Thomas Thomsen og Anne Marie Hansdatter.

4 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans morfars farmors farmors forældre)

Thomas Thomsen var søn af Thomas Rasmussen i Himmark ved Svenstrup på Als. Hvornår han er født, og hvor mange søskende han havde er ikke kendt.

På et tidspunkt, formegentlig i foråret 1699, det år hvor Danmarks konge Christian V døde efter de kvæstelser han havde pådraget sig under en jagt i Dyrehaven året forinden, og hvor Danmarks nye konge blev Frederik IV, fik Thomas Thomsen en gård i Egen tilbudt af Hans Klausen Møller, Egenmølle, på betingelse af at han ville gifte sig med den ene af hans døtre. Han havde nemlig 2 giftefærdige piger, men hvem af dem det skulle være ville han dog først få at vide efter omkring et års tid. Thomas Thomsen indvilligede i dette og ventede så tiden an, men inden der var gået et helt år døde Hans Klausen Møller i marts måned 1700. Thomas Thomsen giftede sig med den yngste af søstrene der hed Anne Marie Hansdatter, og som var født i 1673, og derved blev han boelsmand på den gamle såkaldte junkergård, der var beliggende på den nuværende adresse: Sebbelundvej 25 i Egen.

I året 1700 blev det vedtaget at man ville gå fra den julianske kalender over til den gregorianske kalender, og det betød at man udelod 11 dage i februar måned, sådan at søndag d. 18. februar 1700 blev efterfulgt af mandag d. 1. marts 1700. Man rettede dermed op på den fejl det gamle kalendersystem havde.

Fredag d. 12. marts 1700 holdt herredsfoged Jens Lassen skifte og deling og udstedte på Egen Herredsting ham skødet på bondegården i Egen, så nu var det hele på plads og i orden.

Thomas og Anne Marie fik i 1702 en datter der fik navnet Marie Thomasdatter. Senere fik de en søn der fik navnet Hans Thomsen, og i 1706 fik de igen en datter. Hun kom til at hedde Anna Thomasdatter, og endelig i 1709 fik de en søn der fik navnet Peder Thomsen.

Det hele gik så fint og godt, men så fik det hele dog pludselig en brat ende idet Thomas Thomsen døde allerede i 1710. Anne Marie stod nu tilbage som enke med fire mindre børn, hvoraf den yngste kun var omkring 1 år gammel. Det har givet vis været en ulykkelig situation for hende, så hun måtte finde sig en ny mand til at passe gården.

I 1713 blev hun så gift med den omkring 5 år yngre Hans Nielsen fra Ketting. Han var født i 1678, og han var søn af en Niels Julmand i Ketting.

På et tidspunkt efter 1714 døde Anne Maries søn Hans Thomsen i en ung alder. Det er ikke kendt hvilke og hvor mange børn Anne Marie og Hans Nielsen fik.

Det blev afgjort at Anne Maries yngste søn Peter Thomsen skulle overtage gården når han havde opnået en alder af 28 år, og derved sikrede de sig at de kunne til at bebo gårdens aftægt til den tid.

Danmarks første pengeseddel blev udstedt i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig. Forordningen, der udkom samtidig med sedlerne, påbød at sedlerne skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt. Danskerne havde dog kun ringe tillid til sedlerne, der meget snart faldt i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

Anne Marie mor Mette Hanses der nu havde levet som enke i 17 år, døde i 1717 og hun er derefter givet vis blevet begravet på Egen kirkegård ved siden af sin mand Hans Klausen Møller.

Anne Maries ældste datter Marie Thomasdatter blev gift med snedker og billedhugger Frederik Ebbesen i Sjellerup og den anden datter Anna Thomasdatter blev gift med degnen Jens Pedersen i Hørup.

I 1738 fratrådte Hans Nielsen så gården, og han og Anne Marie gik så på aftægt. Peter Thomsen overtog derefter gården, og så om fredagen d. 15. juli 1740 blev han gift i Egen kirke med den 8 år yngre Dorothes Sophie Edvardsdatter, der var datter af degnen Edvard Edvardsen Schultz og hustru Anne Marie Hansdatter i Lysabild.

Anne Marie og Hans boede nu i gårdens aftægt indtil Hans Nielsen døde i 1748 i en alder af 70 år. Anne Marie var igen blevet enke, men kun 2 år efter døde også hun i en alder af 77 år. Hun blev begravet på Egen kirkegård tirsdag d. 10. marts 1750.

 

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk