Peter Hansen og Martha Jesses.

2 x Tipoldeforældre til Karsten Peter Boysen.

(hans farfars mormors forældre)

Peter Hansen blev født i sommeren 1725, men hvor han blev født, og hvem der var hans forældre vides der intet om. Peter var gift med den godt 1 år ældre Martha Jesses der var født i foråret 1724, men også her vides der intet om hvor hun blev født, eller hvem der var hendes forældre.

Peter og Martha boede i Achtrup i Leck kirkesogn i Slesvig i det nordlige Tyskland hvor Peter var boelsmand, på den tid da Danmark konge hed Frederik V. Han regerede fra 1746 til 1766, og han blev så efterfulgt af sin søn Christian VII. Her i Achtrup fik de børnene Hans, Cathrine, Christina og Martha, men rækkefølgen af dem er tilfældig, idet deres fødselsår ikke er kendt, men der kan også godt have været andre børn.

Området hørte jo dengang under den danske krone, og da Christian VII i juni 1787 udstedte de første reformlove om fæstebønders rettigheder og pligter, der fastslog, at bønderne ikke længere måtte kunne sættes fra deres gård uden en retskendelse, samtidig med at træhesten, hundehullet og halsjernet fremover blev forbudt, må dette også have haft indflydelse her i Slesvig. Året efter ophævede han så Stavnsbåndet, og i 1791 blev det så forbudt for godsejerne og deres fogeder at revse hoveri gørende fæstegårdmænd og deres koner korporligt, men samme begrænsning kom derimod ikke til at gælde for fæstehusmænd.

Søndag d. 4. december 1791 døde Peter Hansen derhjemme i Achtrup i en alder af 67 år og 6 måneder, og han blev derefter begravet søndag d. 11. december 1791 givet vis på kirkegården i Leck. Ved sin død efterlod han Martha som enke samt sine 4 børn.

Martha levede nu videre indtil hun i en alder af 70 år og 41 uger døde derhjemme i Achtrup om mandagen d. 19. januar 1795. Hun blev derefter begravet søndag d. 25. januar 1795 givet vis på kirkegården i Leck. Ved sin død efterlod hun sig sine 4 børn Hans, Catharine, Christina og Martha.

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk