Thone Hansen og hustru.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans farmors farfars morfars forældre)

Thone Hansen er født omkring 1670 muligvis i Holm på Nordals, men det er ikke kendt hvem der er hans forældre. Der kendes intet til hans opvækst, og navnet på hans hustru er heller ikke kendt. Hun må være jævnaldrende med Thone og må være født omkring 1669. De må være blevet gift før 1698 idet de omkring den tid fik en datter hvis navn heller ikke kendes. Hun er ikke fundet døbt i Nordborg kirkesogn og man kan godt forestille sig at hun er døbt i et andet sogn, muligvis det samme sogn som Thone er blevet gift i, idet dette tilsyneladende heller ikke er i Nordborg.

De levede altså på den tid da Christian V var konge i Danmark, og senere da han døde i 1699, hvor han blev efterfulgt af Frederik IV. I året 1700 oplevede Thone og hans hustru det ejendommelige at en lang række dage forsvandt du af kalenderen. Det skete da man i Danmark udelod 11 dage i februar måned. Søndag d. 18. februar 1700 blev således efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Dette skyldtes indførelsen af den gregorianske kalender, idet man havde opdaget at der i den tidligere Julianske kalender var en fejl, der gjorde at tiden i løbet af 128,5347 år var blevet forskudt med 1 dag. Dette skift til det nye kalendersystem blev dog indført meget forskelligt i de forskellige lande, så det må på tværs af grænserne have givet en del forviklinger.

I 1702 fik Thone og hans hustru deres andet barn. Det blev en dreng og han blev født engang i august 1702, hvorefter han blev i Nordborg kirke søndag d. 20. august 1702, hvor han fik navnet Jørgen Thonesen.

Sidst på året 1707 fik Thone og hans hustru, derhjemme i Holm, igen et barn. Det blev en dreng, og søndag d. 4. december var der barnedåb i Nordborg kirke, hvor han fik navnet Christen Thonesen. 3 år senere fik de igen en dreng, og han blev døbt i Nordborg kirke søndag d. 9. november 1710. Han fik navnet Thone Thonesen .

Årene gik, og i december 1716 blev Thone enkemand, idet hans hustru døde i en alder af kun 47 år, og hun blev derefter begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 13. december 1716. Thone stod nu alene tilbage, så han begyndte at se sig om efter en ny livsledsager. Søndag d. 8. maj 1718 blev han således gift i Nordborg kirke med sin nye hustru An Lucia Rasmus.

Året efter fik Thone og An Lucia deres første barn, der blev en pige, og engang i foråret 1719 blev hun døbt An Maria Thonesdatter.

Thones fjerde barn fra 1. ægteskab, Thone, blev konfirmeret i Nordborg kirke i foråret 1726, og ligeledes omkring 1726 fik Thone og An Lucia deres næste barn. Det blev en dreng, og han fik navnet Peder Thonesen.

I året 1730 fik Danmark en ny konge idet Frederik IV døde i oktober 1730, og blev efterfulgt af Christian VI. Han ophævede landmilitsen, der var alt andet end populær blandt bønderkarlene, og de næste år blev præget af en alvorlig afsætningskrise i landbruget, hvor mange bønder måtte gå fra gården. Det blev mere og mere almindeligt at have gårdforsiddere, som følge af at bønderne misligholdt deres fæstekontrakt, og kun tre år efter blev landmilitsen genindført og godsejerne skulle nu stille en soldat for hver 60 tønder hartkorn, eller for ca. hver tiende til tolvte gård. Som modydelse for at stille mandskab til militsen, fik godsejerne til gengæld stavnsbåndet der gik ud på at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. 2 år senere blev stavnsbåndet udvidet til at gælde fra det fyldte fjortende år.

Thones ældste datter fra 1. ægteskab, der nu var 39 år gammel, døde i januar 1737 og blev begravet på Nordborg kirkegård onsdag d. 23. januar 1737.

Sønnen Christen havde forelsket sig i en pige ved navn Kirsten Christensdatter, der ligeledes var fra Holm, og de blev gift i Nordborg kirke onsdag d. 31. januar 1742.

Året efter blev sønnen Thone gift i Nordborg kirke med Karen Rasmusdatter, der også var fra Holm. Det skete fredag d. 8. februar 1743, og et par måneder senere blev Thone og An Lucias søn Peder konfirmeret i Nordborg kirke.

Danmark fik igen ny konge, da Christian VI døde d. 6. august 1746, og han blev efterfulgt af Frederik V, der dog hverken havde lyst eller evne til at styre landet. Den nye stærke mand i Danmark blev i stedet for A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins.

Hvad der er sket med deres søn Peder vides ikke, men i en alder af kun 23 år, døde han og blev begravet på kirkegården i Nordborg søndag d. 2. november 1749.

Tiden gik nu frem til 1752, hvor Thone i en alder af 81¾ år døde og blev begravet på Nordborg kirkegård søndag d. 2 juli 1752. Et langt liv var nu forbi.

 

     


til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk