I slutningen af 1500-tallet udgjorde Mjelssø sammen med Bundsø et samlet fjordsystem i forlængelse af Mjels Vig. Hertug Hans den yngre opførte en dæmning ved Mjels Vig og en ved Broballe omkring 1590, og med denne adskillelse fra havet blev den todelte fjord med tiden til de to lavvandede ferskvandssøer Mjelssø og Bundsø.
I 1845 indsendte interessentskabet en ansøgning til Det kongelige Rentekammer om at få søerne overladt til fri afbenyttelse i 30 år fra den 1. April 1845 at regne, og d. 8. juni 1849 underskrev Frederik VII en ”Confirmation på Kjøbe- og Overdragelses Contract” på Frederiksborg slot, som gav interessentskabet bemyndigelse til afvandingen.
I 1850 startede så den egentlig afvanding af de to søer ved hjælp af vindmøller, og senere i 1867 med dampmaskine.
En stormflod d. 13. november 1872 ødelagde det hele og der opstod et stort hul i digerne så vandet skyllede op mod Brandsbøl ligesom i det sekstende århundrede.
I 1876 var man igen færdig med opbygningen efter stormfloden.
I 1941 overgik man på grund af olierationering til elektrisk drift og der blev bygget nye pumpehuse.
Tiden gik og efterhånden blev Bundsø og Mjelssø betragtet som marginaljord. I september 1987 blev der nedsat et udvalg der skulle undersøge problematikken ved at nedlægge søen som landbrugsjord.
På foranledning af Nordborg Erhvervsråd blev der d. 25. november 2002 afholdt et informationsmøde vedrørende mulighederne for at genskabe Mjels Sø, og de nødvendige forundersøgelser for at skabe klarhed over projektets konsekvenser som et vandmiljøplan II-projekt blev indledt.
Ved et såkaldt ”rejsegilde” d. 9. november 2006 blev pumperne til afvanding af Mjelssø stoppet og efter kun godt 3 måneder havde den genskabte sø nået sit niveau.

DVD

I 2005 fremstillede jeg en DVD film med titlen "Fra land til vand" om hele forløbet med at ændre det gamle afvandede areal til en sø.

Denne film har jeg nu lagt ud på nettet, men den er blevet lagt ud og opdelt i 6 afsnit for ikke at fylde for meget.
Ved opdelingen er kvaliteten også blevet reduceret en del.

Klik på billedet til de enkelte afsnit for at se disse.

DVD filmen kan stadigvæk erhverves ved at kontakte mig pr. mail.


del-01
1. afsnit: varighed 9:31 min.
Indledning og historisk tilbageblik


del-02
2. afsnit: varighed 8:34 min. Påbegyndende forandring af det afvandede areal.

del-03
3. afsnit: varighed 9:36 min.
Indlæg fra TV-Syd, nedbrydning af hus og fortid i det gamle pumpehus.


del-04
4. afsnit: varighed 9:25 min.
Fortsat klargøring ved Mjels,
ilægning af kabel til pumpestation, "Rejsegilde".


del-05
5. afsnit: varighed 8:54 min.
"Rejsegilde" (fortsat),
pumper i pumpestation,
klargøring ved Broballe
.

del-06
6. afsnit: varighed 10:31 min.
Landgrøften gennembrydes,
vandet begyndte at stige i søen.
Billeder og fotos fra Mjels Sø kan ses ved et klik på kameraet. kameratil top
Ajourført februar 2013
www.jessenb.dk