Peter Jepsen Thrane og Hustru.

5 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
mormors farmors morfars fars forældre)

Peter Jepsen Thrane var søn af boelsmand Jep Christensen Thrane i boel nr. 18 i Sjellerup ved Guderup på Als. Der vides intet om hvornår han var født. Ej heller hvem han var gift med, eller hans familieforhold med hensyn til hvor mange børn han havde.

Det var på den tid da Frederik III var konge i Danmark, og hvor han kom på kant med Corfitz Ulfeldt og hans hustru, Christian IV’s datter Leonora Christina, der jo bl.a. havde planlagt et giftmord på kongen, men som så senere blev sat i fængsel på Hammershus på Bornholm i 1660.

Peter Jepsen overtog gården efter sin far og han er der at finde fra 1650 til 1673 i listen over kvægtiende.

Hertug Frederik til Nordborg havde i sinde at fratage Peter sin jord og lægge den ind under Hjortspring Gård, men Peter indgav derfor en ansøgning, efter rådslagning med sin far der nu var blevet 99 år, til hertugen, hvori han fortalte at han selv lovligt havde festet denne kirkejord af præsten i Svenstrup, og at den nu i over 100 år havde fulgt deres gård som fæste. Han begrundede det også med at da Hertug Hans indlemmede jord til Hjortspring gård ville han også dengang have taget denne jord dertil, men han havde givet hans far jord som gengæld fra andre Steder. Både hertugens far, Hertug Hans den Yngre og hans bror Hertug Hans Adolph respekterede hans ret dengang, og derfor bad han nu også Hertugen om at opgive dette. Dette hjalp, og han beholdt sine jorder.

I årene 1651-52 betalte Peter Jepsen Thrane 2 lam i kvægtiende, mens hans tiende til kirken i året 1667 udgjorde 8 skæppe byg og 15 skæppe hvede, udgjorde den 4 skæppe rug, 7 skæppe byg og 15 skæppe hvede til præsten.

I årene 1667 og 1671 leverede Peter Jepsen sin præstetiende til købmand Samuel Brandt i Sønderborg, der i alt udgjorde 7 skæppe byg og 12 skæppe havre.

I året 1669 blev han opført han som boelsmand i Sjellerup, i den fortegnelse over alle boel og kaad, som præsten Johannes Brandt indsendte til det Kongelige Rentekammer i København. Hans jord på Stevning Mark bestod af følgende Ager og Enge: "På Nisses" "Stensager" og "Eskehoved". I Nørremarken "Harrager". I Lillemark 2 Ager ved Navn "Pikkelhøj". 3 Ager "Visehøj". 1 Ager "Kragager". 2 Ager ved Navn "Blegager Stykke". Her findes tillige et Eng stykke.

Hvornår Peter Jepsen døde, er ligesom hans øvrige familieforhold ikke kendt, og det er heller ikke kendt hvornår han overlader gården til sin søn Jep Petersen Thrane. 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk