Conrad Hansen og Catharina Conrads.

3 x Tipoldeforældre til Karsten Peter Boysen.

(hans farfars morfars mors forældre)

Conrad Hansen var gift med Catharina Conrads, og de boede i Achtrup i Leck kirkesogn i Slesvig i det nordlige Tyskland, i begyndelsen af 1700 tallet. Hvornår de er født, eller hvem der var deres forældre vides der intet om.

Conrad Hansen og Catharina Conrads levede altså på den tid, da Danmarks konge Frederik IV regerede fra 1699 til 1730, så på én eller anden måde må de have oplevet at den danske konge flere gange havde prøvet at inddrage den gottorpske del af Slesvig under den danske krone. Dette lykkedes dog først efter det svenske nederlag i den store nordiske krig, og i året 1721 blev den danske enevældige konge Frederik IV således hyldet som herre og arvehertug over hele Slesvig, og nok så vigtigt var det at stormagterne England og Frankrig garanterede kongen der nyvundne land. Der skete ingen ændring i administrationen af Slesvig, og hertugdømmet blev fortsat regeret sammen med Holsten på tysk.

Hvordan livet har været for Conrad Hansen og Catharina Conrads vides der intet om, og det eneste kendte barn de havde var en datter ved navn Christina Conrads, som var født i 1734, og som blev gift med den omkring 30 år ældre Hans Christensen, der menes at komme fra området omkring Leck, og som var søn af boelsmand Christian Nissen og hustru Christina.

Hvor og hvornår Conrad Hansen og Catharina Conrads er døde vides der intet om, så dette må foreløbig stå hen som et ubesvaret spørgsmål.

 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk