Christian Nissen og Christina ____.

3 x Tipoldeforældre til Karsten Peter Boysen.

(hans farfars morfars fars forældre)

Christian Nissen var boelsmand og gift med Christina, og det menes at de boede i området omkring Leck i Leck kirkesogn i Slesvig i det nordlige Tyskland, i slutningen af 1600 tallet og i begyndelsen af 1700 tallet. Hvornår de er født, eller hvem der var deres forældre vides der intet om.

Christian Nissen og Christina levede altså på den tid, da Danmarks konge Christian V regerede fra 1670-1699, og hans efterfølger Frederik IV der regerede fra 1699 til 1730, så på én eller anden måde må de have oplevet at den danske konge flere gange havde prøvet at inddrage den gottorpske del af Slesvig under den danske krone. Dette lykkedes dog først efter det svenske nederlag i den store nordiske krig, og i året 1721 blev den danske enevældige konge Frederik IV således hyldet som herre og arvehertug over hele Slesvig, og nok så vigtigt var det at stormagterne England og Frankrig garanterede kongen der nyvundne land. Der skete ingen ændring i administrationen af Slesvig, og hertugdømmet blev fortsat regeret sammen med Holsten på tysk.

Hvordan livet har været for Christian Nissen og Christina vides der intet om, og det eneste kendte barn de havde var en søn ved navn Hans Christiansen, som var født i 1704, og som blev gift med den omkring 30 år yngre Christina Conrads, der var datter af Conrad Hansen og hustru Catharina Conrads i Achtrup.

Hvor og hvornår Christian Nissen og Christina er døde vides der intet om, så dette må foreløbig stå hen som et ubesvaret spørgsmål.


 

til top
Ajourført oktober 2013
www.jessenb.dk