I bestræbelserne for at finde tilbage til sine aner, og for at få spørgsmålet om "fra hvem man nedstammer" belyst, støder man i slægtsforskningen tit på store vanskeligheder, og alt kan se håbløst ud. Her er et eksempel på hvordan det gik med at finde Rasmus Peter Jessens far Peter Jessen.

I kirkebogen fra Nordborg under døde mandkjøn i 1861 stod der følgende:

død d. 23. april, begravet d. 27. april, Peter Jessen kaldet Moldt, indfødt i Nordborg, alder 69 år, Efterlader sig Enke Bertha f. Axelsen og 3 gifte børn, Rasmus Peter Jessen, Jørgen Petersen Jessen og Marie Skolander f. Petersen Jessen, alle 3 i Nordborg.


Ud fra dette kunne man nu se at Peter Jessen var født i Nordborg omkring år 1792, men i kirkebogen fra Nordborg under fødte mandkjøn, var han ingen steder at finde, heller ikke selv om der blev set efter i en hel del år på begge sider af 1792. Hvad nu? Da man jo ikke rejste så langt på denne tid, var der jo den mulighed at se i kirkebøgerne fra de omliggende kirkesogne, nemlig Oksbøl, Havnbjerg og Svenstrup. Heller ikke der var han at finde. Hvad kunne man så gøre? Man kunne koncentrere os om hvor hans kone Bertha født Axelsen kom fra. Måske kunne dette kaste lidt lys over sagen.
I Nordborg kirkebog over fødte mandkjøn i 1828 var følgende oplysning fundet:

Født 15. juli 1828, Rasmus Peter Jessen, døbt 16. juli hjemme og fremstillet i kirken d. 24. august. Søn af indsidder Peter Jessen i Ulbjerg og hustru Brigitta Axelsen. Faddere: Parcellist Hans Christian Klyhn i Østerlund ved Nordborg. Jørgen Jørgensen Parcellist ved Ulbjerg. Ungkarl Jørgen Johansen i Nordborg. Parcellist Hans Dominicussens kone Maren i Ulbjerg. Tjenestepige Elisabeth Axels i Nordborg.


Var denne Elisabeth Axels på én eller anden måde i familie med Peter Jessens kone Brigitta Axelsen? og hvorfor hed hun her Brigitta og et andet sted Bertha?
Mens der blev søgt efter oplysninger om ægteskabet mellem Peter og Brigitta blev der ved et tilfælde set, at Elisabeth Axels var blevet gift i Nordborg, og der stod det at hun kom fra Strynø. Formodningen om at Brigitte så nok også kom derfra, kom naturligt nok straks på bane.

Da der i Nordborgs kirkebøger ikke var blevet gift nogen Peter og Birgitte, var det nærliggende at tro at det måske var sket på Strynø. Måske kunne man ad denne vej finde ud af hvor Peter kom fra.

Da Strynø hører under Landsarkivet i Odense, var en tur til Fyn nødvendig for at søge at løse gåden.

På arkivet blev der i Strynø kirkebog over fødte og døbte i 1801 fundet følgende:

Birthe, født d. 9-10-1801, døbt 19. søndag efter trinitatis, Far: Rasmus Axelsen, Mor: Karen Pedersdatter, Faddere: 1. v. Rasmus Jensens datter Salome Rasmusdatter som bar barnet, 2. gårdmand Rasmus Brandt, 3. husmand Jens Axelsen, 4. Rasmus Pedersen, 5. gårdmand Rasmus Brandts hustru Maren Rasmusdatter.


Heraf fremgik det klart, at hendes navn var Birthe, og ikke Brigitta eller Bertha. Tilsyneladende havde Birthe og Elisabeth Axels ikke andet med hinanden at gøre, end at de begge kom fra Strynø. Der var intet at finde om indgåelse af ægteskab mellem Peter og Birthe. Konklusionen blev at de måtte være blevet gift på Als et eller andet sted, men hvor?

På arkivet blev Havnbjerg kirkebog over viede gennemgået, og 1827 stod der at læse:

Gift 15. april i kirken, Tjenestekarl Peter Jessen fra Meels, 33 år gammel. - Tjenestepige Birthe Axelsen fra Strynø, 26 år gammel. Forlovere: Matzen på Meelsgård, ung. Johan Peter Clausen fra Havnbjerg.


Her kunne man se at formodningen om at Birthe kom fra Strynø var rigtig. Men hvad med Peter? Her stod det, at han var fra Mjels, og ifølge dette skulle han være født i 1794. Igen blev kirkebøgerne pløjet igennem. Måske var han blevet overset et eller andet sted, da det ofte er meget svært at læse de håndskrevne gotiske skrifter. Heller ikke dette førte til noget. Hvad nu? Skulle man opgive, og erkende at det ikke var muligt at komme videre ud af denne slægtsgren? Tanken om at opgive var bestemt ikke at foretrække, men hvordan kom man videre?

Der var jo noget der hed folketællings lister, og i en sådan liste fra 1855 over Nordborg Flække stod der følgende:

3. Kvarter hus nr. 4B, 1 Peter Jessen, 64 år, gift, daglejer og husfader, født i Ullerup Sogn Sønderborg Amt, 2. Birthe Rasmussen, 57 år, gift, hans kone, født i Strynø Svendborg Amt, 3. Marie Jessen, 19 år, ugift, sypige, deres datter.


Hurra, endelig et spor. Peter var altså født i Ullerup Sogn i 1791. Alle kirkebøger bøger fra Ullerup Sogn blev nærlæst, men uden resultat. Der var ikke andet at gøre end at fortsætte i de andre folketællings lister, og i listen fra Nordborg Flække i 1845 stod det at læse:

3. Kvarter, i et lille hus uden nummer, 1. Peter Jessen, 54 år, gift, daglejer, født i Snogebæk, 2. Birgitta Rasmussen, 44 år, gift, hans kone, født i Strynø.


Atter en gang var der et spor at gå efter, og denne gang lykkedes det.
I kirkebogen for Sottrup sogn under døbte i 1791 stod der:

Født 17. sept. døbt 19. sept. Peter Jessen et uægte barn af Anna Maria Jenses, en datter af afdøde gårdmand Jens Christensen Biermann og Anna Catharina Jenses i Snogebæk. Som barnets far er anmeldt Peter Jessen, bondekarl på Avnbølgård, født i Bovrup. Faddere: Peter Jensen, Nicolai Rasmussen og Catharina Maria Andersens.


Det var nu sikkert at det var den rigtige Peter Jessen, for alle krydscheck var nu rigtige, og der var ingen andre man kunne være i tvivl om. Efter meget møje og besvær faldt denne brik endelig på plads. Koncentrationen om en ny ane kunne begynde med de oplevelser dette kunne give.

Hvad det er, der får een til ikke at opgive, men til at fortsætte, vides ikke, men der er nogen der siger: Er man først blevet bidt af en gal Ane, så ……. og der er nok noget om det.
Det at få belyst: Hvem er jeg?, Hvor kommer jeg fra?, Hvad er min baggrund?, Hvordan var fortiden?, osv. osv., gør at når først man er nysgerrig nok, ja så bliver man bare ved og ved og ved og ved.


Den gang da jeg begyndte måtte man køre fra arkiv til arkiv.
I dag er det jo noget nemmere ved bare at sidde hjemme og søge på nettet.til top
Ajourført april 2013
www.jessenb.dk