Peter Petersen og Jochima Petersen.

Oldeforældre til Karsten Peter Boysen.

(hans farmors forældre)

Peter Petersen må være født omkring 1758 et eller andet sted i Jylland, men hvor det har været er ikke til at sige. Derfor er det heller ikke kendt hvem der var hans forældre. Han var på et tidspunkt gift med en Ann Petersen, der var datter af en Peter Petersen fra Nybøl ved Hjordkær, og sammen med hende havde han en søn ved navn Andreas Peter. Tirsdag d. 17. august 1819 døde Peters kone Ann, og han stod så derefter tilbage som enkemand.

Peter blev altså født på det tidspunkt da Frederik V regerede i Danmark, og da han døde tirsdag d. 14. januar 1766, blev han så efterfulgt af sin søn Christian VII. Han blev imidlertid sindssyg, og gjorde i januar 1769 den tyskfødte præstesøn Johann Friedrich Struensee til sin livlæge. Der opstod i den efterfølgende periode en del virak, idet Struensee tiltog sig større og større magt og indflydelse, og tog også dronning Caroline Mathilde til sig som sin elskerinde. Det blev efterhånden for meget og ved et hofbal om aftenen d. 16. januar 1772 blev han så arresteret og kendt skyldig i majestætsforbrydelse. Han blev han henrettet d. 28. april 1772 i overensstemmelse med det ritual, der stod anført i Danske Lovs 6. bog, 4. kapitel paragraf 1, og han blev halshugget på skafottet og hans lig blev så lagt på hjul og stejle.

Hvorvidt Peter har kendt til de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, som Christian VII udstedte d. 8. juni 1787 skal være usagt, men de fastslog, at der nu skulle holdes uvildigt syn og skøn både ved fæsteindgåelse og afståelse, og at bønderne ikke længere måtte kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Samtidig med dette blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt som afstraffelsesmiddel. Stavnsbåndets ophævelse i 1788 må Peter have oplevet, og også haft kendskab til et forbud der blev givet i 1791 hvor det blev forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt.

På et ukendt tidspunkt er Peter så truffet på den omkring 39 år yngre Jochima Petersen. Hun blev født torsdag d. 14. december 1797 som datter af Jochum Petersen og hustru Kierstina Maria Nissen i Ladelundfeld i Slesvig i det nordlige Tyskland. Jochima kendte aldrig sin rigtige far, idet han 5 måneder før hendes fødsel kom galt af sted med en hest hvor han blev slået på brystet enten ved et fald fra hesten, eller på anden måde er kommet i klammeri med hesten. Dette var dog så voldsomt at han døde af sine kvæstelser om søndagen d. 16. juli 1797 i en alder af kun 47 år og 4 måneder, og han blev derefter begravet fredag d. 21. juli 1797 på Ladelund kirkegård.

Året efter om fredagen d. 23. november 1798 blev Jochimas mor så gift igen med en Hans Sommer der var fra Ries i Grønbæk sogn i Viborg stift, og de har tilsyneladende bosat sig i Westrefeld. Da Jochima så var omkring de 10 år gammel døde hendes mor Kierstina mandag d. 16. marts 1807 i Westrefeld.

Jochima blev altså født i den såkaldte dansk-tyske helstats storhedstid hvor Christian VII også regerede i de hertugdømmerne Slesvig og Holsten, og rent politisk var det en meget fredelig og stabil periode. Da Christian VII så døde i 1808 var det derefter Frederik VI der regerede området.

Peter og Jochima havde som nævnt truffet hinanden og var blevet enige om et gifte sig, og søndag d. 12. februar 1820 blev de så gift i Ladelund kirke. Herefter må de givet vis have fået en række børn, men det eneste kendte barn er en datter ved navn Christina Maria Petersen som blev født fredag d. 11. november 1825, og døbt søndag d. 20. november 1825 med Meta Nissen, Anna Catharina Petersen og Peter Jürgen Bendixen i Ladelund som dåbsvidner.

Hvordan tilværelsen ellers har formet sig kan der kun gættes på. Peter Petersen døde torsdag d. 20. november 1828 i en alder af omkring 70 år, og han blev derefter begravet på Ladelund kirkegård søndag d. 23. november 1828. Jochima stod nu derefter tilbage som enke. Hvordan det derefter er gået med Jochima, eller hvornår hun er død vides der intet om. Det må foreløbig stå hen som et ubesvaret spørgsmål.

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk