdag d. 18. november 1752 blev deres datter Kirsten gift i Egen kirke med den omkring 2 år ældre Mads Christensen, som menes at være søn af boelsmand Christen Christensen i Elstrup. Få måneder efter deres bryllup fik de deres første barn, som blev en dreng, og som blev opkaldt efter sin morfar og døbt Nikolaj Madsen ved dåben søndag d. 28. januar 1753. Nikolaj og Elsebeth havde nu fået deres første kendte barnebarn, og nu var de i hvert fald bedsteforældre. Senere blev de også bedsteforældre til en pige ved navn Kirsten Madsdatter, men hendes fødselstidspunkt er ikke kendt.

I 1762 da Nicolaj var 63 år gammel, døde han i marts måned 1762, og blev derefter begravet på Egen kirkegård torsdag d. 25. marts 1762, efterladende sig Elsebeth som enke. Som sådan levede Elsebeth ikke længe, for fredag d. 12. november samme år døde også hun i en alder af 63 år, og blev derefter begravet på Egen kirkegård ved siden af sin afdøde mand om onsdagen d. 17. november 1762.

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk