Nis Christensen og Caren Martens.

2 x Tipoldeforældre til Karsten Peter Boysen.

(hans farmors mormors forældre)

Nis Christensen må være født i efteråret 1728, men hvor han er født, eller hvem der var hans forældre vides der intet om. Han var kolonist og farver i Ladelund i det nordlige Tyskland, og han var gift i Ladelund tirsdag d. 12. januar 1762 med Caren Martens. Hvem hun var er ikke helt klart. Hun menes at være født i 1722, men efter en attest fra Burkal skulle hun være et umyndigt barn fra Jylland uden forældre, mens der senere er noteret at hun var datter af boelsmand Marten Hansen og hustru Kiesten Andresen fra Hein. Et andet sted er der noteret at hun er født Hinrichs, mens der endnu et andet sted står at hun er datter af boelsmand Hinrich Hinrichsen og hustru Kiesten i Hojel ved Weils, hvilket godt kunne være Højen ved Vejle.

Nis og Caren blev altså begge to født mens Danmark blev regeret af Frederik IV og da han døde i 1730 blev han så efterfulgt af Christian VI. Slesvig blev dengang styret af den danske enevældige konge, og på trods af dette var der ingen ændring i administrationen i Slesvig, og hertugdømmet blev fortsat regeret sammen med Holsten på tysk. I Danmark blev stavnsbåndet indført af Christian VI i 1733, og det betød at ingen dreng eller mand mellem 18 og 36 år måtte forlade sit fødegods. Om dette så også var gældende i Slesvig vides ikke. Da Christian VI døde d. 6. august 1746, blev han så efterfulgt af Frederik V.

Hvordan tilværelsen har været for Nis og Caren vides der intet om, ej heller hvor mange børn de havde, men om fredagen d. 27. januar 1764 fik de en datter som blev døbt onsdag d. 22. februar 1764, og som fik navnet Kierstina Maria Nissen. Knap to år efter døde Frederik V om tirsdagen d. 14. januar 1766, og han blev så efterfulgt af sin søn Christian VII. Han gjorde så i januar 1769 den tyskfødte præstesøn Johann Friedrich Struensee til sin livlæge.

Nis solgte sin farvervirksomhed i året 1771 til en Hans Baggesen, og Nis og Caren flyttede derfra for at starte en ny tilværelse som nybygger på Wilhelminenfeld i Ladelund.

Politisk var slutningen af 1700-tallet en fredelig og stabil periode. Efter at de gottorpske hertuger fra 1773 også var ude af Holsten, var begge hertugdømmer på ny samlede under den danske konge. Tiden fra 1773 og frem til 1830'erne var den dansk-tyske helstats storhedstid.

I en alder af 58 år og 5 måneder døde Nis derhjemme palmesøndag d. 1. april 1787, og er givet vis blevet begravet på Ladelund kirkegård. Caren stod derefter tilbage som enke og i efteråret blev hendes datter Kierstina blev gift i Ladelund kirke lørdag d. 20. oktober 1787 med den 14 år ældre Jochum Petersen, der var søn af kolonist Peter Michelsen og hustru An Marie Jochims i Sofiedal i Tinglev sogn i Slogs herred i Tønder amt

Christian VII ophævede stavnsbåndet i 1788, og dette har så givet vis også haft betydning i Slesvig.

Caren døde i 1808, samme år hvor kong Christian VII døde og hvor Frederik VI kom på tronen.

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk