Jørgen Petersen og Anna Gerdsdatter.

6 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
morfars farfars mormors morfars forældre)

Jørgen Pedersen blev født omkring 1577, men hvor han er fra, eller hvem der er hans forældre vides ikke. Han blev i 1612 gift med Anna Gerdsdatter, der menes at være datter af Gerd (Møller) og Anna Møllerkone, der døde i 1613 i en alder af 70 år.
Jørgen Pedersen menes på den måde at være kommet ind på Havnbjerg mølle.

Jørgen og Anna levede altså på den tid, da Kong Christian IV regerede i Danmark, og hvor Tyge Brahe rejste fra Danmark til Prag, fordi han var blevet anklaget for at føre et utugtigt levned ved at bo sammen med en ikke adelig kvinde, samt på grund af anklager om lens forsømmelse af øen Hven.

I 1613 fratog Christian IV alle vedtægter fra de forskellige håndværkerlav, fordi de skruede priserne i vejret.

I 1614 betalte Jørgen Pedersen 1½ Skl. L. i rentepenge til kapellaniet i Lavensby. Det var renten af en kapital på 1½ m L. som i den katolske tid var blevet fastsat for stedet, imod en bestemt dag i året at holde en sjælemesse foran alteret, for den afdøde og hans families Sjæle. Denne afgift skyldte stedet i mange år til præstekaldet, der sammen med andre af kapellaniets indtægter blev overdraget ved dets nedlæggelse i år 1752.

Jørgen og Anna fik deres første barn i 1613. Det blev en pige der fik navnet Maren Jørgensdatter. Deres næste barn var en dreng der blev født i 1615 og som fik navnet Peder Jørgensen. Derefter fik de i 1618 en pige der kom til at hedde Mette Jørgensdatter, og i 1624 endnu en pige der fik navnet Ellen Jørgensdatter. Deres sidste barn blev en dreng, og han blev født i 1628 og døbt Rasmus Jørgensen ved dåben søndag d- 17. februar 1628.

Hvordan livet og tilværelsen har formet sig for Jørgen og Anna er ikke til at sige, men i en alder af 52 år, døde Jørgen Pedersen i sommeren 1629, og blev begravet på Havnbjerg kirkegård mandag d. 20. juli 1629. Anna stod derefter tilbage som enke, men kun året efter giftede hun sig med en Nis Jebsen. Han døde 61 år gammel i 1658, men hvor Anna og Nis har opholdt sig vides ikke, for på møllen var de efterfølgende folk Christian Johansen og Maren Jørgensdatter, tilsyneladende ikke i slægtskab med dem.

Hvornår Anna Gerdsdatter er død er ikke kendt.


 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk