Peder Jacobsen og Maren Rasmusdatter.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars farfars mormors forældre)

Det vides ikke hvornår Peder Jacobsen er født, ej heller hvor han er født, eller hvem der var hans forældre. Han blev søndag d. 12. juli 1663 gift i Havnbjerg kirke med enken Ellen Jørgensdatter, der havde været gift med boelsmand og kirkeværge Hans Hansen, på boel nummer 1 i Lunden ved Havnbjerg på Als, det sted der har den nuværende adresse Lyngmosevej 9 i Lunden, og som var død i en alder af kun 50 år i januar 1663.
Ellen Jørgensdatter havde følgende børn med sig ind i ægteskabet med Peder Jacobsen. Det var en pige ved navn Maren Hansdatter der var døbt søndag d. 8. august 1647, så var der en dreng ved navn Jørgen Hansen, der var døbt lørdag d. 19. april 1651, og endnu en dreng ved navn Hans Hansen der var døbt søndag d. 4. september 1653, og samt en dreng ved navn Peder Hansen der var døbt søndag d. 31. august 1656. Foruden dem havde hun haft en dreng ved navn Jørgen Hansen og en pige ved navn Maren Hansdatter der begge var døde. Peder og Ellen fik ikke nogen børn sammen i deres ægteskab.

De levede altså på den tid da landet blev regeret af Frederik III og hvor der var krig mellem Danmark og Sverige. Der blev erklæret krig i april 1657, og derefter kom de svenske tropper op over grænsen syd fra, og erobrede det hele på sin vej frem. I august stod den svenske hær i Kolding, og i løbet af september og oktober, var hele Jylland erobret at svenskerne. Det var altså på den tid da Svend Poulsen Gønge og hans Snaphaner gjorde livet usikkert for de svenske tropper i Skåne og Sydsjælland i 1658, og senere hvor Corfitz Ulfeldt og hans hustru, Christian IV’s datter Leonora Christina var kommet på kant med Frederik III, og i 1660 blev sat i fængsel på Hammershus på Bornholm. Det har uden tvivl været hårde tider, og det har da også berørt Peder og hans familie.

Onsdag d. 9. februar 1670 døde Kong Frederik III, og hans søn Christian V blev derefter automatisk arvekonge og enevoldsherre.

I året 1679 var Peder Jacobsen tilstede på Nørreherred’s Ting som Sandemand og synsmand, og i året 1690 skyldte han præsten for 2 tønder 2 skæppe byg, og 3 Tønder 6 skæppe havre i tiende.

I sommeren 1693 blev Peder enkemand, da hans hustru Ellen døde, og hun blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 6. august 1693. Peder fandt sig dog hurtigt en ny livsledsager, og søndag d. 12. november 1693 blev han gift med Maren Rasmusdatter fra Havnbjerg i Havnbjerg kirke. Maren Rasmusdatter var datter af møller på Havnbjerg mølle Rasmus Jørgensen og hustru Thyra Nielsdatter. Hun var født i 1667, og hun havde en storebror der hed Hans Rasmussen der var to år yngre. Hun må have haft andre søskende, men de er ikke kendte. Marens far døde i 1679 i en alder af kun 52 år, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård, og et par år senere blev hendes mor i 1681 så gift med en Andreas Hansen, der så blev møller på møllen.

Peder og Maren blev altså gift i efteråret 1693, og de fortsatte livet på Peders gård, boel nummer 1 i Lunden. Året efter fik de deres første barn, og det blev en dreng der fik navnet Jacob Pedersen. To år senere om søndagen d. 11. oktober 1696 blev deres næste barn, datteren Thøre Pedersdatter døbt. I året 1699 fik de igen en dreng der blev døbt Peder Pedersen, og samme år døde kong Christian V efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden, og han blev efterfulgt af Frederik IV. Onsdag d. 2. februar 1701 blev Peder og Marens fjerde barn døbt, og han blev opkaldt efter sin morfar og fik navnet Rasmus Pedersen. Peder og Maren fik deres femte barn i 1703, en pige, der blev døbt Ellen Pedersdatter, men som døde som barn. Året efter, i 1704, fik de så deres sidste barn. Også det blev en pige, og også hun fik navnet Ellen Pedersdatter ved dåben fredag d. 6. juni 1704.

Marens stedfar Andreas Hansen Møller døde i 1707, og igen måtte hendes mor leve som enke. Det gjorde hun så i 12 år, indtil hun i 1719 døde i en alder af 97 år og blev så derefter begravet på Havnbjerg kirkegård.

I året 1713 fik Danmark sin første pengeseddel. Den blev udstedt i forbindelse med den store nordiske krig, og udsendt i 120.000 eksemplarer. Det var en én rigsdalerseddel, og sammen med den blev der udsendt en forordningen, der påbød at sedlerne skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt. Ikke mange havde tillid til sedlerne, der meget snart faldt i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

Peder Jacobsen må være død omkring 1715, men det er ikke helt klart hvornår det har været. Maren var blevet enke, og på 2. pinsedag mandag d. 1. juni 1716 blev hun gift i Havnbjerg kirke med den omkring 18 år yngre Hans Lauritzen, der var søn af boelsmand Lauritz Pedersen og hustru Maren Hansdatter på boel nummer 4 i Lunden. Livet gik derefter videre på boel nummer 1 i Lunden (Lyngmosevej 9), men hvordan det har været er ikke til at sige. Maren og Hans fik ingen børn sammen.

I 1729 blev Marens søn Peder Pedersen gift med den 6 år ældre Maren Chrestensdatter, der var datter af boelsmand Chresten Rasmussen og hustru Maren Jørgensdatter på boel nummer 3 i Lunden, og de overtog derefter boel nummer 1 og Maren og Hans gik på aftægt.

Danmark fik en ny konge i 1730 da Frederik IV døde natten mellem d. 11. og 12. oktober 1730. Han blev efterfulgt af Christian VI.

I en alder af 74 år, døde Maren Rasmusdatter derhjemme i Lunden i året 1741, og hun blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård, efterladende sig sin mand Hans Lauritzen.

 

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk