Rasmus Jørgensen og Thyra Nielsdatter.

5 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
morfars farfars mormors mors forældre)

Rasmus Jørgensen var født i 1628 som søn af møller på Havnbjerg mølle Jørgen Pedersen og hustru Anna Gerdsdatter. Han blev døbt søndag d. 17. februar 1628, og han var deres femte barn du af en kendt søskendeflok på i alt 5. Han havde en storesøster ved navn Maren, der var født i 1613, en storebror ved navn Peder, som var født i 1615, en storesøster ved navn Mette, der var født i 1618 og en storesøster ved navn Ellen, der var født i 1624.

Rasmus mistede sin far da han var omkring 1 år gammel, idet han døde i en alder af kun 52 år i sommeren 1629, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård mandag d. 20. juli 1629. Hans mor Anna Gerdsdatter stod derefter tilbage som enke, men kun året efter giftede hun sig med en Nis Jebsen. Rasmus har derfor aldrig kendt sin rigtige far.

Rasmus’ stedfar Nis Jebsen døde 61 år gammel i 1658, men hvor hans mor og stedfar har opholdt sig vides ikke, for på møllen var de efterfølgende folk Christian Johansen og Maren Jørgensdatter, tilsyneladende ikke i slægtskab med dem.

Hvornår Rasmus’ mor Anna Gerdsdatter er død er ikke kendt.

Da Rasmus var 31 år gammel, blev han søndag d. 24. april 1659 gift med den omkring 6 år ældre Thyra Nielsdatter, der var datter af boelsmand Nis Jørgensen og hustru Maren Pedersdatter der boede i boel nr. 8 i Brandsbøl, det nuværende Overballe 18, og som var født i 1622 og døbt søndag d. 24. marts 1622. Hun var deres barn nummer 3 du af en kendt søskendeflok på i alt 9.

Thyra havde en storesøster ved navn Ingrid, der var født i 1617 og en storebror der hed Jørgen som var født i 1620. Da Thyra var omkring 2 år gammel fik hun en lillesøster i 1624 der fik navnet Maren, og da hun var omkring 4 år gammel fik hun atter en lillesøster i 1626, der kom til at hedde Anna. I 1628, da Thyra var omkring 6 år gammel fik hun en lillebror der blev navngivet Chresten. Først på året 1631 kom der en lillesøster der fik navnet Ellen, og to år senere, i foråret 1633, igen en lillebror der fik navnet Peder.

Da Thyra var omkring 14 år døde hendes lillesøster Maren kun 12 år gammel, og tiden gik nu hen til 1637 hvor hun fik sin sidste lillebror, der fik navnet Thomas.

Thyra var kun omkring 15 år da hendes far Nis Jørgensen døde i en alder af kun 57 år. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård onsdag d. 20. december 1637, og Thyras mor stod igen som enke for anden gang, nu med et lille barn. Hun blev dog fortsat boende på boelet.

Da Thyra var omkring de 28 år, mistede hun sin lillebror Thomas. Han gik sammen med deres kusine, der var deres fars brors datter, og som også hed Thyra du på isen på Mjelsgårds sø hvor de faldt gennem isen og druknede. Det var den 25. januar 1650.

Thyras mor Maren havde nu levet som enke i 20 år, men i juli 1657 døde hun i en alder af 64 år, og hun blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård torsdag d. 23. juli 1657.

Både Rasmus Jørgensen og Thyra Nielsdatter oplevede hver for sig på forskellig vis hvordan Danmarks situation drastisk blev ændret hen imod slutningen af året 1643, da den svenske general Torstensson uden forudgående krigserklæring mod Danmark gik over grænsen sydfra og erobrede hertugdømmerne på bare et par uger. I januar måned 1644 havde han så besat hele Jylland, og det jo den krig i 1644 at Kong Christian IV mistede synet på sit højre øje ved et stort slag med de Svenske tropper. De oplevede derved den nød og elendighed der kom i den tid derefter. Mandag d. 28. februar 1648 døde Kong Christian IV og hans efterfølger blev Kong Frederik III, der blev kronet torsdag d. 23. november 1648. Han pønsede på en revanche mod Sverige, og i december 1656 fik han rigsrådets tilslutning til dette. Onsdag d. 22. april 1657 gav rigsrådet så kongen tilladelse til at erklære Sverige krig. De svenske tropper kom syd fra over grænsen, og erobrede der hele på sin vej frem, og i august stod den svenske hær i Kolding, og i løbet af september og oktober, var hele Jylland igen erobret at svenskerne. Det var i denne krig med svenskerne, at Svend Poulsen Gønge og hans Snaphaner i 1658 gjorde livet usikkert for de svenske tropper i Skåne og Sydsjælland.

Thyra blev som tidligere nævnt gift med Rasmus Jørgensen i april 1659, og for dem gik livet så videre på Havnbjerg mølle, hvor de fik 2 børn. Det første kendte barn var en pige som blev født i 1667, og som fik navnet Maren Rasmusdatter. 2 år senere i 1669 fik de sønnen Hans Rasmussen. Da de blev gift i 1659 må der uden tvivl have været flere børn inden de netop nævnte børn, men de er ikke kendte.

Onsdag d. 9. februar 1670 døde Kong Frederik III, og hans søn Christian V blev derefter automatisk arvekonge og enevoldsherre, og han blev kronet i Frederiksborg slotskirke onsdag d. 7. juni 1671, hvor han selv satte kronen på hovedet før han trådte ind i kirken.

Tiden gik frem til 1679 hvor Thyra blev enke, idet Rasmus døde i en alder af kun 52 år. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård. Thyra fandt sig en ny livsledsager, og i 1681 blev hun gift en Andreas Hansen, der så blev møller på møllen. Hvorfra han kommer er ikke kendt.

Den 21. maj 1694 blev møllen overdraget af hertug August af Østerholm til Andreas med et arveprivilegium på møllen i Havnbjerg, ligesom det var tilfældet med de andre møller i Nørherred på Als. Ved denne lejlighed fik ham ret til at få træ fra den kongelige skov som tømmer til møllen, og sognets bønder var forpligtet til at køre dette hjem. Ved et sådant privilegium måtte der ved ethvert nyt herskabs tiltrædelse udstedes en ny kendelse, ligesom der måtte erlægges et gebyr, når en anden tiltrådte stedet.

I 1693 blev datteren Maren gift med enkemanden Peder Jakobsen fra boel nummer 1 i Lunden ved Havnbjerg, det sted der nu har adressen Lyngmosevej 9. Han havde tidligere været gift med Ellen Jørgensdatter. Maren og Peder fik deres første barn året efter, og han fik navnet Jacob Pedersen. Thyra var nu blevet bedstemor. To år senere om søndagen d. 11. oktober 1696 blev deres næste barn, datteren Thøre Pedersdatter døbt. Thyra fik sit tredje barnebarn i 1699 hos Maren og Peder, og han blev døbt Peder Pedersen. Det var det år hvor Danmarks konge Christian V døde og hvor han blev efterfulgt af Frederik IV.

Onsdag d. 2. februar 1701 blev Maren og Peders fjerde barnebarn døbt, og han blev opkaldt efter sin morfar og fik navnet Rasmus Pedersen. Maren og Peder fik deres femte barn i 1703, en pige, der blev døbt Ellen Pedersdatter, men som døde som barn. Året efter fik de så deres sidste barn. Også det blev en pige, og også hun fik navnet Ellen Pedersdatter ved dåben fredag d. 6. juni 1704. Alle Thyras børnebørn var børn af Maren og Peder, men så i 1705 blev Thyras søn Hans Rasmussen gift med en Anna Lauritzdatter, der var steddatter til Jens Jørgensen fra boel nummer 4 i Lunden, og som var født i 1676. Året efter fik de så deres første barn. Det blev en dreng der blev født i 1705, og som fik navnet Andreas Hansen.

Thyra mistede sin mand Andreas Hansen Møller i 1707, og igen måtte hun leve videre som enke.

I 1709 fik sønnen Hans Rasmussen og svigerdatteren Anna Lauritzdatter en søn der kom til at hedde Rasmus Hansen, i 1710 fik de datteren Thøre Hansdatter, og i 1712 fik de sønnen Jens Hansen. Derefter fik de sønnen Hans Hansen i 1714 og til sidst sønnen Chresten Hansen i 1716.

Thyra havne nu fået yderligere 6 børnebørn.

I 1715 døde Thyras svigersøn Peder Jacobsen, og datteren Maren giftede sig igen i 1717 med en Hans Lauritzen der var en søn af boelsmand Lauritz Pedersen og hustru Maren Hansdatter i Lunden på boel nummer 4.

Efter at have levet som enke de sidste 12 år, døde Thyra i 1719 i en alder af 97 år og hun blev så derefter begravet på Havnbjerg kirkegård.

Havnbjerg mølle blev derefter overtaget af Thyras søn Hans Rasmussen. 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk