Christen Jørgensen og Kirstine ____.

5 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
mormors mormors farmors fars forældre)

Christen Jørgensen var født omkring 1665. Hvem han er søn af vides ikke. Han var gift med den omkring 10 år yngre Kirstine, der var født omkring 1675, og ligesom ved Christen vides der intet om hvem hun var datter af.

De levede altså på den tid da Christian V var konge i Danmark, men Christen var godt nok blevet født medens Frederik III var konge. Han døde i 1670.

Christen og Kirstine boede på boelet nr. 9 i Elstrup ved Guderup i Egen sogn på Midtals, og her er de at finde i 1702. Det var et gammelt fæsteboel fra 1590. Dengang udgjorde Christens tiende til kirken 5½ skæppe byg og 9 skæppe havre, og i årene fra 1709 til 1721 var de stadigvæk bosat på boelet i Elstrup.

Kun et af deres børn er kendt, og det er sønnen Nicolai Christensen, der blev født omkring 1699. Det var samme år som Kong Christian V døde. Derefter blev Danmark regeret af Frederik IV og det var i hans regeringstid at Danmarks første pengeseddel blev udstedt. Det var i 1713 i forbindelse med den store nordiske krig, og den forordningen der udkom samtidig med sedlerne påbød at sedlerne skulle regnes som lige så værdifulde som tilsvarende beløb i klingende mønt. Danskerne havde dog kun ringe tillid til sedlerne, der meget snart faldt i værdi og måtte afhændes med store tab af de uheldige modtagere.

Hvordan tilværelsen har været for Christen og Kirstine kan man kun gætte på, men i februar 1736 blev Christen enkemand, idet Kirstine døde i en alder af 61 år. Hun blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 5. februar 1736. Boelstedet blev formegentlig overtaget af sønnen Nicolai i 1738. Efter at have levet som enkemand i 5 år, døde Christen så  i april 1741 i en alder af 76 år. Han blev begravet på Egen kirkegård søndag d. 23. april 1741. 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk