Peder Henningsen og Thøre Peders.

7 x Tipoldeforældre til Jørgen Jessen.

(hans
morfars farfars morfars farfars mors forældre)
eller
(hans morfars farfars mormors mormors mors forældre)

Peder Henningsen blev født omkring 1566, men hvem der var hans forældre, eller om han stammer fra Havnbjerg sogn er ikke kendt. Et er dog sikkert, og det er at hans far har hedder Henning. Peder blev før 1593 gift med den jævnaldrende Thøre Peders, og hun var født omkring 1567, men også med hende er hendes forældre eller fødesogn ikke kendt. Hendes efternavn Peders kan sagtens være sin mands fornavn, hvilket var meget almindeligt at kalde konerne ned deres mands fornavn.

Peder Henningsen var fæstebonde og sammen med sin hustru Thøre boede de på boel nummer 14 i Brandsbøl i Havnbjerg sogn på Nordals, det sted der i dag er beliggende på Oksbølvej 32.

Peder og Thøre levede altså på den tid da Frederik II var konge I Danmark, og hvor han i 1570 truede med at abdicere hvis ikke han kunne få bevilliget skatter til en fortsat krigsførelse med Sverige. Denne krig der blev kaldet den nordiske Syvårskrig, sluttede i 1571. Kong Frederik II døde i 1588, og da hans efterfølger Christian IV, der på det tidspunkt endnu kun var 11 år gammel, var for ung til at blive konge, indsatte rigsrådet i stedet for en formynderregering.

Peder og Thøre fik deres første barn i 1593. Det blev en datter, og hun fik navnet Maren Pedersdatter. I 1596 fik de en søn der fik navnet Niels Pedersen, og i august 1596 blev Christian IV så kronet som Danmarks nye konge, i en overdådig ceremoni, der hurtigt blev kendt over det ganske land. Året efter blev den nye konge gift med Anna Cathrine af Brandenburg.

Hos Peder og Thøre ventede de igen småfolk, og i 1599 fik de en søn der kom til at hedde Henning Pedersen. Året efter, i 1600, fik de en datter der blev døbt Kirsten Pedersdatter, og så først i 1608 fik de igen en søn der fik navnet Las Pedersen. Denne søn døde som barn, men hvornår dette er sket er ikke kendt. I året 1609 fik de en datter der kom til at hedde Margrethe Pedersdatter, men også hun døde som barn, og heller ikke dette er kendt hvornår det har været. Deres syvende og dermed sidste kendte barn, fik de i 1612. Det blev en datter, og hun fik navnet Mette Pedersdatter. Der kan sagtens have været andre børn i årene mellem 1601 og 1607, men i så fald, er de ikke kendte.

Søndag d. 17. juni 1610 blev Peder og Thøres ældste datter Maren gift med den 14 år ældre Las Chrestensen fra boel nummer 8 i Brandsbøl, det sted der i dag hedder Overballe 18.

Datteren Maren og svigersønnen Las fik deres første barn i 1613 og det blev en søn der ved dåben søndag d. 21. marts 1613 fik navnet Chresten Lassen. Peder og Thøre var nu blevet bedsteforældre.

I 1615 ventede Maren så igen barn, men pludselig døde hendes mand Las Chrestensen i en alder af kun 36 år, og han blev begravet onsdag d. 21. juni 1615 på Havnbjerg kirkegård. Maren stor nu tilbage som enke, og knap 4 måneder senere fødte hun så i oktober sin afdøde mands barn, der blev en dreng, og som blev opkaldt efter ham og fik navnet Las Lassen ved dåben søndag d. 15. oktober 1615. Peder og Thøre havde nu 2 børnebørn.

Datteren Maren kunne jo ikke drive boelet på Overballe 18 alene, og året efter på fastelavnssøndag d. 11. februar 1616 blev hun så gift med den 13 år ældre Nis Jørgensen, der var søn af boelsmand Jørgen Hansen og hustru Cecilie Jørgens i boel nummer 3 i Brandsbøl , og født i 1580. Året efter, i 1617, fik de deres første barn, og det blev en pige der fik navnet Ingrid Nisdatter. Peder og Thøre havde nu 3 børnebørn. Deres fjerde barnebarn fik de i 1620 da Maren og Nis fik en søn. Han fik navnet Jørgen Nissen.

Først på året 1622 døde Peder Henningsen i en alder af 56 år, og han blev begravet på Havnbjerg kirkegård mandag d. 4. februar 1622, og efterlod derved Thøre som enke.

Thøres datter og svigersøn Maren og Nis fik en datter i 1622, og hun fik navnet Thyra Nisdatter. 2 år senere fik de igen en datter der fik navnet Maren Nisdatter. Det var i 1624. Atter gik der ca. 2 år og igen fik de en datter der blev døbt Anna Nisdatter ved dåben fredag d. 21. april 1626.

Trediveårskrigen, der var startet i 1618 i Prag, gav i 1625 Kong Christian IV planer om at gå ind i denne krig, men da rigsrådet ikke ville gå med på han planer, gjorde han det alligevel krigen i sin egenskab af holstensk hertug med katastrofale tab til følge, for de danske tropper led et stort nederlag i kampen mod den tyske general Tillys tropper, og et par år senere blev hele Jylland da også besat af den tyske general Wallensteins tropper, der hærgede og plyndrede over alt.

Tiden var nu efterhånden så langt fremskreden at Thøres datter Kirsten skulle giftes, og det blev hun fredag d. 4. juli 1628. Hun blev gift med den 12 år ældre Jens Jørgensen, der var søn af boelsmand Jørgen Hansen og hustru Cecilie Jørgens der boede i boel nummer 3 i Brandsbøl, det sted der i dag har adressen Nederballe 8.

Hos datteren og svigersønnen Maren og Nis fik de en dreng der ved dåben søndag d. 14. september 1628 fik navnet Chresten Nissen.

Tiden var nu også inde til at Thøres søn Henning skulle giftes, og det blev han om søndagen d. 26. oktober 1628 med en Maren Jørgensdatter, og de bosatte sig i Brandsbøl.

Thøres søn Niels blev søndag d. 11. oktober 1629 gift med en Karen Regilsdatter, og hun menes at være kommet hertil et andet sted fra. Det er ikke noget kendt navn på disse kanter. Herefter overtog Niels så boelstedet efter sin mor.

Hos datteren Kirsten og svigersønnen Jens gik det fint, og de fik deres første barn i 1629. Det blev en dreng der fik navnet Jørgen Jensen, men han døde kort tid efter. De forsøgte igen, og året efter lykkedes det så igen, og også dette blev en dreng. Også ham gav de navnet Jørgen Jensen. Det var i 1630.

Hos Maren og Nis fik de deres syvende barn i 1631, og det blev en pige der blev døbt Ellen Nisdatter, torsdag d. 7. januar 1631. også hos Kirsten og Jens var der børn i vente, og de fik deres tredje barn i 1632 og han fik navnet Peder Jensen. Der blev ved med at komme børnebørn, og Maren fødte en søn der blev døbt Peder Nissen ved dåben mandag d. 25. marts 1633. Datteren Kirsten fødte sit fjerde barn i 1635, der denne gang blev en pige, og som fik navnet Sidsel Jensdatter.

Året efter, i 1636, mistede Thøre et af sine efterhånden mange børnebørn, idet Maren og Nis’ datter Maren Nissen døde i en alder af kun 12 år. I 1637 fik Maren og Nis så et nyt barn som de navngav Thomas Nissen, og i samme år fik Kirsten Jens også familieforøgelse, idet de fik deres femte barn. Det blev en pige, der blev døbt Thyra Jensdatter. 2 år senere fik de datteren Maren Jensdatter, og i 1641 fik de datteren Anna Jensdatter

Hen imod slutningen af året 1643 ændrede Danmarks situation sig dramatisk, idet den svenske general Torstensson uden forudgående krigserklæring mod Danmark, gik over grænsen sydfra og erobrede hertugdømmerne på bare et par uger. I januar måned havde han besat hele Jylland, og så var det jo i 1644 at Kong Christian IV mistede synet på sit højre øje i et stort slag med de Svenske tropper.

I 1647 fik Kirsten Jens så deres sidste barn, der blev en pige, og som fik navnet Ellen Jensdatter. Året efter om mandagen d. 28. februar 1648 døde Kong Christian IV og hans efterfølger blev Kong Frederik III, der blev kronet torsdag d. 23. november 1648.

Thøres søn Henning, der boede i Brandsbøl, døde i 1649 i en alder af kun 50 år og blev begravet på Havnbjerg kirkegård søndag d. 19. august 1649

Thøres yngste datter Mette blev søndag d. 21. oktober 1649 gift med enkemanden Jørgen Simonsen.

Fredag d. 25. januar 1650 mistede Thøre 2 af sine børnebørn, idet datteren Marens søn Thomas Nissen på 13 år var gået du på isen på Mjelsgårds sø sammen med datteren Kirstens datter Thyra Jensdatter ligeledes på 13 år, og de faldt igennem isen og druknede. En trist og sørgelig historie, der givet vis har berørt den gamle Thøre en hel del.

Efter at have levet som enke i 29 år døde Thøre så i en alder af 84 år i året 1651, og hun blev derefter begravet på Havnbjerg kirkegård.


 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk