Hans Christensen og Christina Conrads.

2 x Tipoldeforældre til Karsten Peter Boysen.

(hans farfars morfars forældre)

Hans Christensen blev født omkring 1704 som søn af boelsmand Christian Nissen og hustru Christina, men hvor de er fra er ikke helt klart, dog må det formodes at være i området omkring Leck i Slesvig i det nordlige Tyskland. Hvor mange søskende han havde vides der ikke noget om.

Hans Christensen levede altså på den tid, da Danmarks konge Frederik IV regerede fra 1699 til 1730, så han oplevede at den danske enevældige konge Frederik IV i året 1721 blev hyldet som herre og arvehertug over hele Slesvig, med stormagterne England og Frankrigs garanti for det nyvundne land.

Hans blev i august 1761 gift med den omkring 30 år yngre Christina Conrads, der var født i 1734 som datter af Conrad Hansen og hustru Catharina Conrads i Achtrup i Leck kirkesogn. Hvor mange søskende hun havde vides der ikke noget om.

Hans og Christina levede sandsynligvis i Achtrup, og her fik de 3 sønner, nemlig en dreng ved navn Christian, en dreng ved navn Carsten og en dreng ved navn Nis. Rækkefølgen af dem er ikke nødvendigvis den rigtige, idet deres fødselsår ikke er kendt, men om der så har været andre børn foruden dem er ikke umiddelbart indlysende.

Torsdag d. 24. juni 1773 døde Hans Christensen i en alder af 69 år, og han blev derefter begravet søndag d. 27. juni 1773. Det har højst sandsynligt været på Leck kirkegård. Christina stod nu tilbage som enke sammen med sine 3 sønner Christian, Carsten og Nis.

Danmarks konge, Christian VII, udstedte d. 8. juni 1787 de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, og bønderne måtte nu ikke længere kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse. Samtidig blev træhest, hundehul og halsjern fremover forbudt, og året efter blev stavnsbåndet så ophævet, og den skulle så afvikles over en årrække frem til 1800. Disse forordninger blev indført i Danmark, men det vides ikke om de også var gældende i det Slesviske område. Den 13. marts 1808 døde Christian VII i Rendsborg, og hans søn Frederik VI kom på tronen.

Christina levede nu som enke i 38 år, indtil hun i en alder af 78 år døde derhjemme i Achtrup om torsdagen d. 19. september 1811. Hun blev derefter begravet torsdag d. 26. september 1811 sandsynligvis på Leck kirkegård.

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk