Christian Johansen og Maren Jørgensdatter.

6 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
morfars farfars morfars farmors forældre)

Christian Johansen må være født omkring 1598, men hvor han er fra eller hvem der er hans forældre er ikke kendt. Han blev gift i 1626 med Maren Jørgensdatter, der må være født omkring 1595, men også med hende er hendes slægtsbånd ukendte. De drev Havnbjerg mølle, som de overtog efter de foregående, og som de tilsyneladende ikke var i slægtskab med.

Christian og Maren levede på den tid da Danmarks konge hed Christian IV, og hvor Danmark var i krig med Sverige.

Christian Johansen blev almindeligvis kaldet Chresten Møller, idet han har været møller i længere tid. Han har også været tømmermand, men det har de fleste møllere vistnok på den tid. Han byggede den nye møllehjelm, der stod ved dammen i præstegården, og denne bygning blev rejst på mindre end otte dage. Ved denne lejlighed udtalte præsten Anders Bejerholm følgende: ”I Jesu Christi navn, Gud lad den og andre Guds børns huse stå og rådne i ælde og fred, Gud til ære og mig og mine kære efterkommere til gavn og nytte, så længe Gud vil”.

Christian og Maren havde en søn ved navn Chresten. Han var født i 1627 og døbt søndag d. 25. november 1627. Desuden skulle de havde haft de en datter der var født i 1634, men som ikke har været til at finde. I 1640 fik de en datter, der blev døbt Karen ved dåben søndag d. 19. april 1640. De kan meget vel have haft flere børn, med i så fald er de ikke kendte.

Imod slutningen af året 1643 ændrede Danmarks situation sig dramatisk, idet den svenske general Torstensson uden forudgående krigserklæring gik over grænsen sydfra og erobrede hertugdømmerne på bare et par uger. I januar måned havde han besat hele Jylland, og så var det jo i 1644 at Kong Christian IV mistede synet på sit højre øje i et stort slag med de Svenske tropper.

Den 28. februar 1648 døde Kong Christian IV og hans efterfølger blev Kong Frederik III, der blev kronet d. 23. november 1648.

I 1658 blev Christian Johansen enkemand, idet Maren døde i en alder af 63 år, og hun blev begravet på Havnbjerg kirkegård. Møllen overgik derefter til en Hans Jørgensen, hvis slægtsforhold ikke er kendt.

Christians datter Karen blev i 1660 gift med den 10 år ældre Jørgen Jensen, der var søn af Jens Jørgensen og Kirsten Petersdatter på boel nummer 3 i Brandsbøl, nuværende adresse: Nederballe 8. Efter dette overtog de så hans forældres boel i Brandsbøl.

Christians første kendte børnebørn var børn af Karen og Jens. Den første var en dreng, der blev født og døbt Jens ved dåben søndag d. 19. maj 1661, og den næste var ligeledes en dreng, der blev født og døbt Chresten ved dåben søndag d. 9. november 1662.

Efter at have levet som enkemand i omkring 5 år, døde Chresten Møller i 1663. Han blev begravet på Havnbjerg kirkegård onsdag d. 19. august 1663. 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk