Karsten Hansen og Christina Hansen.

Tipoldeforældre til Karsten Peter Boysen.

(hans farfars mors forældre)

Karsten Hansen var søn af Hans Christensen og hustru Christina Conrads, der sandsynligvis boede i Achtrup i Leck kirkesogn i Slesvig i det nordlige Tyskland. Hvornår han blev født er ikke kendt, men det er efter 1761 hvor hans forældre blev gift. Han havde et par brødre, hvor den ene hed Christian og den anden hed Nis, men rækkefølgen af dem er ikke nødvendigvis den rigtige, idet deres fødselsår heller ikke er kendt.

Han var gift med Christina Hansen der var datter af Peter Hansen og hustru Martha Jesses i Achtrup, men hvornår hun er født vides der intet om. Hun havde 3 søskende, Hans, Cathrine og Martha, men rækkefølgen af dem er tilfældig, idet deres fødselsår heller ikke er kendt.

Karsten og Christina må være født mens Frederik V regerede i Danmark, og da han døde tirsdag d. 14. januar 1766, og han blev så efterfulgt af sin søn Christian VII, og det var han der i januar 1769 gjorde den tyskfødte præstesøn Johann Friedrich Struensee til sin livlæge, men som så d. 28. april 1772 blev henrettet efter at være kendt skyldig i majestætsforbrydelse overfor kongen.

Karstens far Hans Christensen døde torsdag d. 24. juni 1773 i en alder af 69 år, og han blev derefter begravet søndag d. 27. juni 1773, højst sandsynligt på Leck kirkegård.

Hvordan tiden ellers er gået er ikke til at sige, og hvor vidt de nye reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter som Danmarks konge Christian VII udstedte d. 8. juni 1787 også var gældende i det Slesvigske område vides ikke. Bønderne måtte nu ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, og samtidig blev træhesten, hundehullet og halsjernet fremover forbudt. Året efter blev stavnsbåndet så ophævet, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800, men om det har været gældende i Slesvig vides der ikke noget om. Politisk var slutningen af 1700-tallet en fredelig og stabil periode. Efter at de gottorpske hertuger fra 1773 også var ude af Holsten, var begge hertugdømmer på ny samlede under den danske konge. Tiden fra 1773 og frem til 1830'erne var den dansk-tyske helstats storhedstid.

Christina far Peter Hansen døde derhjemme i Achtrup i en alder af 67 år og 6 måneder søndag d. 4. december 1791, og han blev derefter begravet søndag d. 11. december 1791 givet vis på kirkegården i Leck. Christina mor Martha der nu havde levet som enke i 4 år, døde derhjemme i Achtrup i en alder af 70 år og 41 uger om mandagen d. 19. januar 1795, og hun blev så derefter begravet søndag d. 25. januar 1795 givet vis på kirkegården i Leck.

Karsten og Christina boede i Lütgenhorn ved Achtrup, og her har de formegentlig fået en række børn. Hvor mange børn de fik i deres ægteskab, er ikke kendt, men fredag d. 11. januar 1799 fik de en datter, der ved dåben tirsdag d. 15. januar 1799 fik navnet Anna Christina Hansen. Det var Anna Christians, Friedrich Petersen og Ingeborg Feddersen fra Achtrup, der bevidnede denne dåb.

Tiden gik, og d. 13. marts 1808 døde kong Christian VII i Rendsborg, og hans søn Frederik VI kom derefter på tronen. Karstens mor Christina der nu havde levet som enke i 38 år, døde derhjemme i Achtrup i en alder af 78 år om torsdagen d. 19. september 1811, og hun blev derefter begravet torsdag d. 26. september 1811 sandsynligvis på Leck kirkegård.

Det ser ud til at Karsten og Christina er flyttet til Holm ved Achtrup, for der havde deres datter Anna Christina, der er betegnet som svagelig, et uheldigt kærlighedsforhold med en mand ved navn Boy Hansen fra Slogs herred i Tønder amt, og dette resulterede i at Anna Christina blev med barn. Onsdag d. 10. marts 1824 fødte hun en dreng, der fik navnet Boy Boysen ved dåben mandag d. 15. marts 1824, og det var Nis Petersen, Catharina Elisabeth Hansen og Johann Feddersen, der alle var fra Achtrup, der bevidnede denne dåb. Hvis ikke før, så var Karsten og Christina i hvert fald nu blevet bedsteforældre.

Hvordan livet har formet sig for Karsten og Christina, er ikke kendt, og der vides heller intet om hvor og hvornår de er døde, så dette må stå hen som et ubesvaret spørgsmål.

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk