En drukneulykke på Als Fjord i 1918.

I 1918 skete der en drukneulykke på Als Fjord, som der ikke er blevet talt meget om, dog havde nogen hørt om ulykken, at nogle tyske marinesoldater var roet i land i Mjels og var kommet i kontakt nogle unge piger som de ville have med ud til krigsskibet. De skulle ro fra Mjels ud til skibet men da de kom til Steg kuldsejlede de og ingen overlevede.

 

I Oksbøl Sogneforenings hæfte Historie Fortællinger fra 1980 side 74 kan man i en beretning om ”Barn under 1. verdenskrig” læse om drukneulykken:

Der lå et krigsskib i sundet ud for Hardeshøj. Hvor stort det var, ved jeg ikke, men der var flere officerer. De sejlede engang imellem ind i Mjelsvig og tog derfra en tur op til Mjels Kro, hvor de blev beværtet. En dag kom der tre officerer derop, og den dag havde kromandens datter Marie besøg af tre veninder. To søstre Mørk og naboens datter, Kathrine Schmidt. Officererne tilbød dem en sejltur rundt om Als til Hardeshøj, hvorfra de selv kunne tage turen til fods tilbage til Mjels Kro. Unge og glade sejlede de afsted fra broen ved Mjelsgård, men de kom aldrig tilbage. De druknede alle syv. Man mener at båden, der var overfyldt, fik en forkert vind om hjørnet ved det, vi kalder ”æ Drej”. Her fandt man båden kæntret, men ikke alle lig blev fundet.

 

Hvilken udlægning af det skete er så den rigtige? De gamle aviser fra den tid skriver lidt anderledes.

Således skriver Flensborg Avis fredag d. 5. juli 1918 på side 2:

En sørgelig ulykke i Alssund. - Syv mennesker druknede. I tirsdags aftes sejlede 3 marinesoldater og 4 unge piger i en lille båd med store sejl fra Mjelsgaard til Hardeshøj. Midt mellem Mjelsmark og Sundeved kæntrede båden og alle de ombordværende druknede. To af de unge piger var søstre, døtre af Hans Jessen Mørk på Perbøl Mark, den ene tjente på Mjelsgaard, de andre to var døtre af Chr. Petersen i Mjels og maskinbygger Johannes Schmidt i Mjels.
 

To af de fire piger var søstrene Mørk fra Perbøl. De var døtre af Hans Jessen Mørk og hustru Mette Marie f. Petersen i Perbøl. Den ene hed Gunder Maria Mørk. Hun var født d. 23. juli 1896 og hendes lillesøster hed Inge Elise Mørk, og hun var født d. 27. maj 1898.

Den ene af de 2 piger fra Mjels var Marie Kathrine Petersen. Hun var født d. 9. januar 1903 og hun var datter af kromand Christen Petersen og hustru Anne Marie Jensen i Mjels kro, Færgevej 54 i Mjels. Hun var blevet konfirmeret i Oksbøl kirke palmesøndag d. 1. april 1917. Den anden af de 2 piger fra Mjels var Cathrine Marie Schmidt, der var født d. 4. marts 1894 og hun var datter af maskinbygger Johannes Hansen Schmidt og hustru Anna Maria Uhlenberg i Færgevej 46A i Mjels.


Dagen efter skrev Flensborg Avis lørdag d. 6. juli 1918 på side 3:

Om bådulykken i Alssund i tirsdags meddeles i "Sonderburger Zeitung" blandt andet, at vagtskibet sejlede foran den pågældende sejlbåd, som endnu blev set klokken 11 om aftenen. Men da vagtskibet lagde til i Hardeshøj og man så efter båden, var den forsvunden. I onsdags drev årerne og en pude i land på Sundeved siden, men ellers er det trods al efterforskning hidtil ikke lykkedes at finde nogen af de forulykkede eller båden. Det må antages, at båden, der havde jern bund, er gået til bunds med de ombordværende straks efter at være kæntret.Mandag d. 8. juli 1918 kunne man i Flensborg Avis på side 3 læse:

Vedrørende Baadulykken i Alssund meddeles i "Sonderburger Zeitung", at de druknede marinesoldater var overmester v. Rønne, torpedomekaniker Badziong og torpedomekaniker Weidemann fra torpedo skydestandsskibet "Kejser Wilhelm der Grosse". En meddelelse i nogle blade om, at skibslægen skulle have taget del i sejladsen, passer ikke. Endnu er intet Lig blevet fundet.


I Flensborg Avis lørdag d. 13. juli 1918 på side 3 stod der:

Bådulykken ved Hardeshøj. Vedrørende bjærgningen af båden meddeles til ”Sonderburger Zeitung”, at det, efter at besætningen fra torpedo skydeskibet ”Kaiser Wilhelm der Grose” havde søgt i mange dage, endelig forleden lykkedes den at finde båden. Det samtidig bjærgede lig af overmester von Rønne var helt indviklet i tovværket og holdtes fast af det. Båden fandtes midt mellem Lynge og Varnæs i en dybde af 19 meter. Af de andre 6 lig er hidtil intet fundet.


Den 24-årige Cathrine Marie Schmidt var blevet fundet, og hun blev begravet på Oksbøl kirkegård d. 23. juli 1918. Præsten noterede i kirkebogen: Ved en bådtur i Alsfjord forulykket og druknet.


Torsdag d. 25. juli 1918 kunne man på side 2 i Flensborg Avis læse:

Fundne Lig. Ved stranden ud for Mjelsmark har man fundet et kvindeligt lig, som viste sig at være liget af den ene af de piger, der druknede på Alssund den 2. juli, nemlig Kathrine Schmidt. Samtidig fandtes på stranden ved Hardeshøj liget af Gunda Mørk fra Perbøl.


Den ene af de to piger fra Perbøl, den 21-årrige Gunder Maria Mørk der var født d. 23. juli 1896 var også blevet fundet, og hun blev begravet på Kliplev kirkegård d. 25. juli 1918. Præsten har her noteret: Ved en sejltur med hendes søster forulykket og efterfølgende fundet død på stranden ved Mjelsmark. 21 år.Flensborg Avis skrev mandag den 29. juli 1918 på side 3:

Jordefærd. I fredags jordedes på Kliplev kirkegård den yngste af gårdejer Mørks to døtre, som druknede i Alssund. Blandt følget sås en stor del unge piger, som fulgte hende til det sidste hvilested. Det er tungt at afslutte livet i så ung en alder.

 

Her er der skrevet forkert i avisens omtale af 29. juli 1918 idet den yngste af gårdejer Mørks døtre Inge Elise Mørk ikke på det tidspunkt er blevet fundet. Det var søsteren Gunder Marie Mørk der blev begravet d. 25. juli som tidligere skrevet.Onsdag d. 31. juli 1918 skrev Flensborg Avis på side 3:

Bådulykken i Alssund. (S. Z.) Nu er også den tredje marinesoldat, torpedo mekaniker Badziongs lig blevet fundet. Det bragtes først til Marinelazarettet i Sønderborg og er derefter ført til Kiel for at begraves der.De to sidste piger, kromand Christen Petersens datter Marie Kathrine Petersen fra Mjels og gårdejer Hans Jessen Mørks datter fra Perbøl er tilsyneladende aldrig blevet fundet. Ingen af dem er blevet noteret i hverken Oksbøl eller Kliplev kirkebøger.


*********

Link til bloggen Den Store Krig 1914-1918.dk
til top
Ajourført december 2020
www.jessenb.dk