Jep Christensen Thrane og Hustru.

6 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
mormors farmors morfars farfars forældre)

Jep Christensen Thrane var boelsmand i boel nr. 18 i Sjellerup ved Guderup i Egen sogn på Als. Der vides intet om hvornår han var født. Ej heller hvem han var gift med, eller hans familieforhold med hensyn til hvor mange børn han havde. Dog menes det at han var søn af en Christen Hansen, der beboede på samme gård fra 1553 til 1590. Fra dette tidspunkt findes Jep på dette sted, og han ydede årligt 8 skæpper byg og 15 skæpper hvede i tiende til kirken i Egen.

I året 1596 kom Hertug Hans d. Yngre i besiddelse af ”Meletgård”, og ikke lang tid efter nedlagde han byen “Melet”, og lagde dens jorder ind under ”Meletgård”, som han så derefter gav navnet “Hartsprung”, eller ”Hjortspring” som den også kaldes. Ved denne lejlighed lagde han også noget jord fra Stevning ind i koblet, og deriblandt også noget jord fra Stevning mark, som i over 100 år havde tilhørt Jeps boel i Sjelderup, men på trods af Jeps indtrængende anmodning, fik han ingen erstatning for det jord, der nu kom ind i Koblet.

Omkring 1650 overtog sønnen Peter Jepsen den gamle gård efter Jep, og Jep er derefter givet vis kommet på aftægt.

Det var på den tid da Frederik III var konge i Danmark, og hvor han kom på kant med Corfitz Ulfeldt og hans hustru, Christian IV’s datter Leonora Christina, der jo bl.a. havde planlagt et giftmord på kongen, men som så senere blev sat i fængsel på Hammershus på Bornholm i 1660.

Jep Christensen Thrane levede endnu da han var 99 år gammel, beretter Christian Knudsen, men hvornår han døde vides ikke, og det er heller ikke muligt at finde idet Egen kirkebog først begynder i 1734. Han er dog mest sandsynlig begravet på kirkegården i Egen.


 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk