Rasmus Hansen og Hustru.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors morfars farmors forældre)

Hvem Rasmus Hansen i Pøl ved Nordborg på Als egentlig var kan være svært at fastsætte, idet der er 2 muligheder. Den ene Rasmus Hansen er død i 1722 som en gammel mand i beboelserne i Pøl og han blev begravet på Nordborg kirkegård skærtorsdag d. 2. april 1722. Den anden Rasmus Hansen i Pøl døde i 1735 i en alder af 66 år, og som præsten skrev: ”en mand som i sin livs tid førte et uordentligt levned”. Han blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 8. maj 1735. Han blev født i 1669 som søn af en Hans Jørgensen og døbt lørdag d. 27. marts 1669.

Søndag d. 2. januar 1707 blev der i Nordborg kirke gift en Rasmus Hansen, der var fra Fyn med en Magdalena Clausdatter. Hvem hun er, er ligeså svært at fastsætte, idet der også her er 2 muligheder. Den ene Rasmus Hansens hustru døde i 1713 og blev begravet på Nordborg kirkegård 1. nytårsdag mandag d. 1. januar 1714, mens den anden Rasmus Hansens hustru døde i en alder af kun 35 år i 1733, og hun blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 1. februar 1733.

Den Rasmus Hansen i Pøl, der døde i 1722, fik i 1699 en datter, der blev døbt Kirsten Rasmusdatter ved dåben i Nordborg kirke søndag d. 3. september 1699. Denne Kirsten menes at være identisk med Kirsten Rasmusdatter der er opført i anerækken, under forudsætning af at hun stammer fra Pøl. Dette har ikke kunnet bevises, men det er ikke urealistisk.

Den Rasmus Hansen i Pøl der døde i 1735 fik i maj måned 1729 en datter der blev døbt Anne Rasmusdatter. Med hende gik det bare ikke så godt, og i en alder kun 3 år, døde hun i maj måned 1732 og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 4. maj 1732.

I 1733 fik Rasmus Hansen en søn der døde og som blev begravet på kirkegården i Nordborg skærtorsdag d. 2. april 1733.

Det har givet vis været ved denne fødsel at Rasmus Hansens hustru døde i februar i så ung en alder.

 

     


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk