Jochum Petersen og Kiestina Maria Nissen.

Tipoldeforældre til Karsten Peter Boysen.

(hans farmors mors forældre)

Jochum Petersen blev født i marts måned i 1750 som søn af kolonist Peter Michelsen og hustru An Marie Jochims i Sofiedal i Tinglev sogn i Slogs herred i Tønder amt.

Hvordan Jochums opvækst har været kan der kun gættes på, men på et tidspunkt i sit liv har han så truffet den 14 år yngre Kierstina Maria Nissen. Hun blev født fredag d. 27. januar 1764 som datter af farver og kolonist Nis Christensen og hustru Caren Martens i Ladelund, og hun blev døbt onsdag d. 22. februar 1764.

Jochum og Kierstina blev altså begge to født mens Danmark blev regeret af Frederik V, eller mere korrekt af A. C. Moltke, der havde været Frederiks kammerpage og opdrager mens han var kronprins, idet Frederik hverken havde lyst eller evne til at styre landet. Da Frederik V døde 14. januar 1766, blev han efterfulgt af sin søn Christian VII. Han gjorde så i januar 1769 den tyskfødte præstesøn Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, og omkring denne Struensee opstod der så senere en del virak.

Kierstina far solgte sin farver virksomhed i året 1771 til en Hans Baggesen, og Nis og Caren flyttede derfra for at starte en ny tilværelse som nybygger på Wilhelminenfeld i Ladelund.

Politisk var slutningen af 1700-tallet en fredelig og stabil periode. Efter at de gottorpske hertuger fra 1773 også var ude af Holsten, var begge hertugdømmer på ny samlede under den danske konge, og tiden fra 1773 og frem til 1830'erne var den dansk-tyske helstats storhedstid.

Kierstina far døde Nis derhjemme i en alder af 58 år og 5 måneder palmesøndag d. 1. april 1787, og er givet vis derefter blevet begravet på Ladelund kirkegård.

Jochum og Kierstina blev gift i Ladelund kirke lørdag d. 20. oktober 1787 med en Mathias fra Ladelund og en kolonist Christian Nicolaisen som vidner.

Danmarks konge, Christian VII, udstedte d. 8. juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og bønderne måtte nu ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Samtidig blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt, og året efter blev stavnsbåndet så ophævet, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800. Disse forordninger blev indført i Danmark, men det vides ikke om de også var gældende i det Slesvigske område.

Jochum og Kierstina bosatte sig i Ladelundfeld, men hvordan livet der har formet sig, er ikke til at sige. De må have fået flere børn der, men de er ikke kendte. For Kierstina blev tilværelsen brat ændret i sommeren 1797 idet hendes mand Jochum døde om søndagen d. 16. juli 1797 i en alder af kun 47 år og 4 måneder. Hvad der skete er ikke helt klart, men et par dage forinden var han blevet slået på brystet enten ved et fald fra en hest, eller på anden måde i klammeri med en hest, og dette var så voldsomt at han døde af sine kvæstelser. Han blev så derefter begravet på Ladelund kirkegård fredag d. 21. juli 1797. Kierstina stod nu tilbage som enke og var på det tidspunkt gravid og ventede barn før jul. Torsdag d. 14. december 1797 fødte hun så en datter der fik navnet Jochima Petersen.

Fredag d. 23. november 1798 blev Kierstina gift igen med en Hans Sommer der var fra Ries i Grønbæk sogn i Viborg stift. De har tilsyneladende bosat sig i Westrefeld, og her døde Kierstina så mandag d. 16. marts 1807.

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk