Christen Madsen Schytte.

8 x Tipoldefar til Jørgen Jessen.

(hans
morfars farmors mormors farmors farfars far)

Christen Madsen Schytte blev født i Smorup præstegård i Brorstrup sogn omkring 1530, som søn af sognepræst Mads Jacobsen Schytte. Det var på den tid da Kong Frederik I regerede landet, og hvor Kong Christian II i 1532 blev indsat som fange på Sønderborg slot, som Danmarks og hertugdømmernes fange. Kong Frederik I døde d. 10. april 1533.

Det er ikke kendt hvor mange søskende han havde, ej heller hvordan hans opvækst og ungdom har været. Han blev uddannet som præst, og i 1547 blev han udnævnt som efterfølger for sin far som sognepræsten i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev sogne.

Hans far Mads Jacobsen Schytte døde omkring 1551.

I 1555 er han provst over Aars provsti, og han skulle have haft stor juridisk kendskab.

Den 1. januar 1559 døde Kong Christian III, og kun fireogtyve dage senere døde Christian II. Danmarks nye konge blev Frederik II. Svenskerne protesterede over at kongen brugte tre kroner i sit våben, men det var jo en skik som han havde fortsat efter Christian III, der trods svenske protester dengang, blev indført i 1550’erne. Tingene udviklede sig, og Danmark erklærede Sverige krig, og det blev indledningen til den nordiske Syvårskrig.

Det er ikke kendt hvem Christen Madsen Schytte's hustru var, men det vides at han havde 2 sønner,

Den ene var Mads Christensen Schytte. Han var student i Viborg, og blev d. 25 juni 1565 indskrevet ved universitetet i Wittenberg. Mere vides ikke om ham.

Den anden var Niels Christensen Schytte. Heller ikke hans fødsels tidspunkt er kendt, men omkring 1583 blev han udnævnt til at være sin faders kapellan ved kirken i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev, med udsigt til at blive hans efterfølger.

I året 1582 blev den af 1576 indførte luksusforordning, der indeholdt strenge straffe for utugt blandt adelens kvinder og mænd, fulgt op af en samlet ægteskabs lovgivning. Den skulle sikre at det var kirken, der regulerede forholdet mellem kønnene. Hvor det hidtil havde været trolovelsen der havde været den egentlige ægteskabs stiftende aftale, så var det nu præsten der skulle godkende forlovelsen, lyse i kirken og senere forrette selve vielsen. Samleje før vielsen blev straffet med udelukkelse af kirken.

Kong Frederik II døde i 1588, og da hans efterfølger Christian IV kun var 11 år gammel, blev der indsat en formynder regering.

Christen Madsen Schytte døde omkring 1592.

 

     


til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk