Hans Hansen og Ellen Jørgensdatter.

5 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
morfars farfars morfars mors forældre)

Hans Hansen må være født omkring 1613, men hvor han er født og hvem der er hans forældre vides ikke.
Han var boelsmand på boel nummer 1 i Lunden ved Havnbjerg på Als, det sted der har den nuværende adresse Lyngmosevej 9 i Lunden. Han kan muligvis have været  en slægtning til den foregående ejer, og ad den vej fået bolet efter hans død, men han kan også have været en fremmed, som er kommet hertil, og som af herskabet er sat ind på dette fæsteboel.

Hans Hansen blev søndag d. 9. januar 1642 gift i Havnbjerg kirke med en Ellen Jørgensdatter, men hvem hun var, hvornår hun var født eller hvem der var hendes forældre, er ikke kendt.

Hans og Ellen levede altså på den tid da Christian IV var konge i Danmark. De fik deres første barn, der blev en dreng, i efteråret 1642, og han blev døbt Jørgen Hansen ved dåben lørdag d. 26. november 1642, men han døde som barn på et ukendt tidspunkt. Danmark var i krig med Sverige, og hen imod slutningen af året 1643 ændrede situationen sig dramatisk, da den svenske general Torstensson uden forudgående krigserklæring gik over grænsen sydfra og erobrede hertugdømmerne på bare et par uger. I januar måned havde han besat hele Jylland. I februar 1644 fødte Ellen en pige, som fik navnet Maren Hansdatter ved dåben søndag d. 11. februar 1644. Det gik ikke så godt med den lille Maren, knap et par uger senere døde hun. Hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård lørdag d. 24. februar 1644. Hans og Ellen prøvede igen, og i august 1647 fik de igen en pige. Også hun blev døbt Maren Hansdatter ved dåben søndag d. 8. august 1647.

Mandag d. 28. februar 1648 døde Kong Christian IV og hans søn Frederik III blev derefter kronet som landets nye regent om torsdagen d. 23. november 1648.

I april 1651 fik Hans og Ellen igen et barn. Det var en dreng, der ved dåben lørdag d. 19. april 1651 fik navnet Jørgen Hansen. To et halvt år senere fik de igen en dreng. Han blev døbt Hans Hansen ved dåben søndag d. 4. september 1653.

I 1654 blev Hans Hansen kirkeværge for Havnbjerg kirke, hvilket har givet ham en vis position. Hans og Ellen fik deres sidste kendte barn i august 1656. Også det blev en dreng, og han blev navngivet Peder Hansen ved dåben søndag d. 31. august 1656.

Der kan godt have været flere børn, men da der på samme tid var også var en anden Hans Hansen, der vist nok boede på byens kådnersted, kan det være lidt svært at skelne de to Hans Hansens børn fra hinanden.

Kong Frederik III pønsede på en revanche mod Sverige, og i december 1656 fik han rigsrådets tilslutning til dette. Onsdag d. 22. april 1657 gav rigsrådet så kongen tilladelse til at erklære Sverige krig. De svenske tropper kom syd fra over grænsen, og erobrede der hele på sin vej frem. I august stod den svenske hær i Kolding, og i løbet af september og oktober, var hele Jylland erobret at svenskerne.

Tiden gik med nød og elendighed under den svenske besættelse, og i en alder af kun 50 år døde Hans Hansen i januar 1663. Han blev lagt i kirken, som man dengang gjorde med kirkeværger, og præsten Anders Beyerholm skrev om ham at han var en from, sanddru og god mand. Hans blev begravet søndag d. 11. januar 1663 på Havnbjerg kirkegård, og Ellen stod nu tilbage som enke. Det varede dog ikke længe inden hun indlod sig i et nyt ægteskab, og søndag d. 12. juli 1663 blev hun gift i Havnbjerg kirke med en Peder Jacobsen. Hvem han var, eller hvor han kom fra er ikke kendt. Sammen fortsatte de så livet på boel nummer 1 i Lunden, men hvordan dette liv har formet sig er ikke til at sige.

Ellens datter Maren blev søndag d. 10. december 1665 gift med den omkring 15 år ældre Lauritz Pedersen, der boede på det fjerde boel i Lunden (Bærensmøllevej 4). De fik i 1667 fik deres første barn, og det blev en pige som blev døbt Maren Lauritzdatter ved dåben fastelavnssøndag d. 17. februar 1667. Ellen havde nu fået et barnebarn. Året efter fik de en dreng, der fik navnet Hans Lauritzen, men han døde som barn, og i 1670 fik de igen en dreng, der fik navnet Peder Lauritzen, men også han døde som barn. To år senere, i 1672, fik de en dreng, der blev navngivet Chresten Lauritzen da han blev døbt om søndagen d. 11. februar 1672.

Ellens næste barnebarn blev en pige, der blev døbt Ellen Lauritzdatter ved dåben søndag d. 25. januar 1674, og godt to år senere igen en pige, der ved dåben tirsdag d. 11. april 1676 fik navnet Anna Lauritzdatter. Der blev ved at komme børnebørn hos Maren og Lauritz og i 1678 kom der en dreng, der fik navnet Jørgen Lauritzen ved dåben søndag d. 10. marts 1678. Søndag d. 7. november 1680 blev hendes næste barnebarn døbt, og det var en dreng, der fik navnet Peder Lauritzen.

Tiden gik nu frem til december 1685 hvor Maren og Lauritz igen fik en dreng, og han fik navnet Hans Lauritzen ved dåben 2. juledag lørdag d. 26. december 1685, men kun kort tid efter døde Ellens svigersøn Lauritz i en alder af kun 54 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 24. januar 1686. Hendes datter stod nu tilbage som enke med et lille nyfødt barn og flere mindre børn, så det har ikke været nogen god situation for hende. Knap et halvt års tid senere blev hun så gift igen om søndagen d. 6. juni 1686 med den 14 år yngre Jens Jørgensen, der var søn af boelsmand Jørgen Jensen og hustru Karen Chrestensdatter på boel nummer 3 i Brandsbøl, i Havnbjerg sogn.

Et års tid efter deres bryllup, fil Maren og Jens deres første barn, som blev en dreng, og som blev opkaldt efter Marens tidligere mand, og fik navnet Lauritz Jensen ved dåben søndag d. 22. maj 1687.

To år senere fik de deres næste barn, der også blev en dreng, og som blev døbt Jørgen Jensen ved dåben søndag d. 26. maj 1689.

Ellen døde i sommeren 1693 og hun blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 6. august 1693, efterladende sig sin mand Peder Jacobsen. 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk